ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ဆိုတာ ဘာျဖစ္ပါသလဲ။

ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ နီဆာရီယာ ဂႏိုရီယာ (Neisseria gonorrhoeae) လို႔ေခၚတဲ့ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ လိင္စပ္ယွက္ရာမွျဖစ္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


ကြ်ႏ္ုပ္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို ဘယ္လိုကူးစက္ခံရပါသလဲ။


သင္ဟာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရွိသူႏွင့္ မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ စအို ဒါမွမဟုတ္ ပါးစပ္တို႔ျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္ရာမွ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရႏိုင္ပါတယ္။
သင္ဟာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံမွ သူတို႔မွာ ေရာဂါလကၡဏာမရွိသည့္တိုင္ ရႏုိင္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ကေလးေမြးဖြားစဥ္မွာ သူ႔ကေလးကို ကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးငယ္မွာ အျပင္းအထန္ မ်က္စိကူးစက္မႈရႏုိင္ၿပီး မ်က္စိကန္းလာႏိုင္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ ဂႏုိကာလသားေရာဂါကို အမ်ားျပည္သူေရအိမ္သားေတြ၊ အမ်ားျပည္သူေရကူးကန္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အျခားလူေတြႏွင့္ထိေတြ႕ရံုနဲ႔ မကူးစက္ႏုိင္ပါဘူး။

ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ ကိုယ္ခႏၶာကို ဘာလုပ္ပါသလဲ။


ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ လည္ေခ်ာင္း၊ စအုိ၊ ဆီးျပြန္ (ဆီးလမ္းေၾကာင္း)၊ သားအိမ္ေခါင္း (သားအိမ္အဝ) ႏွင့္ မ်က္စိေတြကို ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ မကုသရင္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ အေရျပားႏွင့္ အဆစ္ေတြကို ကူးစက္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ ဦးေႏွာင့္အေျမွးပါးေရာင္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဦးေႏွာက္အေျမွးပါးေရာင္ေရာဂါဟာ ဦးေႏွာက္ကိုဖံုးအုပ္ထားတဲ့ အကာအေျမွးပါးကူးစက္မႈျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ကူးစက္မႈျဖစ္ေစၿပီး ကေလးရရွိေရးကို တားဆီးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွာ ကေလးကို ေရာဂါကူးေစႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးဟာ ျပင္းထန္တဲ့ မ်က္စိကူးစက္မႈရႏိုင္ၿပီးေတာ့ မ်က္စိကန္းလာႏိုင္ပါတယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ရွိမရွိ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လိုသိမွာလဲ။


လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔မွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရွိေၾကာင္း မ်ားေသာအားျဖင့္ မသိၾကပါဘူး၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ သေကၤတေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာေတြ မရွိၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ေတြမွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ရွိမရွိ သိဖို႔ တစ္ခုတည္းနည္းလမ္းဟာ စစ္ေဆးမႈလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးမႈဟာ ျမန္ၿပီးလြယ္ကူတဲ့ ဆီး (ေသး) စစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အျခားနည္းလမ္းကေတာ့ ကူးစက္ခံရတဲ့ေနရာက အရည္စကိုထုတ္ယူၿပီး ဂႏိုကာလသားေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ဂႏိုကာလသားေရာဂါရဲ႕ သေကၤတေတြႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြ
ေယာကၤ်ားေတြ အတြက္
• ဆီးသြားတဲ့အခါမွာ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္တာေတြ ဒါမွမဟုတ္ ပူစပ္ေနတာေတြ
• လိင္တံမွ အရည္ထြက္က်တာေတြ ထြက္က်တဲ့အရည္ဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အျဖဴ ဒါမွမဟုတ္ အဝါေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။
• ေရာင္ကိုင္းၿပီး နာက်င္ေနတဲ့ ေဝွးေစ့ေတြ
• လိင္တံအဝတစ္ဝုိက္မွာ နီရဲေနတာေတြ
• စအုိကေန အရည္ထြက္က်ေနတာေတြ ဒါမွမဟုတ္ စအို မေနသာ မထိုင္သာျဖစ္ေနတာေတြ
• မ်က္စိကူးစက္မႈျဖစ္တာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
မိန္းမေတြ အတြက္
• မူမမွန္တဲ့ မိန္းမအဂၤါဇာတ္ အရည္ထြက္က်တာေတြ
• မိန္းမအဂၤါဇာတ္မွ ေသြးယိုစီးက်တာ
• ဆီးသြားေနစဥ္ နာက်င္တာ
• တင္ပဆံုနာက်င္တာ အထူးသျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္ခ်ိန္မွာျဖစ္ပါတယ္
• စအိုမွ အရည္ထြက္က်တာ ဒါမွမဟုတ္ စအို မေနသာ မထိုင္သာျဖစ္ေနတာ
• မ်က္စိ ကူးစက္မႈေတြျဖစ္တာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္

