க்ளமிடியா (chlamydia) என்றால் என்ன?

க்ளமிடியா என்பது க்ளமிடியா ட்ரோகோமடிஸ் என்று அழைக்கப்படும் பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடிய, பாலுறவால் பரவும் பொதுவான நோய்த்தொற்று (STI) ஆகும்.


எனக்கு க்ளமிடியா (chlamydia) எப்படி ஏற்படுகிறது?


க்ளமிடியா உள்ளவருடன் ஆணுறை பயன்படுத்தாமல் நீங்கள் பெண்ணுறுப்பு வழி, குதம் அல்லது வாய்வழி உடலுறவு கொள்ளும்போது உங்களுக்கு க்ளமிடியா தொற்று ஏற்படமுடியும்.

பொது கழிப்பறைகள், பொது நீச்சல் குளங்கள் அல்லது மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதன்மூலம் உங்களுக்கு க்ளமிடியா தொற்று ஏற்படாது.

க்ளமிடியா (chlamydia) உடலுக்கு என்ன செய்கிறது?


ஆண்களுக்கு:
o ஆண்களுக்கு சிறுநீர்க் கால்வாயில் (ஆண்குறிக்குள்), மலகுடலுக்குள் அல்லது தொண்டைக்குள் க்ளமிடியா ஏற்படுகிறது.

o ஆண்களின் விரைகளில் வலி மற்றும் வீக்கத்தை க்ளமிடியா ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் விந்துகளை சுமக்கும் குழாயில் தொற்றை ஏற்படுத்தலாம்.

பெண்களுக்கு:
o பெண்களுக்கு கருப்பையின் வாயில், மலகுடலுக்குள் அல்லது தொண்டைக்குள் க்ளமிடியா ஏற்படுகிறது. இதற்கு சிகிச்சை தரப்படவில்லையெனில், ஒரு பெண் கர்ப்பமாவதை க்ளமிடியா நோய் தடுத்துவிடக்கூடும்.

o க்ளமிடியா கொண்ட பெண்கள் சில நேரங்களில் பிரசவத்தின்போது தங்களின் குழந்தைக்கு இந்த நோயை தரக்கூடும். இதனால் குழந்தைகளுக்கு நுரையீரல் அல்லது கண் தொற்றுநோய்கள் ஏற்படலாம்.

எனக்கு க்ளமிடியா (chlamydia) இருக்கிறதா என்று எனக்கு எப்படித் தெரியும்?


பெரும்பாலான மக்களுக்கு க்ளமிடியா நோய் தொடர்பான அறிகுறிகளோ அல்லது அடையாளங்களோ இருப்பதில்லை என்பதால் அவர்களுக்கு க்ளமிடியா இருக்கிற து என்பது தெரியாது.

உங்களுக்கு க்ளமிடியா இருக்கிறதா என்பதை எளிதான மற்றும் விரைவான சோதனைமூலம் கண்டறியலாம். அத்தகைய க்ளமிடியா சோதனையை நீங்களே செய்யலாம்.

ஆண்களுக்கு

ஆண்களுக்கு க்ளமிடியா இருந்தால் காணப்படும் அறிகுறிகளும், அடையாளங்களும்:

• ஆண்குறியின் திறப்புப் பாகம் சிவப்பாக காணப்படுதல் அல்லது வலி ஏற்படும்

• சிறுநீர் கழிக்கும்போது எரிச்சல் அல்லது கடுப்பு ஏற்படும்

• ஆண்குறியிலிருந்து தெளிவான அல்லது நிறமற்ற திரவம் வெளியேறும்

பெண்களுக்கு

பெண்களுக்கு காணப்படும் அறிகுறிகளும், அடையாளங்களும்:

• யோனியிலிருந்து வழக்கத்திற்கு மாறாக திரவம் வெளியேறும்

• ஒழுங்கற்ற இரத்தப்போக்கு (குறிப்பாக உடலுறவுக்குப்பின்னர் ஏற்படும்)
• இடுப்பு வலி ஏற்படும், உடலுறவில் ஈடுபடும்போதும் இந்த வலி ஏற்படும்

• சிறுநீர் கழிக்கும்போது எரிச்சல் அல்லது கடுப்பு ஏற்படும்

எனக்கு க்ளமிடியா (chlamydia) உள்ளது என்றால் நான் என்ன செய்வது?


