Chào mừng bạn đến với trang truy xuất thông tin allgood.org.au


Trang mạng này có thể cho bạn biết thông tin về các bệnh viêm gan B, viêm gan C, HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI). Bạn có thể tìm kiếm thông tin bằng cách bấm vào các mục ở danh mục phía bên trái.

Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về các bệnh viêm gan B, viêm gan C, HIV và STI bấm vào mục ‘nguồn thông tin’.


Bấm vào mục ‘tìm kiếm dịch vụ’ để tìm một bác sĩ hay một trung tâm xét nghiệm tại địa phương của bạn. Bạn có thể kiếm xem có bác sĩ nào nói được tiếng Việt không.Bạn có thể tìm thấy các tổ chức cộng đồng nơi bạn có thể nói chuyện với một người hiểu biết về việc sống chung với bệnh HIV hay viêm gan. Hãy bấm vào nút ‘kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng’.


Trang mạng này không thể cho bạn biết nếu bạn có bị viêm gan B, viêm gan C, HIV hay STI hay không. Nó không thể cho bạn biết là bạn có cần sử dụng thuốc hay không. Bạn nên đi gặp bác sĩ nếu bạn lo lắng hay đến một trung tâm xét nghiệm và yêu cầu được xét nghiệm.


Bạn muốn làm gì?


Trang sau

Tôi có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và lời khuyên ở đâu?


Tìm sự hỗ trợ từ cộng đồng HIV và bệnh viêm gan