க்ளமிடியா (chlamydia) என்றால் என்ன?

க்ளமிடியா என்பது க்ளமிடியா ட்ரோகோமடிஸ் என்று அழைக்கப்படும் பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடிய, பாலுறவால் பரவும் பொதுவான நோய்த்தொற்று (STI) ஆகும்.


எனக்கு க்ளமிடியா (chlamydia) எப்படி ஏற்படுகிறது?


க்ளமிடியா உள்ளவருடன் ஆணுறை பயன்படுத்தாமல் நீங்கள் பெண்ணுறுப்பு வழி, குதம் அல்லது வாய்வழி உடலுறவு கொள்ளும்போது உங்களுக்கு க்ளமிடியா தொற்று ஏற்படமுடியும்.

பொது கழிப்பறைகள், பொது நீச்சல் குளங்கள் அல்லது மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதன்மூலம் உங்களுக்கு க்ளமிடியா தொற்று ஏற்படாது.

க்ளமிடியா (chlamydia) உடலுக்கு என்ன செய்கிறது?


ஆண்களுக்கு:
o ஆண்களுக்கு சிறுநீர்க் கால்வாயில் (ஆண்குறிக்குள்), மலகுடலுக்குள் அல்லது தொண்டைக்குள் க்ளமிடியா ஏற்படுகிறது.

o ஆண்களின் விரைகளில் வலி மற்றும் வீக்கத்தை க்ளமிடியா ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் விந்துகளை சுமக்கும் குழாயில் தொற்றை ஏற்படுத்தலாம்.

பெண்களுக்கு:
o பெண்களுக்கு கருப்பையின் வாயில், மலகுடலுக்குள் அல்லது தொண்டைக்குள் க்ளமிடியா ஏற்படுகிறது. இதற்கு சிகிச்சை தரப்படவில்லையெனில், ஒரு பெண் கர்ப்பமாவதை க்ளமிடியா நோய் தடுத்துவிடக்கூடும்.

o க்ளமிடியா கொண்ட பெண்கள் சில நேரங்களில் பிரசவத்தின்போது தங்களின் குழந்தைக்கு இந்த நோயை தரக்கூடும். இதனால் குழந்தைகளுக்கு நுரையீரல் அல்லது கண் தொற்றுநோய்கள் ஏற்படலாம்.

எனக்கு க்ளமிடியா (chlamydia) இருக்கிறதா என்று எனக்கு எப்படித் தெரியும்?


பெரும்பாலான மக்களுக்கு க்ளமிடியா நோய் தொடர்பான அறிகுறிகளோ அல்லது அடையாளங்களோ இருப்பதில்லை என்பதால் அவர்களுக்கு க்ளமிடியா இருக்கிற து என்பது தெரியாது.

உங்களுக்கு க்ளமிடியா இருக்கிறதா என்பதை எளிதான மற்றும் விரைவான சோதனைமூலம் கண்டறியலாம். அத்தகைய க்ளமிடியா சோதனையை நீங்களே செய்யலாம்.

ஆண்களுக்கு

ஆண்களுக்கு க்ளமிடியா இருந்தால் காணப்படும் அறிகுறிகளும், அடையாளங்களும்:

• ஆண்குறியின் திறப்புப் பாகம் சிவப்பாக காணப்படுதல் அல்லது வலி ஏற்படும்

• சிறுநீர் கழிக்கும்போது எரிச்சல் அல்லது கடுப்பு ஏற்படும்

• ஆண்குறியிலிருந்து தெளிவான அல்லது நிறமற்ற திரவம் வெளியேறும்

பெண்களுக்கு

பெண்களுக்கு காணப்படும் அறிகுறிகளும், அடையாளங்களும்:

• யோனியிலிருந்து வழக்கத்திற்கு மாறாக திரவம் வெளியேறும்

• ஒழுங்கற்ற இரத்தப்போக்கு (குறிப்பாக உடலுறவுக்குப்பின்னர் ஏற்படும்)
• இடுப்பு வலி ஏற்படும், உடலுறவில் ஈடுபடும்போதும் இந்த வலி ஏற்படும்

• சிறுநீர் கழிக்கும்போது எரிச்சல் அல்லது கடுப்பு ஏற்படும்

எனக்கு க்ளமிடியா (chlamydia) உள்ளது என்றால் நான் என்ன செய்வது?


உங்கள் மருத்துவரிடமிருந்து மருந்தைப் பெறுங்கள்

நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்றவர்களிடம் உங்களுக்கு க்ளமிடியா இருப்பதைக் கூறுங்கள். அவர்களையும் க்ளமிடியா குறித்து பரிசோதனைக்குச் செல்லுமாறு கூறுங்கள். நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்றவர்களுக்கும் க்ளமிடியா இருக்கக்கூடும். எனவே அவர்கள் மீண்டும் அதை உங்களுக்குக் கொடுக்கலாம். அவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் க்ளமிடியாவை கொடுக்கலாம்.

நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் க்ளமிடியா பரிசோதனைக்குச் செல்லவில்லையெனில் க்ளமிடியாவுக்கான மருந்துகளை அவர்களுக்காக உங்கள் மருத்துவரிடமிருந்து கூடுதலாகப் பெறுங்கள்.

நீங்களும் நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்ற எவரும் க்ளமிடியா குறித்த பரிசோதனையை மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

க்ளமிடியா(chlamydia)வுக்கு சிகிச்சைதர முடியுமா அல்லது குணப்படுத்த முடியுமா?


ஆம். ஒரு மாத்திரை மூலமே எளிதாக க்ளமிடியாவுக்கு சிகிச்சை பெறவும், குணப்படுத்தவும் முடியும். க்ளமிடியா இருப்பது காலம்கடந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் சிகிச்சைக்கும் குணப்படுத்தவும் நீண்ட காலமெடுக்கும்.

க்ளமிடியாவுக்கான மருந்து சாப்பிட்டபின் ஒரு வாரகாலத்திற்கு உடலுறவு வைத்துக்கொள்ளாதீர்கள்.

க்ளமிடியாவிலிருந்து நீங்கள் குணமடைந்திருந்தாலும் உங்களுக்கு மீண்டும் க்ளமிடியா வரலாம்.

க்ளமிடியா(chlamydia) வருவதிலிரிருந்து நான் எப்படி என்னை பாதுகாக்க முடியும்?


• நீங்களும், நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவரும் க்ளமிடியா குறித்த பரிசோதனையை செய்யுங்கள். நீங்கள் ஒருவருக்கும் மேற்பட்டவருடன் உடலுறவு வைத்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் மற்றவர்களுடன் உடலுறவு கொள்கின்றவர் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சோதனையைச் செய்யுங்கள். அதிகமானவர்களுடன் உடலுறவு வைத்திருப்பவர்களுக்கு க்ளமிடியா ஏற்படும் அபாயம் அதிகம்.

• சிகிச்சைபெறுங்கள்: நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர்களை க்ளமிடியா பரிசோதனை செய்யுமாறும், சிகிச்சை பெறுமாறும் கூறுங்கள். அப்போதுதான் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அல்லது மற்றவர்களுக்கு இந்த தொற்றுநோயை தொடர்ந்தும் தரமாட்டீர்கள்.

• யோனி, குதம் அல்லது வாய்வழி உடலுறவுகொள்ளும்போது ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

• புதிய நபரிடம் உடலுறவு கொள்ளும்முன்பு ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்து அந்த நபரிடம் பேசுங்கள்.

பிறருக்கு க்ளமிடியா(chlamydia) தொற்றை நான் தருவதில்லை என்பதை நான் எப்படி உறுதி செய்ய முடியும்?


• உடலுறவு கொள்ளும் ஒவ்வொரு முறையும் ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்; குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு புதியவருடன் உடலுறவு கொள்ளும்போது ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

• நீங்கள் ஒருவருக்கும் மேற்பட்டவருடன் உடலுறவு வைத்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் மற்றவர்களுடன் உடலுறவு கொள்கின்றவர் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சோதனையைச் செய்யுங்கள். க்ளமிடியா நோயை முன்னர் நீங்கள் பெற்றிருந்தாலும் உங்களுக்கு மீண்டும் க்ளமிடியா வரலாம்.

இதுகுறித்த உதவி மற்றும் ஆலோசனையை நான் எங்கிருந்து பெற முடியும்?


நீங்கள் இவர்களிடமிருந்து உதவி பெறலாம்:
• மருத்துவர்
• பாலியல் சுகாதார மருத்துவமனை
• சமூக சுகாதார சேவைகள்

மேலதிகத் தகவல்கள்


கொனோரியா (gonorrhoea) என்றால் என்ன?

கொனோரியா என்பது நைசீரியா கொனோரியே என்று அழைக்கப்படும் பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடிய பாலுறவால் பரவும் நோய்த்தொற்று (STI) ஆகும்.


எனக்கு கொனோரியா (gonorrhoea) எப்படி ஏற்படுகிறது?


கொனோரியா உள்ளவருடன் நீங்கள் பெண்ணுறுப்பு வழி, குதம் அல்லது வாய்வழி உடலுறவு கொள்ளும்போது உங்களுக்கு கொனோரியா தொற்று ஏற்படும்.

ஒருவருக்கு எந்தவித கொனோரியா அறிகுறிகளும் இல்லையென்றாலும், அவரிடமிருந்தும் உங்களுக்கு கொனோரியா வரமுடியும்.

கொனோரியா கொண்ட பெண்கள் பிரசவத்தின்போது தங்களின் குழந்தைக்கு இந்த நோயை தரக்கூடும். இதனால் குழந்தைகளுக்கு
கடுமையான கண் தொற்று ஏற்பட்டு குழந்தை பார்வை இழக்க நேரிடலாம்.

பொது கழிப்பறைகள், பொது நீச்சல் குளங்கள் அல்லது மற்றவர்களுடன் தொடர்புகொள்வதன்மூலம் உங்களுக்கு கொனோரியா ஏற்படாது.

கொனோரியா (gonorrhoea) உடலுக்கு என்ன செய்கிறது?


தொண்டை, ஆசனவாய், சிறுநீர்க் கால்வாய் (சிறுநீர் பாதை), பெண்களின் கருப்பை வாய் மற்றும் கண்களில் கொனோரியா தொற்றை ஏற்படுத்தலாம்.

சிகிச்சையளிக்காவிட்டால், கொனோரியா தோல் மற்றும் மூட்டுகளில் தொற்றை ஏற்படுத்தும். மூளை சவ்வு காய்ச்சல் அல்லது வீக்கத்தைக்கூட கொனோரியா ஏற்படுத்தலாம். மூளை சவ்வு காய்ச்சல் என்பது மூளையின் பரப்பில் ஏற்படும் ஒரு தொற்று ஆகும்.

பெண்களைப் பொறுத்தவரை கொனோரியா தீவிர தொற்றை ஏற்படுத்தி ஒரு பெண் கர்ப்பமாவதை இது தடுத்துவிடக்கூடும்.

கொனோரியா கொண்ட பெண்கள் பிரசவத்தின்போது தங்களின் குழந்தைக்கு இந்த நோயை தரக்கூடும். இதனால் குழந்தைகளுக்கு
கடுமையான கண் தொற்று ஏற்பட்டு குழந்தை பார்வை இழக்க நேரிடலாம்.

எனக்கு கொனோரியா (gonorrhoea) இருக்கிறதா என்று எனக்கு எப்படித் தெரியும்?


அதிகமான மக்களுக்கு கொனோரியா தொற்று தொடர்பான அறிகுறிகளோ அல்லது அடையாளங்களோ இருப்பதில்லை என்பதால் பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு கொனோரியா இருக்கிறதா என்பது தெரியாது.