ကြ်ႏု္ပ္မွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရွိရင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ရမွာလဲ။


• သင့္ဆရာဝန္က သင့္ကို ေဆးေပးပါမယ္။
• သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူ ဒါမွမဟုတ္ လိင္စပ္ယွက္သူေတြကို စစ္ေဆးထားဖို႔ ေျပာပါ။ တကယ္လို႔ သူတို႔ေတြမွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ရွိရင္ သူတို႔ေတြ သင့္ကို ေနာက္ထပ္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြကို ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
• သင့္မွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရွိတာကို ဘယ္သူ႕ေတြကိုေျပာျပဖို႔အတြက္ သင့္ ဆရာဝန္က ကူညီဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ဆရာဝန္က သူတို႔ေတြကို ေျပာေပးႏိုင္ပါတယ္။
• ဂႏိုကာလသားေရာဂါအတြက္ သင့္ရဲ႕႔ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္း ဘယ္သူ႔နဲ႔မွ ကြန္ဒံုးအစြပ္ သံုးလွ်င္ပင္ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။

ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို ကုသႏုိင္ပါသလား ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသလား။


ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို ဘက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆး တစ္ခုတည္းနဲ႔ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ သင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကို ေရာက္ခဲ့ရင္ သင့္ ဆရာဝန္ကို အၿမဲတမ္းေျပာထားပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ အျဖစ္မမ်ားဘဲ အထူးေဆးဝါး လုိအပ္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ ယခင္က ေပ်ာက္ေအာင္ကုသခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို ေနာက္ထပ္ ရႏိုင္ပါေသးတယ္။

ဂႏိုကာလသားေရာဂါ မရေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသလဲ။


• သင္ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္တကြ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူေတြဟာ ဂႏုိကာလသားေရာဂါ အတြက္ စစ္ေဆးထားပါ။ တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူဟာ တစ္ျခားလူေတြႏွင့္လိင္စပ္ယွက္ရင္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ မ်ားမ်ားရွိေလ၊ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရဖို႔ အႏၱရာယ္မ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္။
• သင္ႏွင့္တကြ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူေတြဟာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးထားပါ သို႔မွသာ သင့္အေနနဲ႕ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြကို ဂႏိုကာလသားေရာဂါ မကူးစက္ေစေတာ့ပါဘူး။
• ကြန္ဒံုးအစြပ္ကို မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ စအုိ ႏွင့္ ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္စဥ္ သံုးပါ။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ အျခားလူေတြနဲ႔ လိင္စပ္ယွက္ရင္ သင္ရဲ႕ စပ္ယွက္ေနၾကသူနဲ႕ေတာင္ ကြန္ဒံုးအစြပ္ကို သံုးပါ။
• လိင္စပ္ယွက္သူ အသစ္ေတြကို သူတို႔ႏွင့္သင္ လိင္မစပ္ယွက္မီ ကြန္ဒံုးအစြပ္သံုးဖို႔ေျပာပါ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ မကူးစက္ေစဖို႔ေသခ်ာေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လိုလုပ္ႏုိုင္ပါသလဲ။


• သင္ သင့္ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္းႏွင့္ သင့္မွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြ မရွိသည္အထိ ကြန္ဒံုးအစြပ္ႏွင့္ပင္လွ်င္ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။
• လိင္စပ္ယွက္တဲ့အခါတိုင္း အထူးသျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္သူအသစ္နဲ႕ လိင္စပ္ယွက္သည့္အခါ ကြန္ဒံုးအစြပ္ေတြကို သံုးပါ။
• တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူဟာ အျခားသူေတြႏွင့္ လိင္စပ္ယွက္ရင္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ အတြက္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။

အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္မွာရႏိုင္ပါသလဲ။


သင္ အကူအညီရႏုိင္တဲ့သူေတြဟာ-
• ဆရာဝန္
• လိင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း
• အသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
• ကေလးရရွိေရး စီမံစင္တာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား