ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ allgood.org.au


ເວັບ​ໄຊ້​ນີ້​ສາ​ມາດບອກ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ພະ​ຍາດ​ຕັບ​ອັກ​ເສບຊະ​ນິດ B, ຊະ​ນິດ C, HIV ແລະ ​ເຊື້ອ​ໂຣກ​ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ທາງ​ເພດ (STIs). ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຂໍ້​ມູນ​ໄດ້​ໂດຍ​ຄ​ລິກ​ປຸ່ມ​ຢູ່​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້ເມ​ນູ​ທາງ​ຊ້າຍ​ມື  .

ຖ້າ​ທ່ານ​ຢາກ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບພະ​ຍາດ​ຕັບ​ອັກ​ເສບຊະ​ນິດ B, ຊະ​ນິດ C, HIV ແລະ ​ເຊື້ອ​ໂຣກ​ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ທາງ​ເພດ (STIs) ໃຫ້​ຄ​ລິກ​ຢູ່​ປຸ່ມ​ທີ່​ຂຽນ​ວ່າ  ‘ resource


ໃຫ້ຄລິກ ‘ປຸ່ມຄົ້ນຫາບໍລິການ’ ເພື່ອຄົ້ນຫາທ່ານໝໍຫຼືສູນກວດຢູ່ໃນຄຸ້ມຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບວ່າມີທ່ານໝໍທີ່ປາກພາສາ ລາວ ບໍ.ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາບັນດາສະມາຄົມຊຸມຊົນເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດໄປໂອ້ລົມກັບຄົນທີ່ຮູ້ເຖິງການຢູ່ກັບໂຣກ HIV ຫຼື ພະຍາດຕັບອັກເສບ. ໃຫ້ຄລິກປຸ່ມ ‘ຂໍການອູ້ມຊູຈາກກຸ່ມຊຸມຊົນ’ .


 

ເວັບ​ໄຊ້​ນີ້ບໍ່​ສາ​ມາດບອກ​ທ່ານ​ໄດ້​ວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ພະ​ຍາດ​ຕັບ​ອັກ​ເສບ​ຊະ​ນິດ B, ຕັບ​ອັກ​ເສບ​ຊະ​ນິດ C, HIV ຫຼື STI ຫຼືບໍ່. ເວັບ​ໄຊ້​ນີ້ບໍ່​ສາ​ມາດບອກ​ທ່ານ​ໄດ້​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ຢາຫຼືບໍ່. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄປ​ຫາ​ໝໍ​ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນຫຼື​ຢາກ​ໄປ​ສູນກວດ​ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກວດ​ເບິ່ງ​ໃຫ້.


ຂ້ອຍຈະໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະຄຳແນະນຳຢູ່ໃສ?