உங்களுக்கு கொனோரியா உள்ளதா என்பதை ஒரு சோதனைமூலம் கண்டுபிடிப்பதுதான் ஒரே வழி. இந்த சோதனை விரைவாகவும் எளிதாகவும் உங்கள் சிறுநீரை சோதனை செய்வதாகும்.

தொற்று ஏற்பட்டிருக்கும் பகுதியிலிருந்து ஒற்றியெடுத்து, அப்படி ஒற்றி எடுத்ததை சோதனை செய்து கொனோரியா உள்ளதா என்று கண்டறிவது மற்றொரு வழியாகும்.

கொனோரியா(gonorrhoea) வின் அறிகுறிகளும், அடையாளங்களும்

ஆண்களுக்கு
• சிறுநீர் கழிக்கும்போது எரிச்சல் அல்லது கடுப்பு ஏற்படும்
• ஆண்குறியிலிருந்து திரவம் வெளியேறும். அது பெரும்பாலும் வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும்
• விரைகளில் வீக்கமும் வலியும் இருக்கும்
• ஆண்குறியின் திறப்புப் பாகம் சிவப்பாக காணப்படும்
• குதத்திலிருந்து வெளியேறுதல் இருக்கும் அல்லது அசௌகரியமான உணர்வு இருக்கும்
• கண் தொற்று நோய்கள் ஏற்படும்

பெண்களுக்கு
• யோனியிலிருந்து வழக்கத்திற்கு மாறாக திரவம் வெளியேறும்
• யோனியில் இரத்தப்போக்கு ஏற்படும்
• சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலி ஏற்படும்
• இடுப்பு வலி ஏற்படும், குறிப்பாக உடலுறவில் ஈடுபடும்போது வலி ஏற்படும்
• குதத்திலிருந்து வெளியேறுதல் இருக்கும் அல்லது அசௌகரியமான உணர்வு இருக்கும்
• கண் தொற்று நோய்கள் ஏற்படும்

எனக்கு கொனோரியா (gonorrhoea) உள்ளது என்றால் நான் என்ன செய்வது?


• உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு மருந்து கொடுப்பார்.
• நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்றவரிடம் அல்லது உடலுறவு கொள்கின்றவர்களிடம் பரிசோதனை செய்துகொள்ளுமாறு கூறுங்கள். அவர்களுக்கு கொனோரியா இருந்தால் அவர்கள் உங்களுக்கு கொனோரியாவை மீண்டும் தரக்கூடும் அல்லது அவர்கள் பிறருக்கு கொனோரியாவை தரக்கூடும்.
• உங்களுக்கு கொனோரியா இருப்பதை யாரிடம் கூறவேண்டும் என்பதை முடிவு செய்ய உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு உதவுவார். அவர்களிடம் கூறவும் உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு உதவுவார்.
• கொனோரியாவுக்கான சிகிச்சை முடியும்வரை ஆணுறை உபயோகப்படுத்தியும்கூட நீங்கள் யாருடனும் உடலுறவு கொள்ளாதீர்கள்.

கொனோரியா (gonorrhoea) வுக்கு சிகிச்சை தர முடியுமா அல்லது குணப்படுத்த முடியுமா?


ஆண்டிபயாடிக் அல்லது நுண்ணுயிர் கொல்லிக்கான
ஒற்றை ஊசி மூலம் கொனோரியாவுக்கு சிகிச்சை அளித்து குணப்படுத்த முடியும்.

நீங்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்திருந்தால் அந்த தகவலை உங்கள் மருத்துவரிடம் தவறாமல் தெரிவியுங்கள். ஏனெனில் சில வகையான கொனோரியாக்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் பொதுவாக காணப்படுபவையல்ல. எனவே அவைகளுக்கு சிறப்பு மருந்து தேவைப்படலாம்.

கொனோரியா நோயிலிருந்து நீங்கள் குணமடைந்திருந்தாலும் உங்களுக்கு மீண்டும் கொனோரியா வரலாம்.

கொனோரியா (gonorrhoea) வருவதிலிரிருந்து நான் எப்படி என்னை பாதுகாக்க முடியும்?


• நீங்களும், நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவரும் கொனோரியா குறித்த பரிசோதனையை செய்யுங்கள். நீங்கள் ஒருவருக்கும் மேற்பட்டவருடன் உடலுறவு வைத்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் பிறருடன் உடலுறவு கொள்கின்றவர் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சோதனையைச் செய்யுங்கள். அதிகமானவர்களுடன் நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருக்கின்றீர்கள் எனில், கொனோரியா ஏற்படும் அபாயம் அதிகரிக்கிறது.

• நீங்களும் நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்றவரும் கொனோரியாவுக்கு சிகிச்சைபெறுங்கள். அப்போதுதான் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அல்லது மற்றவர்களுக்கு கொனோரியாவை தொடர்ந்தும் தரமாட்டீர்கள்.

• யோனி, குதம் அல்லது வாய்வழி உடலுறவுகொள்ளும்போது ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள். நீங்கள் மற்றவர்களுடன் உடலுறவு கொள்கின்றவரெனில் நீங்கள் நீண்டகாலமாக உடலுறவு வைத்திருப்பவருடனும் ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

• புதிய நபரிடம் உடலுறவு கொள்ளும்முன்பு ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்து அந்த நபரிடம் பேசுங்கள்.

பிறருக்கு கொனோரியா(gonorrhoea) வை நான் தருவதில்லை என்பதை நான் எப்படி உறுதி செய்ய முடியும்?


• நீங்கள் உங்கள் சிகிச்சையை முடிக்கும்வரை, தொற்றுக்கான எந்த அறிகுறிகளும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்யும்வரை ஆணுறை அணிந்தும்கூட யாருடனும் உடலுறவு கொள்ளாதீர்கள்.

• உடலுறவு கொள்ளும் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள். குறிப்பாக புதியவருடன் உடலுறவுகொள்ளும்போது ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

• நீங்கள் ஒருவருக்கும் மேற்பட்டவருடன் உடலுறவு வைத்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் மற்றவர்களுடன் உடலுறவு கொள்கின்றவர் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சோதனையைச் செய்யுங்கள்.

இதுகுறித்த உதவி மற்றும் ஆலோசனையை நான் எங்கிருந்து பெற முடியும்?


நீங்கள் இவர்களிடமிருந்து உதவி பெறலாம்:

• மருத்துவர்
• பாலியல் சுகாதார மருத்துவமனை
• சமூக சுகாதார சேவைகள்
• குடும்ப திட்டமிடல் மையங்கள்

மேலதிகத் தகவல்கள்


சிபிலிஸ் (syphilis) என்றால் என்ன?

சிபிலிஸ் என்பது ட்ரெபோனீமா பலிடம் என்று அழைக்கப்படும் பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடிய பாலுறவால் பரவும் நோய்த்தொற்று ஆகும்.

ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சிபிலிஸ் ஏற்படலாம்.


எனக்கு சிபிலிஸ் (syphilis) எப்படி ஏற்படுகிறது?


உங்களுக்கு பின்வரும் வழிகளில் சிபிலிஸ் ஏற்படலாம்:

• ஒருவரின் சிபிலிஸ் புண் அல்லது சொறி கண்ட இடத்தைத் தொடுவதால் ஏற்படும். புண் அல்லது சொறி கண்ட இடம் எளிதாக கண்ணுக்குத் தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட இவைகளைத் தொடுவதால் தொற்று ஏற்படும்.

• ஆணுறை பயன்படுத்தாமல் வாய்வழி, பெண்ணுறுப்பு வழி அல்லது குதம் வழி உடலுறவு கொள்ளும்போது ஏற்படும்.

• நோய் தொற்றிய இரத்தத்துடன் தொடர்பு ஏற்படும்போது ஏற்படும்.

• கர்ப்பிணிப் பெண்கள் சிபிலிஸ் தொற்றை தங்கள் குழந்தைகளுக்குத் தரக்கூடும்.

சிபிலிசும் (syphilis) குழந்தைகளும் (பிறவி சிபிலிஸ்)


ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண் இரத்தம்மூலம் தனது குழந்தைக்கு சிபிலிசை தரக்கூடும். இதனால் சில வேளைகளில் குழந்தை இறந்து பிறக்கலாம் அல்லது சேதமடையலாம். இது பிறவி சிபிலிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது ஆஸ்திரேலியாவில் ஏற்படுவது அரிது.

பெரும்பாலும் சிபிலிஸ் அறிகுறிகளின்றியே குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. ஆனால் பிறந்தபின் அவர்களின் உடல்நிலை கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றன.

எனக்கு சிபிலிஸ் (syphilis) இருக்கிறதா என்று எனக்கு எப்படித் தெரியும்?


அதிகமான மக்களுக்கு சிபிலிஸ் தொற்று தொடர்பான அறிகுறிகள் இருப்பதில்லை என்பதால் பெரும்பாலும் அவர்கள் ஆரோக்கியமாகவும் நலமாகவும் இருப்பதாகவே உணர்வார்கள்.

உங்களுக்கு சிபிலிஸ் உள்ளதா என்பதை இரத்தப் பரிசோதனை மட்டுமே உறுதிசெய்யும்.

பெண்கள் தாங்கள் கர்ப்பமான முதல் 12 வாரங்களில் சிபிலிஸ் சோதனையை செய்யவேண்டும். அல்லது, அவர்கள் மருத்துவரிடம் முதன்முதலாக செல்லும்போதே இந்த சோதனையைச் செய்யலாம். சில பெண்களுக்கு கர்ப்பகாலத்தின் பிந்தைய நாட்களில் இந்த சிபிலிஸ் சோதனை மீண்டும் செய்யப்படலாம்.

எனக்கு சிபிலிஸ் (syphilis) உள்ளது என்றால் நான் என்ன செய்வது?


• சிபிலிஸ் வுக்கான சிகிச்சை முடியும்வரை ஆணுறை உபயோகப்படுத்தியும்கூட நீங்கள் யாருடனும் உடலுறவு கொள்ளாதீர்கள்.
• உங்களுக்கு சிபிலிஸ் உள்ளது என்றால் நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்றவரிடம் அல்லது உடலுறவு கொள்கின்றவர்களிடம் உங்களுக்கு சிபிலிஸ் இருப்பதைக் கூறுங்கள். அப்போது அவர்களும் சிபிலிசுக்கான பரிசோதனையை செய்துகொள்ளலாம்.
• உங்களுக்கு சிபிலிஸ் இருப்பதை யாரிடம் கூறவேண்டும் என்பதை முடிவு செய்ய உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு உதவுவார். அவர்களிடம் நீங்கள் கூறவும் உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு உதவுவார்.

சிபிலிசு(syphilis) க்கு சிகிச்சைதர முடியுமா அல்லது குணப்படுத்த முடியுமா?


• ஆம். தொடர் ஊசி மூலம் சிபிலிசுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அல்லது குணப்படுத்த முடியும். ஒருவருக்கு சிபிலிஸ் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதைப் பொறுத்து சிகிச்சைக்கான காலஅளவு அமையும். மருத்துவருடனான ஒவ்வொரு சந்திப்பிற்கும் நீங்கள் செல்வதை உறுதிப்படுத்துங்கள்.

• நீங்கள் குணமடைந்துவிட்டீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த சிபிலிஸ்க்கான சிகிச்சை முடிந்தபிறகு நீங்கள் மற்றொரு சோதனை வேண்டும்.

• கர்ப்பமான பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு சிபிலிஸ் வருவதைத் தடுக்க கர்ப்பத்தின் ஆரம்பத்திலேயே சிபிலிசுக்கான சிகிச்சையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

• கடந்தகாலத்தில் சிபிலிஸ் நோயிலிருந்து நீங்கள் குணமடைந்திருந்தாலும் உங்களுக்கு மீண்டும் சிபிலிஸ் வரலாம்.

