بیماری کلامیدیا چیست؟

بیماری کلامیدیا عبارت از یک نوع بیماری شایع عفونت جنسی بوده که توسط باکتریای به نام کلامیدیا تراکوموتس ایجاد می شود.


چگونه به بیماری کلامیدیا مبتلا می شویم؟


در صورت عدم استفاده از کاندوم در زمان مقاربت جنسی مهبلي، مقعدی و یا دهانی با شخصی که به بیماری کلامیدیا مبتلا است، شما نیز می توانید به این بیماری مبتلا شوید.

بیماری کلامیدیا از استفادۀ تشناب های عمومی، حوض های عمومی و یا تماس با افراد انتقال نمی کند.

بیماری کلامیدیا در بدن ما چه عوارضی را بوجود می آورد؟


در مردان:

 • عفونت کلامیدیا  مجراي پيشاب )داخل آلت تناسلی(، مقعد و یا گلوی مردان را مصاب می سازد.
 • سبب پندیدگی  و درد خايه ها در مردان ميشود و ميتواند نل های حاوی مني  را عفونتی کند.

در زنان:

 • این بیماری ناحیۀ رحم، مقعد و گلوی زنان را مصاب می سازد. در صورت عدم تداوی و رسیدگی به این بیماری زنان می توانند توانایی مادر شدن را از دست بدهند.
 • زنانی که به بیماری کلامیدیا مبتلا اند، می توانند این بیماری را دردوران تولد به اطفال شان منتقل نمایند. در نتیجه شُش و یا چشم نوزادان عفونتی خواهد شد.

چگونه بدانیم که به بیماری کلامیدیا مبتلا ایم؟


اکثریت مردم نمی دانند که آیا آنان این بیماری را دارند یا خیر، زیراکه آنان کدام علایم و نشانۀ بیماری را ندارند.

یکآزمایش سریع و سادۀ ادرار به شما نشان می دهد که این بیماری در وجود شما است یا خیر. شما خودتان نیز می توانید این آزمایش را انجام دهید.

در مردان:

علایم و نشانه های این بیماری در مردان قرار ذیل اند:

 • سرخ بودن و احساس درد در سر آلت تناسلی شان
 • سوزش در هنگام ادرار
 • ترشح مواد شفاف از آلت تناسلی شان

در زنان:

علایم و نشانه های این بیماری در زنان قرار ذیل اند:

 • ترشح مواد غیرمعمولی از مهبل شان
 • خونریزی های غیرمنظم (مخصوصاً بعد از مقاربت جنسی)
 • درد در ناحیۀ بطن در جریان مقاربت جنسی
 • سوزش در هنگام ادرار

اگر کلامیدیا داشته باشیم، چه کاری را انجام دهیم؟


از داکتر تان دوا بگیرید.

به شریک جنسی تان بگویید، که شما بیماری کلامیدیا دارید، و از آنان بخواهید که آزمایش انجام دهند.
شریک های جنسی تان نیز بیماری کلامیدیا را داشته می توانند، و می توانند بیماری را به شما دوباره منتقل سازند.
آنان می توانند این بیماری را به سایر افراد نیز منتقل نمایند.
اگر شریک جنسی تان آزمایش بیماری را انجام نمی دهد،از داکترتان برای او هم دوا بگیرید.
بعد ازهر سه ماه شما و افرادی که با آنان مقاربت جنسی داشته اید، دوباره آزمایش بیماری را انجام دهید.

آیا بیماری کلامیدیا قابل علاج می باشد؟


بلی. بیماری کلامیدیا را می توان به آسانی و فقط توسط یک تابلت (گولی) تدوای کرد. در صورتیکه بیماری دوباره دیده شود، تداوی آن مدت بیشتری را نیاز دارد.
بعد از استفادۀ دوا برای یک هفته از مقاربت جنسی بپرهیزید.
اگر قبلاً بیماری را داشته اید، ممکن دوباره به آن مبتلا شوید.

چگونه خود را از مبتلا شدن به بیماری کلامیدیا مصؤن نگهداریم؟


 • خودتان و شریک جنسی تان آزمایش بیماری را انجام دهید. در صورتیکه شما بیشتر از یک شریک جنسی دارید، و یا شریک جنسی تان با افراد دیگر نیز مقاربت جنسی دارد، بصورت منظم آزمایش بیماری را انجام دهید. خطرات مبتلا شدن به این بیماری بستگی به تعداد شریک جنسی تان دارد. یعنی هرتعداد شریک جنسی که داشته باشید، به همان اندازه خطر مبتلاشدن به این بیماری افزایش می یابد.
 • خود را تداوی کنید. از شرکای جنسی تان بخواهید که آزمایش بیماری را انجام داده و تداوی شوند، و بدین ترتیب شما این بیماری را به یکدیگر و سایر افراد منتقل نمی کنید.
 • در جریان مقاربت جنسی مهبلي، مقعدی و یا دهانی از کاندوم استفاده کنید.
 • در مورد استفادۀ کاندوم به شریک جنسی جدید تان قبل از مقاربت جنسی بگویید.

چگونه اطمنان حاصل نماییم که بیماری کلامیدیا را به افراد دیگر منتقل نمی کنیم؟


 • همیشه در هنگام مقاربت جنسی از کاندوم استفاده نمایید، مخصوصاً اگر با شریک جنسی جدیدی مقاربت می کنید.
 • در صورتیکه بیشتر از یک شریک جنسی  دارید و یا شریک جنسی تان با افراد دیگر نیز مقاربت می کند، بطور منظم تست بیماری را انجام دهید. اگر شما قبلاً مبتلا به بیماری بوده اید، دوباره به آن مبتلا شده می توانید.

از چه کسانی مشوره و کمک گرفته می توانیم؟


شما می توانید از موارد ذیل کمک و مشوره بگیرید:

 • داکتر
 • کلنیک صحت جنسی
 • خدمات صحی محلی
 • مراکز برنامهریزی خانواده ها

معلومات بیشتر