به وب سایتallgood.org.au خوش آمدید


در این وب سایت شما میتوانید در باره هپاتیت ب (به انگلیسی: Hepatitis B) ، هپاتیت سی (به انگلیسی: Hepatitis C) ، اچ آی وی (به انگلیسی:(HIV  و عفونت های قابل انتقال از طریق مقاربت جنسی (به انگلیسی: STI) معلومات دریافت کنید. با انتخاب هرعنوان ( کلیک روی دکمه) در فهرست سمت چپ، شما میتوانید به معلومات مورد نظر دسترسی پیدا کنید.

برای معلومات بیشتر در مورد هپاتیت ب، هپاتیت سی، اچ آی وی  و یا در مورد اس تی آی بالای دکمه  ”منابع‟ کلیک کنید.برای یافتن داکتر و مراکز آزمایش  در محل زندگی تان، روی عنوان ”دریافت مرکز خدمات‟  کلیک کنید. شما میتوانید دریابید که آیا داکتری که به زبان < زبان موردنظر را داخل کنید> صحبت کند وجود دارد یا خیر.


شما میتوانید افرادی را در نهادهای اجتماعی پیدا و با آنها صحبت کنید که در مورد زندگی با اچ آی وی  ویا هپاتیت معلومات دارند. بدین منظور روی دکمه  ”دریافت حمایت از انجمن یا اجتماع‟ کلیک کنید.این وب سایت نمیتواند برای شما در مورد اینکه آیا به هپاتیت ب، هپاتیت سی ، اچ آی وی  ویا اس تی آی مبتلا  شده اید یا خیر، معلومات فراهم سازد. همچنین نمیتواند به شما در مورد اینکه آیا به دوا ضرورت دارید یا خیر مشوره دهد. اگر تشویش و نگرانی دارید به داکتر یا به مراکز انجام آزمایش مراجعه کنید. 


شما چه کار میخواهید انجام دهید؟


صفحه بعدی

از کجا میتوانم مشوره و کمک دریافت کنم؟