சிபிலிஸ் (syphilis) வருவதிலிரிருந்து நான் எப்படி என்னை பாதுகாக்க முடியும்?


• நீங்களும், நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவரும் சிபிலிஸ் குறித்த பரிசோதனையை செய்யுங்கள். நீங்கள் ஒருவருக்கும் மேற்பட்டவருடன் உடலுறவு வைத்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் பிறருடன் உடலுறவு கொள்கின்றவர் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சோதனையைச் செய்யுங்கள். நீங்கள் அதிகமானவர்களுடன் உடலுறவு வைத்திருப்பவரெனில், சிபிலிஸ் ஏற்படும் அபாயம் உங்களுக்கு அதிகரிக்கிறது.

• நீங்களும் நீங்கள் உடலுறவு கொள்கின்றவரும் சிபிலிசுக்கு சிகிச்சைபெறுங்கள். அப்போதுதான் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அல்லது மற்றவர்களுக்கு சிபிலிசை தொடர்ந்தும் தரமாட்டீர்கள்.

• நீங்கள் மற்றவர்களுடன் உடலுறவு கொள்கின்றவரெனில் நீங்கள் நீண்டகாலமாக உடலுறவு வைத்திருப்பவருடனும் யோனி, குதம் அல்லது வாய்வழி உடலுறவுகொள்ளும்போது ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

• புதிய நபரிடம் உடலுறவு கொள்ளும்முன்பு ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துவது குறித்து அந்த நபரிடம் பேசுங்கள்.

• சிபிலிஸ் சிகிச்சை பெறும் ஒருவருடன் அந்த சிகிச்சை முடியும்வரை ஆணுறை அணிந்தும்கூட உடலுறவு கொள்ளாதீர்கள்.

பிறருக்கு சிபிலிஸ் (syphilis) நோய்த்தொற்றை நான் தருவதில்லை என்பதை நான் எப்படி உறுதி செய்ய முடியும்?


• உங்கள் சிகிச்சை முடிவடையும் வரை யாருடனும், ஆணுறை அணிந்தும்கூட உடலுறவு கொள்ளாதீர்கள்.

• நீங்கள் ஒருவருக்கும் மேற்பட்டவருடன் உடலுறவு வைத்திருந்தால் அல்லது நீங்கள் உடலுறவு வைத்திருப்பவர் பிறருடன் உடலுறவு கொள்கின்றவர் என்றால் நீங்கள் தொடர்ந்து சிபிலிஸ் குறித்த சோதனையைச் செய்யுங்கள். உங்களுக்கு மீண்டும் சிபிலிஸ் வரலாம்.

இதுகுறித்த உதவி மற்றும் ஆலோசனையை நான் எங்கிருந்து பெற முடியும்?


நீங்கள் இவர்களிடமிருந்து உதவி பெறலாம்:

• மருத்துவர்
• பாலியல் சுகாதார மருத்துவமனை
• சமூக சுகாதார சேவைகள்
• குடும்ப திட்டமிடல் மையங்கள்

மேலதிகத் தகவல்கள்


सिफिलिस क्या होता है?

सिफिलिस सेक्स करने से फैलने वाला एक संक्रमण है, जो Treponema pallidum नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है।

सिफिलिस पुरुषों और महिलाओं, दोनों को हो सकता है।


मुझे सिफिलिस का संक्रमण कैसे हो सकता है?


आपको इन तरीकों से सिफिलिस का संक्रमण हो सकता है:

 • किसी के सिफिलिस से पैदा हुए लाल चकत्तों या रैश को छूने से, भले ही इन चकत्तों या रैश को देखना मुश्किल हो
 • कंडोम के बिना योनि, गुदा या मुँह से सेक्स करने से
 • संक्रमित खून के संपर्क में आने से
 • गर्भवती महिलाएँ बच्चे को जन्म देते समय अपने बच्चे को सिफिलिस पास कर सकती हैं

सिफिलिस और बच्चे (जन्म के समय सिफिलिस)


बच्चे के जन्म के समय गर्भवती महिला के खून से सिफिलिस पास हो सकता है। कभी-कभी मृत बच्चे का जन्म हो सकता है या जन्म के समय उसे नुकसान हो सकता है। इसे जन्म के समय सिफिलिस कहा जाता है, पर यह ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होता है।

बच्चों का जन्म अक्सर सिफिलिस के लक्षणों के बिना होता है, पर वे बहुत बीमार हो सकते हैं।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे सिफिलिस हो गया है?


अक्सर सिफिलिस के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए सिफिलिस का संक्रमण होते हुए भी लोग तंदुरुस्त और अच्छा महसूस कर सकते हैं। केवल खून की जाँच करके ही बताया जा सकता है कि आपको सिफिलिस है या नहीं।

गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों में या डॉक्टर के पास पहली बार जाते समय महिलाओं को सिफिलिस की जाँच करानी चाहिए। कुछ महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान बाद में भी फिर से सिफिलिस की जाँच की जा सकती है।

अगर मुझे सिफिलिस हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए?


 • जब तक आपका सिफिलिस का इलाज पूरा न हो जाए, तब तक सेक्स करना बंद कर दें, कंडोम का इस्तेमाल करते हुए भी नहीं।
 • अगर आपको सिफिलिस हुआ है, तो अपने सभी सेक्स पार्टनरों को इसके बारे में बताएँ जिससे कि वे भी टेस्ट करवा सकें।

आपका डॉक्टर यह तय करने में आपकी मदद करेगा कि आपको सिफिलिस का संक्रमण होने के बारे में किसे बताना चाहिए। आपका डॉक्टर उन लोगों को यह बात बताने में आपकी मदद भी कर सकता है।

क्या सिफिलिस का इलाज किया जा सकता है या यह ठीक हो सकता है?


 • हाँ, एक इंजेक्शन का कोर्स लेने से सिफिलिस का इलाज किया जा सकता है। कितने समय के लिए इलाज चलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सिफिलिस का स्तर क्या है। अपने हरेक अपॉइंटमेंट पर डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ।
 • सिफिलिस के लिए अपना इलाज पूरा कर लेने के बाद आपको एक बार और जाँच करानी चाहिए, जिससे यह पक्का हो जाए कि आप ठीक हो गए हैं।
 • गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में ही सिफिलिस का इलाज करवा लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे को जन्म देते समय उसे सिफिलिस न पास हो।
 • अगर आपको पहले कभी सिफिलिस हुआ है, तो यह आपको फिर से भी हो सकता है, भले ही आप पिछली बार ठीक हो गए हों।

मैं सिफिलिस से अपना बचाव कैसे कर सकता हूँ?


 • सिफिलिस के लिए अपना और अपने सेक्स पार्टनर का टेस्ट करवाएँ अगर आपके एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर हैं या अगर आपका पार्टनर दूसरे लोगों के साथ सेक्स करता है, तो बार-बार टेस्ट करवाएँ। आपके जितने ज़्यादा सेक्स पार्टनर होंगे, आपके लिए सिफिलिस का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा।
 • अपना और अपने पार्टनरों का इलाज करवाएँ, जिससे एक-दूसरे की वजह से फिर से सिफिलिस का संक्रमण होने से बचाव किया जा सके या दूसरे लोगों का भी बचाव किया जा सके।
 • योनि, गुदा या मुँह से सेक्स करते समय कंडोम का इस्तेमाल करें। अगर आप दूसरे लोगों के साथ सेक्स करते हैं, तो अपने लंबे समय के पार्टनर के साथ सेक्स करते समय भी कंडोम का इस्तेमाल करें।
 • सेक्स करने से पहले नए पार्टनरों के साथ कंडोम का इस्तेमाल करने के बारे में बात करें।
 • सिफिलिस पीड़ित व्यक्ति के साथ तब तक कंडोम इस्तेमाल करके भी सेक्स न करें, जब तक कि उसका इलाज पूरा नहीं हो जाता।

मैं इस बात को पक्का कैसे कर सकता हूँ कि मेरी वजह से किसी और को सिफिलिस न हो?


 • जब तक आपका इलाज पूरा न हो जाए, तब तक किसी के साथ भी सेक्स न करें, कंडोम का इस्तेमाल करते हुए भी नहीं।
 • अगर आपके एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर हैं या अगर आपका पार्टनर दूसरे लोगों के साथ सेक्स करता है, तो बार-बार टेस्ट करवाएँ। आपको फिर से सिफिलिस हो सकता है।

मुझे मदद और सलाह कहाँ से मिल सकती है?


आपको इन लोगों से मदद मिल सकती है:

 • डॉक्टरसे
 • सेक्सुअलहेल्थक्लिनिकसे
 • सामुदायिकस्वास्थ्यसेवासे
 • परिवार नियोजन केंद्रों से

और अधिक जानकारी


गोनोरिया क्या होता है?

गोनोरिया सेक्स करने से पर फैलने वाला एक संक्रमण (एसटीआई) है, जो Neisseria gonorrhoeae नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है।


मुझे गोनोरिया का संक्रमण कैसे हो सकता है?


अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ योनि, गुदा या मुँह से सेक्स करते हैं जिसे पहले से गोनोरिया है, तो आपको भी गोनोरिया हो सकता है।

अगर आपके पार्टनर में गोनोरिया के कोई लक्षण दिखाई न दें, तो भी आपको गोनोरिया हो सकता है।

बच्चे को जन्म देते समय गर्भवती महिला को गोनोरिया होने से यह बच्चे में भी पास हो सकता है। बच्चे की आँख में गंभीर संक्रमण हो सकता है और वह अंधा भी हो सकता है।

पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक पूल या दूसरे लोगों को छूने से गोनोरिया नहीं हो सकता है।

गोनोरिया शरीर में क्या करता है?


गोनोरिया गले, गुदा, पेशाब की नली, सर्विक्स (जहाँ गर्भाशय खुलता है) और आँखों को संक्रमित कर सकता है।

अगर गोनोरिया का इलाज न किया जाए, तो इससे त्वचा और जोड़ों में संक्रमण हो सकते हैं। गोनोरिया की वजह से मेनिनजाइटिस भी हो सकता है। मेनिनजाइटिस दिमाग की बाहरी परत का संक्रमण होता है।

गोनोरिया से महिलाओं में गंभीर संक्रमण और बाँझपन हो सकता है।

बच्चे को जन्म देते समय गर्भवती महिला को गोनोरिया होने से यह बच्चे में भी पास हो सकता है। बच्चे की आँख में गंभीर संक्रमण हो सकता है और वह अंधा भी हो सकता है।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे गोनोरिया हो गया है?


बहुत से लोगों को अक्सर यह नहीं पता होता है कि उन्हें गोनोरिया हुआ है क्योंकि इसके कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।

आपको गोनोरिया हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने का केवल एक तरीका है – टेस्ट करवाना। पेशाब का जल्दी और आसानी से टेस्ट करवाने से इसका पता चल सकता है।

टेस्ट करवाने का एक और तरीका है – जहाँ संक्रमण हुआ हो, वहाँ से एक स्वैब लेकर उस स्वैब की जाँच करवाने से गोनोरिया का पता लगाया जा सकता है।

गोनोरिया के संकेत और लक्षण

पुरुषों के लिए

 • पेशाब करते समय चुभने जैसा या जलन का एहसास होना
 • लिंग से पानी निकलना। इस पानी का रंग अक्सर सफेद या पीला होता है
 • अंडकोषों में सूजन या दर्द होना
 • लिंग की नली खुलने की जगह पर लाली या दर्द होना
 • गुदा से पानी निकलना या दर्द होना
 • आँखों में संक्रमण होना

महिलाओं के लिए

 • योनि से पानी निकलना, जो आम-तौर पर पहले न हुआ हो
 • योनि से खून निकलना
 • पेशाब करते समय दर्द होना
 • पेल्विस में दर्द होना, खासकर सेक्स करते समय
 • गुदा से पानी निकलना या दर्द होना
 • आँखों में संक्रमण होना

अगर मुझे गोनोरिया हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए?