உங்கள் மருத்துவரிடமிருந்து மருந்தைப் பெறுங்கள்

நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்றவர்களிடம் உங்களுக்கு க்ளமிடியா இருப்பதைக் கூறுங்கள். அவர்களையும் க்ளமிடியா குறித்து பரிசோதனைக்குச் செல்லுமாறு கூறுங்கள். நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்றவர்களுக்கும் க்ளமிடியா இருக்கக்கூடும். எனவே அவர்கள் மீண்டும் அதை உங்களுக்குக் கொடுக்கலாம். அவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் க்ளமிடியாவை கொடுக்கலாம்.

நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் க்ளமிடியா பரிசோதனைக்குச் செல்லவில்லையெனில் க்ளமிடியாவுக்கான மருந்துகளை அவர்களுக்காக உங்கள் மருத்துவரிடமிருந்து கூடுதலாகப் பெறுங்கள்.

நீங்களும் நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்ற எவரும் க்ளமிடியா குறித்த பரிசோதனையை மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

க்ளமிடியா(chlamydia)வுக்கு சிகிச்சைதர முடியுமா அல்லது குணப்படுத்த முடியுமா?


ஆம். ஒரு மாத்திரை மூலமே எளிதாக க்ளமிடியாவுக்கு சிகிச்சை பெறவும், குணப்படுத்தவும் முடியும். க்ளமிடியா இருப்பது காலம்கடந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் சிகிச்சைக்கும் குணப்படுத்தவும் நீண்ட காலமெடுக்கும்.

க்ளமிடியாவுக்கான மருந்து சாப்பிட்டபின் ஒரு வாரகாலத்திற்கு உடலுறவு வைத்துக்கொள்ளாதீர்கள்.

க்ளமிடியாவிலிருந்து நீங்கள் குணமடைந்திருந்தாலும் உங்களுக்கு மீண்டும் க்ளமிடியா வரலாம்.

க்ளமிடியா(chlamydia) வருவதிலிரிருந்து நான் எப்படி என்னை பாதுகாக்க முடியும்?


• நீங்களும், நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவரும் க்ளமிடியா குறித்த பரிசோதனையை செய்யுங்கள். நீங்கள் ஒருவருக்கும் மேற்பட்டவருடன் உடலுறவு வைத்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் மற்றவர்களுடன் உடலுறவு கொள்கின்றவர் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சோதனையைச் செய்யுங்கள். அதிகமானவர்களுடன் உடலுறவு வைத்திருப்பவர்களுக்கு க்ளமிடியா ஏற்படும் அபாயம் அதிகம்.

• சிகிச்சைபெறுங்கள்: நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர்களை க்ளமிடியா பரிசோதனை செய்யுமாறும், சிகிச்சை பெறுமாறும் கூறுங்கள். அப்போதுதான் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அல்லது மற்றவர்களுக்கு இந்த தொற்றுநோயை தொடர்ந்தும் தரமாட்டீர்கள்.

• யோனி, குதம் அல்லது வாய்வழி உடலுறவுகொள்ளும்போது ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

• புதிய நபரிடம் உடலுறவு கொள்ளும்முன்பு ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்து அந்த நபரிடம் பேசுங்கள்.

பிறருக்கு க்ளமிடியா(chlamydia) தொற்றை நான் தருவதில்லை என்பதை நான் எப்படி உறுதி செய்ய முடியும்?


• உடலுறவு கொள்ளும் ஒவ்வொரு முறையும் ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்; குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு புதியவருடன் உடலுறவு கொள்ளும்போது ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

• நீங்கள் ஒருவருக்கும் மேற்பட்டவருடன் உடலுறவு வைத்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் மற்றவர்களுடன் உடலுறவு கொள்கின்றவர் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சோதனையைச் செய்யுங்கள். க்ளமிடியா நோயை முன்னர் நீங்கள் பெற்றிருந்தாலும் உங்களுக்கு மீண்டும் க்ளமிடியா வரலாம்.

இதுகுறித்த உதவி மற்றும் ஆலோசனையை நான் எங்கிருந்து பெற முடியும்?


நீங்கள் இவர்களிடமிருந்து உதவி பெறலாம்:
• மருத்துவர்
• பாலியல் சுகாதார மருத்துவமனை
• சமூக சுகாதார சேவைகள்

மேலதிகத் தகவல்கள்