 • आपका डॉक्टर आपको दवाई देगा।
 • अपने सभी सेक्स पार्टनरों को टेस्ट करवाने के लिए कहें। अगर उन्हें गोनोरिया हुआ हो, तो उनकी वजह से आपको फिर से गोनोरिया हो सकता है या दूसरे लोगों को गोनोरिया हो सकता है।
 • आपका डॉक्टर यह तय करने में आपकी मदद कर सकता है कि आपको गोनोरिया का संक्रमण होने के बारे में किसे बताना चाहिए। आपका डॉक्टर उन लोगों को यह बात बताने में भी आपकी मदद कर सकता है।
 • जब तक आपका गोनोरिया का इलाज पूरा न हो जाए, तब तक किसी के साथ भी सेक्स न करें, कंडोम का इस्तेमाल करते हुए भी नहीं।

क्या गोनोरिया का इलाज किया जा सकता है या यह ठीक हो सकता है?


एंटिबायोटिक्स का एक इंजेक्शन देकर गोनोरिया का इलाज किया जा सकता है।

अगर आप विदेश गए हैं, तो अपने डॉक्टर को हमेशा इसके बारे में बताएँ – क्योंकि कुछ तरह के गोनोरिया आम-तौर पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाए जाते हैं और इनका इलाज करने के लिए खास तरह की दवाई की ज़रूरत होती है।

अगर आपको पहले कभी गोनोरिया हुआ है, तो यह आपको फिर से भी हो सकता है।

मैं गोनोरिया से अपना बचाव कैसे कर सकता हूँ?


 • गोनोरिया के लिए अपना और अपने सेक्स पार्टनरों का टेस्ट करवाएँ अगर आपके एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर हैं या अगर आपका पार्टनर दूसरे लोगों के साथ सेक्स करता है, तो बार-बार टेस्ट करवाएँ। आपके जितने ज़्यादा सेक्स पार्टनर होंगे, आपके लिए गोनोरिया का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा।
 • गोनोरिया के लिए अपना और अपने पार्टनरों का इलाज करवाएँ, जिससे एक-दूसरे की वजह से फिर से गोनोरिया का संक्रमण होने से बचाव किया जा सके या दूसरे लोगों का भी बचाव किया जा सके।
 • योनि, गुदा या मुँह से सेक्स करते समय कंडोम का इस्तेमाल करें। अगर आप दूसरे लोगों के साथ सेक्स करते हैं, तो अपने लंबे समय के पार्टनर के साथ सेक्स करते समय भी कंडोम का इस्तेमाल करें।
 • सेक्स करने से पहले नए पार्टनरों के साथ कंडोम का इस्तेमाल करने के बारे में बात करें।

मैं इस बात को पक्का कैसे कर सकता हूँ कि मेरी वजह से किसी और को गोनोरिया न हो?


 • जब तक आपका इलाज पूरा न हो जाए और आपके सभी लक्षण दूर न हो जाएँ, तब तक किसी के साथ सेक्स न करें, कंडोम का इस्तेमाल करते हुए भी नहीं।
 • सेक्स करते समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें, खासकर किसी नए पार्टनर के साथ सेक्स करते समय।
 • अगर आपके एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर हैं या अगर आपका पार्टनर दूसरे लोगों के साथ सेक्स करता है, तो बार-बार टेस्ट करवाएँ

मुझे मदद और सलाह कहाँ से मिल सकती है?


आपको इन लोगों से मदद मिल सकती है:

 • डॉक्टरसे
 • सेक्सुअलहेल्थक्लिनिकसे
 • सामुदायिकस्वास्थ्यसेवासे
 • परिवार नियोजन केंद्रों से

और अधिक जानकारी


क्लेमाइडिया क्या होता है?

क्लेमाइडिया आम-तौर पर सेक्स करने से फैलने वाला एक संक्रमण (एसटीआई) है, जो Chlamydia trachomatis नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है।


मुझे क्लेमाइडिया का संक्रमण कैसे हो सकता है?


अगर आप किसी क्लेमाइडिया पीड़ित व्यक्ति के साथ योनि, गुदा या मुँह से सेक्स करते समय कंडोम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको क्लेमाइडिया हो सकता है।
आपको पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक पूल या दूसरे लोगों को छूने से क्लेमाइडिया नहीं हो सकता है।

क्लेमाइडिया शरीर में क्या करता है?


पुरुषों के लिए

 • पुरुषों को पेशाब की नली (यानि लिंग के अंदर), गुदा, या गले में क्लेमाइडिया हो सकता है।
 • क्लेमाइडिया की वजह से पुरुषों के अंडकोष में दर्द और सूजन होती है और यह वीर्य की नली को संक्रमित कर सकता है।

महिलाओं के लिए

 • महिलाओं को सर्विक्स, गुदा या गले में क्लेमाइडिया हो सकता है। अगर इसका इलाज न किया जाए, तो क्लेमाइडिया की वजह से महिलाओं में बाँझपन हो सकता है।

जिन महिलाओं में क्लेमाइडिया का संक्रमण होता है, वे कभी-कभी बच्चे को जन्म देते समय अपने बच्चे को क्लेमाइडिया से संक्रमित कर सकती हैं। इससे बच्चे के फेफड़ों या आँखों में संक्रमण हो सकते हैं।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्लेमाइडिया हो गया है?


ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं रहता है कि उन्हें क्लेमाइडिया का संक्रमण हुआ है क्योंकि इसके कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।

आपके पेशाब का जल्दी और आसानी से टेस्ट करने से यह पता चल सकता है कि आपको क्लेमाइडिया हुआ है या नहीं। आप खुद भी क्लेमाइडिया का टेस्ट कर सकते हैं।

पुरुषों के लिए

पुरुषों में क्लेमाइडिया होने के संकेत और लक्षण ऐसे होते हैं:

 • लिंग की नली खुलने की जगह पर लाली या दर्द होना
 • पेशाब करते समय चुभने जैसा या जलन का एहसास होना
 • लिंग से बिना किसी रंग का पानी निकलना।

महिलाओं के लिए

महिलाओं में संकेत और लक्षण ऐसे होते हैं:

 • योनि से पानी निकलना, जो आम-तौर पर पहले न हुआ हो
 • बिना किसी वजह से खून निकलना (खासकर सेक्स करने के बाद)
 • सेक्स करते समय और वैसे भी सर्विक्स में दर्द होना
 • पेशाब करते समय चुभने जैसा या जलन का एहसास होना

अगर मुझे क्लेमाइडिया हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए?


अपने डॉक्टर के पास जाकर दवाई लें।

अपने सभी सेक्स पार्टनरों को बताएँ कि आपको क्लेमाइडिया हुआ है और उन्हें भी टेस्ट करवाने के लिए कहें। हो सकता है कि आपके सेक्स पार्टनरों को भी क्लेमाइडिया हो गया हो और उनकी वजह से आपको फिर से क्लेमाइडिया हो सकता है। और उनकी वजह से दूसरे लोगों को भी क्लेमाइडिया हो सकता है।

अगर आपका सेक्स पार्टनर क्लेमाइडिया का टेस्ट न करवाना चाहे, तो अपने डॉक्टर से उसके लिए भी क्लेमाइडिया की दवाई देने के लिए कहें।

तीन महीनों के बाद, आपको और जिसके साथ आपने सेक्स किया हो, दोनों को क्लेमाइडिया का फिर से टेस्ट करवाना चाहिए।

क्या क्लेमाइडिया का इलाज किया जा सकता है या यह ठीक हो सकता है?


हाँ। सिर्फ एक टैबलेट लेकर क्लेमाइडिया का इलाज आसानी से किया जा सकता है। अगर क्लेमाइडिया का पता बाद में चले, तो इलाज करने और इसके ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा।

अपनी क्लेमाइडिया की दवाई लेने के बाद एक हफ्ते तक सेक्स न करें।

अगर आपको पहले कभी क्लेमाइडिया हुआ है, तो यह आपको फिर से भी हो सकता है।

मैं क्लेमाइडिया से अपना बचाव कैसे कर सकता हूँ?


 • अपना और अपने सेक्स पार्टनर का टेस्ट करवाएँ अगर आपके एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर हैं या अगर आपका पार्टनर दूसरे लोगों के साथ सेक्स करता है, तो बार-बार टेस्ट करवाएँ। आपके जितने ज़्यादा सेक्स पार्टनर होंगे, आपके लिए क्लेमाइडिया का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा।
 • इलाज करवाएँ: अपने सभी पार्टनरों से टेस्ट और इलाज करवाने के

लिए कहें, जिससे एक-दूसरे की वजह से फिर से क्लेमाइडिया का संक्रमण होने से बचाव किया जा सके या दूसरे लोगों का भी बचाव किया जा सके।

 • योनि, गुदा या मुँह से सेक्स करते समय कंडोम का इस्तेमाल करें
 • सेक्स करने से पहले नए पार्टनरों के साथ कंडोम का इस्तेमाल करने के बारे में बात करें।

मैं इस बात को पक्का कैसे कर सकता हूँ कि मेरी वजह से किसी और को क्लेमाइडिया न हो?


 • सेक्स करते समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें, खासकर किसी नए पार्टनर के साथ सेक्स करते समय।
 • अगर आपके एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर हैं या अगर आपका पार्टनर दूसरे लोगों के साथ सेक्स करता है, तो बार-बार टेस्ट करवाएँ। अगर आपको पहले कभी क्लेमाइडिया हुआ है, तो यह आपको फिर से भी हो सकता है।

मुझे मदद और सलाह कहाँ से मिल सकती है?


आपको इन लोगों से मदद मिल सकती है:

 • डॉक्टर से
 • सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक से
 • सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा से
 • परिवार नियोजन केंद्रों से

और अधिक जानकारी


سفلس (آتشک) کیا ہے؟

سفلس جنسی تعلق سے لگنے والا انفیکشن (STI) ہے جو Treponema pallidumنامی بیکٹیریا کے سبب ہوتا ہے۔

سفلس مردوں اور عورتوں دونوں کو لگ سکتا ہے۔


سفلس کیسے لگتا ہے؟


آپکو سفلس اس طرح لگ سکتا ہے:

 • کسی کے سفلس کے زخم یا سرخ ابھاروں کو چھونے پر، چاہے یہ زخم یا سرخ ابھار آسانی سے دیکھے نہ جا سکتے ہو
 • کنڈوم کے بغیر فرج یا مقعد یا منہ کے راستے سیکس کرنے پر
 • انفیکشن والے خون سے واسطے پر
 • حاملہ عورت کے بچے کو ماں سے سفلس لگ سکتا ہے

سفلس اور نوزائیدہ بچے (پیدائشی سفلس)


ایک حاملہ عورت کے خون سے اسکے بچے تک سفلس پہنچ سکتا ہے۔ بعض اوقات بچہ مردہ یا نقائص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسے پیدائشی سفلس کہتے ہیں اور یہ آسٹریلیا میں بہت کم ہوتا ہے۔

بچے اکثر سفلس کی علامات کے بغیر پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ شدید بیمار ہو سکتے ہیں۔

مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے سفلس ہے؟


سفلس کی اکثر کوئی علامات نہیں ہوتیں اس لیے سفلس میں مبتلا لوگ خود کو صحتمند اور ٹھیک ٹھاک محسوس کر سکتے ہیں۔ صرف خون کے ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ آيا آپکو سفلس ہے۔

عورتوں کو حمل کے پہلے 12 ہفتوں میں یا ڈاکٹر سے پہلی ملاقات پر سفلس کا ٹیسٹ کروانا چاہیئے۔ کچھ عورتوں کو حمل میں آگے چل کر سفلس کا دوبارہ ٹیسٹ کروانا پڑ سکتا ہے۔

اگر مجھے سفلس ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟


 • اپنا سفلس کا علاج مکمل ہو جانے تک سیکس چھوڑ دیں، کنڈوم کے ساتھ بھی سیکس نہ کریں۔
 • اگر آپکو  سفلس ہے تو اپنے ساتھ سیکس کرنے والوں کو  بتائیں تاکہ وہ ٹیسٹ کروا سکیں۔

آپکا ڈاکٹر آپکو یہ طے کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آپکو اپنے سفلس کے بارے میں کس کو بتانا چاہیئے اور بتانے میں آپکی مدد کر سکتا ہے۔

کیا سفلس کا علاج یا اس سے شفاممکن ہے؟


 • ہاں، ٹیکوں کا کورس پورا کر کے سفلس کاعلاج اور  شفا ممکن ہے۔  علاج کی مدت اس پر منحصر ہے کہ سفلس کس درجے کا ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہر  اپائنٹمنٹ کیلئے ضرور جائیں۔
 • سفلس کا علاج مکمل کرنے کے بعد ایک ٹیسٹ اور کروا کے یقینی بنائيں کہ آپکو شفا ہو چکی ہے۔
 • عورتیں حمل کے شروع میں سفلس کا علاج کروا کے بچے کو سفلس لگنے سے بچا سکتی ہیں۔
 • آپکو  ماضی میں سفلس سے شفا پا لینے کے  باوجود یہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔

میں خود کو سفلس لگنے سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟


 • اپنا اور اپنے ساتھ سیکس کرنے والے کا سفلس ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو باقاعدگی سے سفلس ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہوں، سفلس لگنے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔
 • اپنا اور اپنے سیکس پارٹنرز کا علاج کروائیں تاکہ سفلس ایک دوسرے سے آپکو ، یا دوسرے لوگوں کو بار بار نہ لگتا رہے۔
 • فرج، مقعد اور منہ کے راستے سیکس کیلئے کنڈوم استعمال کریں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی سیکس کرتے ہیں تو اپنے دیرینہ پارٹنر کے ساتھ بھی کنڈوم استعمال کریں۔
 • نئے سیکس پارٹنرز سے کنڈوم کے استعمال پر بات کریں، اس سے پہلے کہ آپ سیکس کریں۔
 • سفلس میں مبتلا شخص کے ساتھ سیکس نہ کریں، کنڈوم کے ساتھ بھی نہیں، حتی کہ اسکا علاج مکمل ہو جاۓ۔

میں یہ کیسے یقینی بناؤں کہ مجھ سے کسی اور کو سفلس نہ لگے؟


 • کسی کے ساتھ سیکس نہ کریں، کنڈوم کے ساتھ بھی نہیں، حتی کہ آپکا علاج مکمل ہو جاۓ۔
 • باقاعدگی سے سفلس کا ٹیسٹ کرواتے رہیں اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ آپکو سفلس دوبارہ لگ سکتا ہے۔

مجھے مدد اور مشورہ کہاں سے مل سکتا ہے؟


آپکو یہاں سے مدد مل سکتی ہے:

 • ڈاکٹر
 • جنسی صحت کا کلینک
 • کمیونٹی ہیلتھ سروس
 • فیملی پلاننگ سنٹر

مزید معلومات


گونوریا (سوزاک) کیا ہے؟

گونوریا جنسی تعلق سے لگنے والا انفیکشن (STI) ہے جو Neisseria gonorrhoeae نامی بیکٹیریا کے سبب ہوتا ہے۔


گونوریا کیسے لگتا ہے؟


آپکو گونوریا میں مبتلا کسی شخص کے ساتھ فرج یا مقعد یا منہ کے راستے جنسی فعل کرنے پر گونوریا لگ سکتا ہے۔

آپکو کسی شخص سے تب بھی گونوریا لگ سکتا ہے جب اسے کوئی علامات پیش نہ ہوں۔

بچے کو جنم دینے کے دوران ماں سے بچے کو گونوریا لگ سکتا ہے۔ تب بچے کو آنکھ کا شدید انفیکشن ہو سکتا ہے اور بچہ اندھا ہو سکتا ہے۔

آپکو پبلک ٹائلٹ، پبلک پول یا دوسرے لوگوں کے ساتھ عام واسطے پر گونوریا نہیں لگ سکتا۔


گونوریا جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟


گونوریا گلے، مقعد، پیشاب کی نالی، سرویکس (بچے دانی کی گردن) اور آنکھوں میں انفیکشن کر سکتا ہے۔

اگر گونوریا کا علاج نہ کیا جاۓ تو یہ جلد اور جوڑوں میں انفیکشن کر سکتا ہے۔ گونوریا کی وجہ سے میننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ میننجائٹس دماغ کی جھلیّ میں انفیکشن کو کہتے ہیں۔

عورتوں کو گونوریا سے ایک شدید انفیکشن ہو سکتا ہے اور وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتی ہیں۔

مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے گونوریا ہے؟


کئی لوگوں کو اپنے گونوریا میں مبتلا ہونے کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ انہیں کوئی آثار یا علامات پیش نہیں ہوتیں۔

گونوریا کا پتہ چلانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں۔ یہ جلد اور آسانی سے ہو جانے والا پیشاب کا ٹیسٹ ہے۔

ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انفیکشن زدہ مقام سے ایک نمونہ لیا جاۓ اور اسے گونوریا کیلئے ٹیسٹ کیا جاۓ۔

گونوریا کے آثار و علامات

مردوں کیلئے

• پیشاب کرتے ہوۓ چبھن اور جلن
• عضوتناسل سے مادّے کا اخراج۔ یہ مادّہ اکثر سفید یا پیلا ہوتا ہے
• خصیوں میں سوجن اور درد
• عضو تناسل کے سوراخ کے گرد سرخی
• مقعد سے مادّے کا اخراج یا تکلیف
• آنکھوں کے انفیکشن

عورتوں کیلئے

• فرج سے غیرمعمولی مادّے کا اخراج
• فرج سے خون کا اخراج
• پیشاب کرتے ہوۓ درد
• پیڑو میں درد، خاص طور پر سیکس کے دوران
• مقعد سے مادّے کا اخراج یا تکلیف
• آنکھوں کے انفیکشن

اگر مجھے گونوریا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟


 • آپکا ڈاکٹر  آپکو دوائی دے گا۔
 • اپنے ساتھ سیکس کرنے والوں کو  ٹیسٹ کروانے کیلئے کہیں۔ اگر انہیں گونوریا ہو تو ان سے دوبارہ آپکو یا دوسرے لوگوں کو  گونوریا لگ سکتا ہے۔
 • آپکا ڈاکٹر آپکو یہ طے کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آپکو اپنے گونوریا کے بارے میں کس کو بتانا چاہیئے اور بتانے میں آپکی مدد کر سکتا ہے۔
 • گونوریا کا علاج مکمل ہو جانے تک کسی کے ساتھ سیکس نہ کریں، کنڈوم کے ساتھ بھی نہیں۔

کیا گونوریا کا علاج یا اس سے شفاممکن ہے؟


اینٹی بائیوٹکس کے صرف ایک ٹیکے سے گونوریا کاعلاج اور  شفا ممکن ہے۔

اگر  آپ بیرون ملک ہو کر آئیں تو  ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ گونوریا کی کچھ قسمیں آسٹریلیا میں عام نہیں ہیں اور ان کیلئے خاص دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

آپکو ماضی میں گونوریا سے شفا پا لینے کے باوجود یہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔

میں خود کو گونوریا لگنے سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟


 • اپنا اور اپنے ساتھ سیکس کرنے والوں کا گونوریا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا سیکس پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو باقاعدگی سے اپنا ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہوں، گونوریا لگنے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔
 • گونوریا کیلئے اپنا اور اپنے سیکس پارٹنرز کا علاج کروائیں تاکہ  ایک دوسرے سے آپکو ، یا دوسرے لوگوں کو بار بار گونوریا نہ لگتا رہے۔
 • فرج، مقعد اور منہ کے راستے سیکس کیلئے کنڈوم استعمال کریں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو اپنے دیرینہ پارٹنر کے ساتھ بھی کنڈوم استعمال کریں۔
 • نئے سیکس پارٹنرز سے کنڈوم کے استعمال پر بات کریں، اس سے پہلے کہ آپ سیکس کریں۔

میں یہ کیسے یقینی بناؤں کہ مجھ سے کسی اور کو گونوریا نہ لگے؟


 • کسی کے ساتھ سیکس نہ کریں، کنڈوم کے ساتھ بھی نہیں، حتی کہ آپکا علاج مکمل ہو جاۓ اور کوئی علامات باقی نہ رہیں۔
 • ہر دفعہ سیکس کیلئے کنڈوم استعمال کریں، خاص طور پر اس صورت میں کہ آپ کسی نئے پارٹنر کے ساتھ ہوں۔
 • باقاعدگی سے گونوریا کا ٹیسٹ کرواتے رہیں اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو ٹیسٹ کرواتے رہیں۔

مجھے مدد اور مشورہ کہاں سے مل سکتا ہے؟


آپکو یہاں سے مدد مل سکتی ہے:

 • ڈاکٹر
 • جنسی صحت کا کلینک
 • کمیونٹی ہیلتھ سروس
 • فیملی پلاننگ سنٹر

مزید معلومات


کلامیڈیا کیا ہے؟

کلامیڈیا ایک عام، جنسی تعلق سے لگنے والا انفیکشن (STI) ہے جو Chlamydia trachomatis نامی بیکٹیریا کے سبب ہوتا ہے۔


کلامیڈیا کیسے لگتا ہے؟


اگر آپ کلامیڈیا میں مبتلا کسی شخص کے ساتھ فرج یا مقعد یا منہ کے راستے سیکس کرتے ہوۓ کنڈوم استعمال نہ کریں تو آپکو کلامیڈیا لگ سکتا ہے۔

آپکو پبلک ٹائلٹ، پبلک پول یا دوسرے لوگوں کے ساتھ عام واسطے پر کلامیڈیا نہیں لگ سکتا۔


کلامیڈیا جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟


مردوں کیلئے

 • مردوں کو کلامیڈیا انفیکشن پیشاب کی نالی (عضو تناسل کے اندر)، مقعد کے اندرونی حصے یا گلے میں لگتا ہے۔
 • کلامیڈیا مرد کے خصیوں میں درد اور سوجن پیدا کرتا ہے اور نطفے کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔

عورتوں کیلئے

 • عورتوں کو کلامیڈیا بچے دانی کی گردن، مقعد کے اندرونی حصے یا گلے میں لگتا ہے۔ اگر کلامیڈیا کا علاج نہ کیا جاۓ تو عورت ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتی ہے۔
 • بعض اوقات کلامیڈیا میں مبتلا عورت کے بچہ جنم دیتے ہوۓ بچے کو کلامیڈیا لگ سکتا ہے۔ اس سے بچے کو پھیپھڑوں یا آنکھوں کا انفیکشن ہو

مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے کلامیڈیا ہے؟


اکثر لوگوں کو اپنے کلامیڈیا میں مبتلا ہونے کا علم نہیں ہوتا کیونکہ کوئی آثار یا علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔

آپکے پیشاب کے ایک جلد ہو جانے والے آسان ٹیسٹ سے پتہ چل جاۓ گا کہ آیا آپکو کلامیڈیا ہے۔ آپ خود بھی کلامیڈیا کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔

مردوں کیلئے

مردوں کیلئے کلامیڈیا کے آثار اور علامات میں یہ شامل ہیں:

 • عضوتناسل کے سوراخ پر سرخی یا درد
 • پیشاب کرتے ہوۓ چبھن اور جلن
 • عضوتناسل سے بے رنگ مادّے کا اخراج

عورتوں کیلئے

عورتوں کیلئے کلامیڈیا کے آثار اور علامات میں یہ شامل ہیں:

 • فرج سے غیرمعمولی مادّے کا اخراج
 • بے قاعدہ خون آتا ہے (خاص طور پر سیکس کے بعد)
 • پیڑو میں درد جو سیکس کے دوران بھی ہوتی ہے
 • پیشاب کرتے ہوۓ چبھن یا جلن

اگر مجھے کلامیڈیا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟


اپنے ڈاکٹر سے دوائی لیں۔

آپ جس کسی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ آپکو کلامیڈیا ہے اور انہیں ٹیسٹ کروانے کو کہیں۔ آپکے ساتھ سیکس کرنے والوں کو بھی کلامیڈیا ہو سکتا ہے اور ان سے دوبارہ آپ کو لگ سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی ان سے کلامیڈیا لگ سکتا ہے۔

اگر آپکے ساتھ سیکس کرنے والے کلامیڈیا ٹیسٹ نہ کروائیں تو اپنے ڈاکٹر سے ان کیلئے کلامیڈیا کی زائد دوائی مانگیں۔

تین مہینے بعد آپکو اور آپکے ساتھ سیکس کرنے والوں کو دوبارہ کلامیڈیا کا ٹیسٹ کروانا چاہیئے۔

کیا کلامیڈیا کا علاج یا اس سے شفاممکن ہے؟


ہاں، کلامیڈیا کاعلاج اور شفا صرف ایک گولی سے بآسانی ممکن ہے۔ اگر کلامیڈیا دیر سے دریافت ہو تو علاج اور شفا میں زیادہ وقت لگے گا۔

کلامیڈیا کی دوائی لینے کے بعد ایک ہفتے تک سیکس نہ کریں۔

آپکو ایک دفعہ کلامیڈیا لگنے کے باوجود یہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔

میں خود کو کلامیڈیا لگنے سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟


 • اپنا اور اپنے ساتھ سیکس کرنے والے کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو باقاعدگی سے اپنا ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہوں، کلامیڈیا کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔
 • علاج کروائیں۔ اپنے سیکس پارٹنرز کو  بھی ٹیسٹ اور علاج کروانے کیلئے کہیں تاکہ کلامیڈیا ایک دوسرے سے آپکو ، یا دوسرے لوگوں کو بار بار نہ لگتا رہے۔
 • کنڈوم استعمال کریں فرج، مقعد اور منہ کے راستے سیکس کیلئے۔
 • نئے پارٹنرز سے کنڈوم کے استعمال پر بات کریں، اس سے پہلے کہ آپ سیکس کریں۔

میں یہ کیسے یقینی بناؤں کہ مجھ سے کسی اور کو کلامیڈیا نہ لگے؟


 • ہر بار سیکس کیلئے کنڈوم استعمال کریں، خاص طور پر اگر آپ کسی نئے پارٹنر کے ساتھ ہوں۔
 • باقاعدگی سے ٹیسٹ کرواتے رہیں اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو ٹیسٹ کرواتے رہیں۔  آپکو ایک دفعہ کلامیڈیا لگنے کے باوجود یہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔

مجھے مدد اور مشورہ کہاں سے مل سکتا ہے؟


آپکو یہاں سے مدد مل سکتی ہے:

 • ڈاکٹر
 • جنسی صحت کا کلینک
 • کمیونٹی ہیلتھ سروس
 • فیملی پلاننگ سنٹر

مزید معلومات


ਗਨੋਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਗਨੋਰੀਆ ਇੱਕ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ (STI) ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੇਈਸਰੀਓ ਗਨੋਰੀਆ (Neisseria gonorrhoeae) ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।


ਮੈਨੂੰ ਗਨੋਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?


ਕਿਸੇ ਗਨੋਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਯੋਨੀ, ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਔਰਲ (ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ) ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨੋਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਨੋਰੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ  ਹੋਣ।

ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਇਹ ਰੋਗ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗਨੋਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਗਨੋਰੀਆ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?


ਗਨੋਰੀਆ ਗਲੇ, ਗੁਦਾ, ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ (ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ), ਬੱਚੇਦਾਨੀ (ਗਰਭ ਦੀ ਗਰਦਨ) ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਨੋਰੀਆ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਨੋਰੀਆ ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨਿਨਜਾਈਟਿਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਢੱਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਨੋਰੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਇਹ (ਛੂਤ ਦਾ ਰੋਗ) ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਛੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਨੂ ਗਨੋਰੀਆ ਹੈ?


ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਨੋਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।

ਟੈਸਟ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਨੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪਿਸ਼ਾਬ (ਪੀ) ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਬ (swab)ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਨੋਰੀਆ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਗਨੋਰੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਮਰਦਾਂ ਲਈ

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣੀ
 • ਮਰਦ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਬਹੁਤੇ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਪਤਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ
 • ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਲੀ ਹੋਣੀ
 • ਗੁਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ:

 • ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ
 • ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਿਣਾ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ
 • ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ)
 • ਗੁਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ
 • ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗ

ਮੈਨੂੰ ਗਨੋਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਗਨੋਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਨੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਨੋਰੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ  ਹਨ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਨੋਰੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਨੋਰੀਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਗਨੋਰੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?


ਗਨੋਰੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਨੋਰੀਆ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਨੋਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਨੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


 • ਗਨੋਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਨੋਰੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਗਨੋਰੀਆ ਲਈ ਆਪਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨੋਰੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੋ।
 • ਲਿੰਗੀ, ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਔਰਲ (ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ) ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।
 • ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿੰਗੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗਨੋਰੀਆ ਨਾ ਦੇਵਾਂ?


• ਜਿਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ,
• ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ।
• ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਨੋਰੀਆ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?


ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

• ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ
• ਕਿਸੇ ਲਿੰਗਕ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਲੋਂ
• ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ
• ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ((STI) ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਟਰੈਕੋਮਾਟਿਸ ਨਾਮ ਦੇ (Chlamydia trachomatis) ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।


ਮੈਂ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗੁਸਲਖਾਨਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?


ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ
• ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਮੂਤਰ-ਮਾਰਗ (ਮਰਦ ਦਾ ਲਿੰਗ), ਗੁਦੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਪਤਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀਰਜ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ
• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਦੇ ਜਾਂ ਗਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੇ ਛੂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ?


ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੇ ਛੂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।

ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟੈਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਰਦਾਂ ਲਈ

ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ:

 • ਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣੀ
 • ਲਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਣੀ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ:

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

 • ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੌ ਅਸਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਿਕਲਣੀ
 • ਅਨਿਯਮਿਤ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ)
 • ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣੀ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣੀ

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਓ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ।

ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?


ਜੀ ਹਾਂ। ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?


 • ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ: ਆਪਣੇ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੋ।
 • ਲਿੰਗੀ. ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਔਰਲ (ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ) ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 • ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦਾ ਛੂਤ ਨਾ ਦੇਵਾਂ?


 • ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ।
 • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮੀਡੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?


ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ
 • ਕਿਸੇ ਲਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਲਿਨਿੱਕ ਕੋਲੋਂ
 • ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ
 • ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਸਿਫਲਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਸਿਫਲਿਸ ਇੱਕ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ (STI) ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੀਪੋਨੀਮਾ ਪੈਲੀਡਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (Treponema pallidum) ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?


ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਫਲਿਸ ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਖੁਰਕ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਫੋੜਾ ਜਾਂ ਖੁਰਕ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾਂ ਆਵੇ।
 • ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ, ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਗੁਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ।
 • ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ
 • ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਫਲਿਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਸਿਫਲਿਸ ਅਤੇ ਬੱਚੇ (ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਿਫਲਿਸ)


ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਲਿਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਿਫਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ?


ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਹੇ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਸਿਫਲਿਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਫਲਿਸ ਲਈ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


 • ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਫਲਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ,  ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗੀ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?


 • ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਫਲਿਸ ਦਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਲਿਸ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ।
 • ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਲਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?


 • ਸਿਫਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭੋਗ ਸਾਥੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਫਲਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਫਲਿਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸੱਕੋ।
 • ਲਿੰਗੀ. ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਔਰਲ (ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ) ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਹਨ।
 • ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰੋ।
 • ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਫਲਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਫਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਲਿਸ ਨਾ ਦੇਵਾਂ?


 • ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ,
 • ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਫਲਿਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?


ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ
 • ਕਿਸੇ ਲਿੰਗਕ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਲੋਂ
 • ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ
 • ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ


سفلس (آتشک) کیا ہے؟

سفلس جنسی تعلق سے لگنے والا انفیکشن (STI) ہے جو Treponema pallidumنامی بیکٹیریا کے سبب ہوتا ہے۔

سفلس مردوں اور عورتوں دونوں کو لگ سکتا ہے۔


سفلس کیسے لگتا ہے؟


آپکو سفلس اس طرح لگ سکتا ہے:

 • کسی کے سفلس کے زخم یا سرخ ابھاروں کو چھونے پر، چاہے یہ زخم یا سرخ ابھار آسانی سے دیکھے نہ جا سکتے ہو
 • کنڈوم کے بغیر فرج یا مقعد یا منہ کے راستے سیکس کرنے پر
 • انفیکشن والے خون سے واسطے پر
 • حاملہ عورت کے بچے کو ماں سے سفلس لگ سکتا ہے

سفلس اور نوزائیدہ بچے (پیدائشی سفلس)


ایک حاملہ عورت کے خون سے اسکے بچے تک سفلس پہنچ سکتا ہے۔ بعض اوقات بچہ مردہ یا نقائص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اسے پیدائشی سفلس کہتے ہیں اور یہ آسٹریلیا میں بہت کم ہوتا ہے۔

بچے اکثر سفلس کی علامات کے بغیر پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ شدید بیمار ہو سکتے ہیں۔

مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے سفلس ہے؟


سفلس کی اکثر کوئی علامات نہیں ہوتیں اس لیے سفلس میں مبتلا لوگ خود کو صحتمند اور ٹھیک ٹھاک محسوس کر سکتے ہیں۔ صرف خون کے ٹیسٹ سے پتہ چل سکتا ہے کہ آيا آپکو سفلس ہے۔

عورتوں کو حمل کے پہلے 12 ہفتوں میں یا ڈاکٹر سے پہلی ملاقات پر سفلس کا ٹیسٹ کروانا چاہیئے۔ کچھ عورتوں کو حمل میں آگے چل کر سفلس کا دوبارہ ٹیسٹ کروانا پڑ سکتا ہے۔

اگر مجھے سفلس ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟


 • اپنا سفلس کا علاج مکمل ہو جانے تک سیکس چھوڑ دیں، کنڈوم کے ساتھ بھی سیکس نہ کریں۔
 • اگر آپکو  سفلس ہے تو اپنے ساتھ سیکس کرنے والوں کو  بتائیں تاکہ وہ ٹیسٹ کروا سکیں۔

آپکا ڈاکٹر آپکو یہ طے کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آپکو اپنے سفلس کے بارے میں کس کو بتانا چاہیئے اور بتانے میں آپکی مدد کر سکتا ہے۔

کیا سفلس کا علاج یا اس سے شفاممکن ہے؟


 • ہاں، ٹیکوں کا کورس پورا کر کے سفلس کاعلاج اور  شفا ممکن ہے۔  علاج کی مدت اس پر منحصر ہے کہ سفلس کس درجے کا ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہر  اپائنٹمنٹ کیلئے ضرور جائیں۔
 • سفلس کا علاج مکمل کرنے کے بعد ایک ٹیسٹ اور کروا کے یقینی بنائيں کہ آپکو شفا ہو چکی ہے۔
 • عورتیں حمل کے شروع میں سفلس کا علاج کروا کے بچے کو سفلس لگنے سے بچا سکتی ہیں۔
 • آپکو  ماضی میں سفلس سے شفا پا لینے کے  باوجود یہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔

میں خود کو سفلس لگنے سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟


 • اپنا اور اپنے ساتھ سیکس کرنے والے کا سفلس ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو باقاعدگی سے سفلس ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہوں، سفلس لگنے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔
 • اپنا اور اپنے سیکس پارٹنرز کا علاج کروائیں تاکہ سفلس ایک دوسرے سے آپکو ، یا دوسرے لوگوں کو بار بار نہ لگتا رہے۔
 • فرج، مقعد اور منہ کے راستے سیکس کیلئے کنڈوم استعمال کریں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی سیکس کرتے ہیں تو اپنے دیرینہ پارٹنر کے ساتھ بھی کنڈوم استعمال کریں۔
 • نئے سیکس پارٹنرز سے کنڈوم کے استعمال پر بات کریں، اس سے پہلے کہ آپ سیکس کریں۔
 • سفلس میں مبتلا شخص کے ساتھ سیکس نہ کریں، کنڈوم کے ساتھ بھی نہیں، حتی کہ اسکا علاج مکمل ہو جاۓ۔

میں یہ کیسے یقینی بناؤں کہ مجھ سے کسی اور کو سفلس نہ لگے؟


 • کسی کے ساتھ سیکس نہ کریں، کنڈوم کے ساتھ بھی نہیں، حتی کہ آپکا علاج مکمل ہو جاۓ۔
 • باقاعدگی سے سفلس کا ٹیسٹ کرواتے رہیں اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ آپکو سفلس دوبارہ لگ سکتا ہے۔

مجھے مدد اور مشورہ کہاں سے مل سکتا ہے؟


آپکو یہاں سے مدد مل سکتی ہے:

 • ڈاکٹر
 • جنسی صحت کا کلینک
 • کمیونٹی ہیلتھ سروس
 • فیملی پلاننگ سنٹر

مزید معلومات


گونوریا (سوزاک) کیا ہے؟

گونوریا جنسی تعلق سے لگنے والا انفیکشن (STI) ہے جو Neisseria gonorrhoeae نامی بیکٹیریا کے سبب ہوتا ہے۔


گونوریا کیسے لگتا ہے؟


آپکو گونوریا میں مبتلا کسی شخص کے ساتھ فرج یا مقعد یا منہ کے راستے جنسی فعل کرنے پر گونوریا لگ سکتا ہے۔

آپکو کسی شخص سے تب بھی گونوریا لگ سکتا ہے جب اسے کوئی علامات پیش نہ ہوں۔

بچے کو جنم دینے کے دوران ماں سے بچے کو گونوریا لگ سکتا ہے۔ تب بچے کو آنکھ کا شدید انفیکشن ہو سکتا ہے اور بچہ اندھا ہو سکتا ہے۔

آپکو پبلک ٹائلٹ، پبلک پول یا دوسرے لوگوں کے ساتھ عام واسطے پر گونوریا نہیں لگ سکتا۔


گونوریا جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟


گونوریا گلے، مقعد، پیشاب کی نالی، سرویکس (بچے دانی کی گردن) اور آنکھوں میں انفیکشن کر سکتا ہے۔

اگر گونوریا کا علاج نہ کیا جاۓ تو یہ جلد اور جوڑوں میں انفیکشن کر سکتا ہے۔ گونوریا کی وجہ سے میننجائٹس یعنی گردن توڑ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ میننجائٹس دماغ کی جھلیّ میں انفیکشن کو کہتے ہیں۔

عورتوں کو گونوریا سے ایک شدید انفیکشن ہو سکتا ہے اور وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتی ہیں۔

مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے گونوریا ہے؟


کئی لوگوں کو اپنے گونوریا میں مبتلا ہونے کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ انہیں کوئی آثار یا علامات پیش نہیں ہوتیں۔

گونوریا کا پتہ چلانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں۔ یہ جلد اور آسانی سے ہو جانے والا پیشاب کا ٹیسٹ ہے۔

ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انفیکشن زدہ مقام سے ایک نمونہ لیا جاۓ اور اسے گونوریا کیلئے ٹیسٹ کیا جاۓ۔

گونوریا کے آثار و علامات

مردوں کیلئے

• پیشاب کرتے ہوۓ چبھن اور جلن
• عضوتناسل سے مادّے کا اخراج۔ یہ مادّہ اکثر سفید یا پیلا ہوتا ہے
• خصیوں میں سوجن اور درد
• عضو تناسل کے سوراخ کے گرد سرخی
• مقعد سے مادّے کا اخراج یا تکلیف
• آنکھوں کے انفیکشن

عورتوں کیلئے

• فرج سے غیرمعمولی مادّے کا اخراج
• فرج سے خون کا اخراج
• پیشاب کرتے ہوۓ درد
• پیڑو میں درد، خاص طور پر سیکس کے دوران
• مقعد سے مادّے کا اخراج یا تکلیف
• آنکھوں کے انفیکشن

اگر مجھے گونوریا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟


 • آپکا ڈاکٹر  آپکو دوائی دے گا۔
 • اپنے ساتھ سیکس کرنے والوں کو  ٹیسٹ کروانے کیلئے کہیں۔ اگر انہیں گونوریا ہو تو ان سے دوبارہ آپکو یا دوسرے لوگوں کو  گونوریا لگ سکتا ہے۔
 • آپکا ڈاکٹر آپکو یہ طے کرنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آپکو اپنے گونوریا کے بارے میں کس کو بتانا چاہیئے اور بتانے میں آپکی مدد کر سکتا ہے۔
 • گونوریا کا علاج مکمل ہو جانے تک کسی کے ساتھ سیکس نہ کریں، کنڈوم کے ساتھ بھی نہیں۔

کیا گونوریا کا علاج یا اس سے شفاممکن ہے؟


اینٹی بائیوٹکس کے صرف ایک ٹیکے سے گونوریا کاعلاج اور  شفا ممکن ہے۔

اگر  آپ بیرون ملک ہو کر آئیں تو  ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ گونوریا کی کچھ قسمیں آسٹریلیا میں عام نہیں ہیں اور ان کیلئے خاص دوائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

آپکو ماضی میں گونوریا سے شفا پا لینے کے باوجود یہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔

میں خود کو گونوریا لگنے سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟


 • اپنا اور اپنے ساتھ سیکس کرنے والوں کا گونوریا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا سیکس پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو باقاعدگی سے اپنا ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہوں، گونوریا لگنے کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔
 • گونوریا کیلئے اپنا اور اپنے سیکس پارٹنرز کا علاج کروائیں تاکہ  ایک دوسرے سے آپکو ، یا دوسرے لوگوں کو بار بار گونوریا نہ لگتا رہے۔
 • فرج، مقعد اور منہ کے راستے سیکس کیلئے کنڈوم استعمال کریں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو اپنے دیرینہ پارٹنر کے ساتھ بھی کنڈوم استعمال کریں۔
 • نئے سیکس پارٹنرز سے کنڈوم کے استعمال پر بات کریں، اس سے پہلے کہ آپ سیکس کریں۔

میں یہ کیسے یقینی بناؤں کہ مجھ سے کسی اور کو گونوریا نہ لگے؟


 • کسی کے ساتھ سیکس نہ کریں، کنڈوم کے ساتھ بھی نہیں، حتی کہ آپکا علاج مکمل ہو جاۓ اور کوئی علامات باقی نہ رہیں۔
 • ہر دفعہ سیکس کیلئے کنڈوم استعمال کریں، خاص طور پر اس صورت میں کہ آپ کسی نئے پارٹنر کے ساتھ ہوں۔
 • باقاعدگی سے گونوریا کا ٹیسٹ کرواتے رہیں اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو ٹیسٹ کرواتے رہیں۔

مجھے مدد اور مشورہ کہاں سے مل سکتا ہے؟


آپکو یہاں سے مدد مل سکتی ہے:

 • ڈاکٹر
 • جنسی صحت کا کلینک
 • کمیونٹی ہیلتھ سروس
 • فیملی پلاننگ سنٹر

مزید معلومات


کلامیڈیا کیا ہے؟

کلامیڈیا ایک عام، جنسی تعلق سے لگنے والا انفیکشن (STI) ہے جو Chlamydia trachomatis نامی بیکٹیریا کے سبب ہوتا ہے۔


کلامیڈیا کیسے لگتا ہے؟


اگر آپ کلامیڈیا میں مبتلا کسی شخص کے ساتھ فرج یا مقعد یا منہ کے راستے سیکس کرتے ہوۓ کنڈوم استعمال نہ کریں تو آپکو کلامیڈیا لگ سکتا ہے۔

آپکو پبلک ٹائلٹ، پبلک پول یا دوسرے لوگوں کے ساتھ عام واسطے پر کلامیڈیا نہیں لگ سکتا۔


کلامیڈیا جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے؟


مردوں کیلئے

 • مردوں کو کلامیڈیا انفیکشن پیشاب کی نالی (عضو تناسل کے اندر)، مقعد کے اندرونی حصے یا گلے میں لگتا ہے۔
 • کلامیڈیا مرد کے خصیوں میں درد اور سوجن پیدا کرتا ہے اور نطفے کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔

عورتوں کیلئے

 • عورتوں کو کلامیڈیا بچے دانی کی گردن، مقعد کے اندرونی حصے یا گلے میں لگتا ہے۔ اگر کلامیڈیا کا علاج نہ کیا جاۓ تو عورت ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو سکتی ہے۔
 • بعض اوقات کلامیڈیا میں مبتلا عورت کے بچہ جنم دیتے ہوۓ بچے کو کلامیڈیا لگ سکتا ہے۔ اس سے بچے کو پھیپھڑوں یا آنکھوں کا انفیکشن ہو

مجھے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے کلامیڈیا ہے؟


اکثر لوگوں کو اپنے کلامیڈیا میں مبتلا ہونے کا علم نہیں ہوتا کیونکہ کوئی آثار یا علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔

آپکے پیشاب کے ایک جلد ہو جانے والے آسان ٹیسٹ سے پتہ چل جاۓ گا کہ آیا آپکو کلامیڈیا ہے۔ آپ خود بھی کلامیڈیا کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔

مردوں کیلئے

مردوں کیلئے کلامیڈیا کے آثار اور علامات میں یہ شامل ہیں:

 • عضوتناسل کے سوراخ پر سرخی یا درد
 • پیشاب کرتے ہوۓ چبھن اور جلن
 • عضوتناسل سے بے رنگ مادّے کا اخراج

عورتوں کیلئے

عورتوں کیلئے کلامیڈیا کے آثار اور علامات میں یہ شامل ہیں:

 • فرج سے غیرمعمولی مادّے کا اخراج
 • بے قاعدہ خون آتا ہے (خاص طور پر سیکس کے بعد)
 • پیڑو میں درد جو سیکس کے دوران بھی ہوتی ہے
 • پیشاب کرتے ہوۓ چبھن یا جلن

اگر مجھے کلامیڈیا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟


اپنے ڈاکٹر سے دوائی لیں۔

آپ جس کسی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، انہیں بتائیں کہ آپکو کلامیڈیا ہے اور انہیں ٹیسٹ کروانے کو کہیں۔ آپکے ساتھ سیکس کرنے والوں کو بھی کلامیڈیا ہو سکتا ہے اور ان سے دوبارہ آپ کو لگ سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو بھی ان سے کلامیڈیا لگ سکتا ہے۔

اگر آپکے ساتھ سیکس کرنے والے کلامیڈیا ٹیسٹ نہ کروائیں تو اپنے ڈاکٹر سے ان کیلئے کلامیڈیا کی زائد دوائی مانگیں۔

تین مہینے بعد آپکو اور آپکے ساتھ سیکس کرنے والوں کو دوبارہ کلامیڈیا کا ٹیسٹ کروانا چاہیئے۔

کیا کلامیڈیا کا علاج یا اس سے شفاممکن ہے؟


ہاں، کلامیڈیا کاعلاج اور شفا صرف ایک گولی سے بآسانی ممکن ہے۔ اگر کلامیڈیا دیر سے دریافت ہو تو علاج اور شفا میں زیادہ وقت لگے گا۔

کلامیڈیا کی دوائی لینے کے بعد ایک ہفتے تک سیکس نہ کریں۔

آپکو ایک دفعہ کلامیڈیا لگنے کے باوجود یہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔

میں خود کو کلامیڈیا لگنے سے کیسے محفوظ رکھ سکتا ہوں؟


 • اپنا اور اپنے ساتھ سیکس کرنے والے کا ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو باقاعدگی سے اپنا ٹیسٹ کرواتے رہیں۔ آپ جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہوں، کلامیڈیا کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔
 • علاج کروائیں۔ اپنے سیکس پارٹنرز کو  بھی ٹیسٹ اور علاج کروانے کیلئے کہیں تاکہ کلامیڈیا ایک دوسرے سے آپکو ، یا دوسرے لوگوں کو بار بار نہ لگتا رہے۔
 • کنڈوم استعمال کریں فرج، مقعد اور منہ کے راستے سیکس کیلئے۔
 • نئے پارٹنرز سے کنڈوم کے استعمال پر بات کریں، اس سے پہلے کہ آپ سیکس کریں۔

میں یہ کیسے یقینی بناؤں کہ مجھ سے کسی اور کو کلامیڈیا نہ لگے؟


 • ہر بار سیکس کیلئے کنڈوم استعمال کریں، خاص طور پر اگر آپ کسی نئے پارٹنر کے ساتھ ہوں۔
 • باقاعدگی سے ٹیسٹ کرواتے رہیں اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا اگر آپکا پارٹنر دوسرے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتا ہے تو ٹیسٹ کرواتے رہیں۔  آپکو ایک دفعہ کلامیڈیا لگنے کے باوجود یہ دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔

مجھے مدد اور مشورہ کہاں سے مل سکتا ہے؟


آپکو یہاں سے مدد مل سکتی ہے:

 • ڈاکٹر
 • جنسی صحت کا کلینک
 • کمیونٹی ہیلتھ سروس
 • فیملی پلاننگ سنٹر

مزید معلومات


کلميډيا څه شی دی؟

کلميډيا يو عام جنسي اړيکې له لارې انتقاليدونکی انتان يا التهاب (STI) دى چې د بکتيريا له وجې رامنځته کيږي او ياد بکتيريا ته کلميډيا تراکوماتيس وايي.


زه څنګه کلميډيا اخلم؟


ته کلميديا داسې حالت کې اخيستلی شې که چيرې ته له کانډوم پرته له بل کس سره چې په کلميديا اخته وي يا له مخې يا د شا او يا هم خولې له لاررې جنسي اړيکه ټينګه کړې.
ته د کلميډيا انتان يا التهاب د عامه تشنابو، عامه لامبو ځايو او يا له عامو خلکو سره تماس له وجې نه اخلې.

د کلميډيا انتان پر بدن څه کوي؟


سړيو لپاره
o سړي ته کلميډيا پهخپل تناسلي اله، کلمو يا ستونه کې پېدا کيږي.
o کلميډيا سړيو کې د هګيو درد او پاړسوب پيدا کوي او هم هغه نلکه کوم چې سپرم ليږدوي هغه کې ګزک او زخم پيدا کيږي.

ښځو لپاره

o ښځو کې کلميډيا پهتناسلي اله، يا هم ستونه کې پيدا کيږي. که چيرې ددې درملنه ونه شي نو ښځې نشي توانيدلی چې ماشوم پيدا کړي.
o کوم ښځې چې کلميډيا لري کولاى شي بعضې وخت دا انتان د ماشوم د زېږون په وخت کې ماشوم ته انتقال کړي. دا کولاى شي چې ماشوم د پختورګو او يا سترګو په انتان اخته کړي.

زه څنګه پوه شم چې ايا زه کلميډيا لرم؟


ډيري خلک نه پوهيږي چې کلميډيا لري ځکه چې هغوی کې نښې او علايم نه ښکاري.
د متيازو يو اسانه او چټکه معاينه تاسو ته ويلی شي چې ايا کلميډيا لری او که نه. تاسې د کلميډيا معاينه خپله هم کولی شئ.

سړيو لپاره

سړيو لپاره د کلميډيا نښې او علايمو کې دا شامله دي:
o تناسلي الې خوله کې سور والی او يا درد
o د متيازو ډيرولی او يا متيازو کولو وخت کې سوځی
o له تناسلي الې څخه د مزې صافو اوبو وتل

ښځو لپاره

ښځو لپاره د کلميډيا نښې او علايمو کې دا شامله دي:
o تناسلي الې له لارې غير معمول
o غير منظمه وينه ورکول( په ځانګړي ډول له جنسي اړيکې وروستي)
o په کونغري کې درد، په ځانګړي ډول جنسي عمل وخت کې
o د متيازو ډيروالی او متيازو وخت کې سوځی.

که چيرې زه کلميډيا ولرم نو څه بايد وکړم؟


له خپل ډاکټر څخه درمل واخله.
خپل د جنسي اړيکې ملګري ته ووايه چې ته کلميډيا لرې او هغه هم بايد ځان معاينه کړي. ستا د جنسي اړيکې ملګری هم کيدای شي کلميډيا ولري او هغه يې يو ځل بيا تاته درکړي.
هغوی کولی شي چې کلميديا نورو ته هم ورکړي.
که ستاسو د جنسي اړيکې ملګری د کلميډيا معاينه نه کوي نو خپل ډاکټر څخه هغې لپاره هم درمل واخلی او ورته يې ورکړئ.
درې مياشتې وروسته تاسې او هم هر هغه کس سره چې مو جنسي اړيکه نيولې وي بايد يوځل بيا د کلميډيا معاينه وکړئ.

آيا د کلميډيا درملنه يا مخنيوی کيږي؟


هو. کلميډيا درملنه يوې ګولی خوړلو سره کيږي. ولې که چېرې کلميډيا په وخت پيدا نشي او وروسته ستاسو بدن کې معلومه شي نو بيا درملنه يې ډير وخت اخلي.
که چېرې د کلميډيا درمل خورئ نو يوې اونۍ پورې جنسي عمل مه کوئ.
که چيرې تاسو پخوا کلميډيا لرلی وي نو امکان لري چې بيا يې واخلئ.

پر کلميديا ناروغۍ مبتلا کيدو څخه څنګه ځان وژغورم؟


خپل د ځان او جنسي اړيکې ملګري معاينه وکړئ. که چيرې له يو څخه ډير جنسي اړيکې ملګری لرئ او يا ستاسو جنسي ملګری له نورو سره جنسي عمل کوي نو هغه حالت کې په منظم ډول بايد معاينه وکړئ. که چيرې د جنسي عمل ډير ملګري لری نو د کلميډيا ناروغۍ اخيستلو خطر ډير وي.
خپل درملنه وکړئ: خپل ملګري ته هم ووايې چې ځان معاينه کړي او درملنه وکړي ترڅو تاسې دا بيماري يو بل ته ورنه کړی.
له مخې،شا او خولې له لارې جنسې اړيکو وخت کې کانډوم وکاروئ.
له جنسي عمل څخه مخکې خپل نوي ملګري سره ته د کانډوم د استعمال په اړه وواياست.

زه څنګه دا يقيني کړم ترڅو کوم بل کس ته کلميډيا ورنه کړم؟


هر کله چې جنسي عمل ترسره کوی، په ځانګړي ډول له نوي ملګري سره نوله کانډوم څخه کار واخلئ.

په منظمه توګه معاينه وکړئ که چيرې تاسې له يو څخه ډير جنسي اړيکو ملګري لرئ او يا ستاسو جنسي اړيکو ملګری له يو څخه ډير جنسي اړيکو ملګري لري.
تاسې د کلميډيا بيماري بيا هم اخيستلی شئ حتی که تاسو مخکې لرلې وي.

زه له کوم ځای څخه مرسته او مشوره ترلاسه کولی شم؟


تاسې لدې کسانو مرسته ترلاسه کولی شئ.
o ډاکټر
o جنسي روغتيايي کلينيک
o د ټولنې د روغتيايي خدمتو برخه
o فاميلي پلان له مرکزو څخه

نور مالومات


سيفليس څه شی دی؟

سيفليس يو د جنسي جماع له لارې انتقاليدونکی انتان دى چې د بکتيريا له وجې رامنځته کيږي او يادې پکتيريا ته تريپونيما پاليدوم وايي.


زه څنګه سيفليس اخلم؟


ته له لاندې شيانو څخه سيفليس اخيستلی شې:

• د يو چا د سيفليس له وجې زخمي يا شڼيدلي برخې باندې لاس ، ان که هغه برخه په مشکل ښکاري
• که چيرې ته له کانډوم پرته له بل کس سره يا له مخې يا د شا او يا هم خولې له لارې جنسي اړيکه ټينګه کړې.
• انتاني وينې سره په تماس کې راتلل
• اميندواره ميرمن سيفليس بيماري خپل ماشوم ته ليږدولی شي

سيفليس او ماشومان (ارثيسيفليس)


يوه اميندواره ميرمن کولی شي چې د وينې له لارې د سيفليس ناروغي خپل ماشوم ته ورکړي، ځيني وخت ماشوم مړ يا معيوبه پيدا کيږي، دې حالت ته ارثي سيفليس Congenital Syphilis وايي او دا اسټراليا کې معمول نده.
اکثر وخت ماشومان د سيفليس علايمو پرته پيدا کيږي ولې بيا دا ماشومان ډير بيماران کيږي.

زه څنګه پوه شم چې ايا سيفليس لرم؟


ډيري وخت د سيفليس علايم شتون نه لري او هغه کسان چې د سيفليس ناروغي لري هغوی د ښه روغتيا او سالمه احساس کوي.
يوازې د وينې معاينه کولی شي تاسو ته ووايې چې ايا سيفليس لرئ او که نه.
ښځې بيا د د سيپهلين ناروغی معاينه د اميندوارۍ ۱۲ اونۍ کې وکړي او يا لومړي ځل باندې چې ډاکټر ګوري.
ځيني ميرمنې بايد خپل اميندوارۍ په وروستي وخت کې د سيفليس ناروغی معاينه بيا وکړي.

که زه سيفليس ناروغي ولرم نو څه وکړم؟


جنسي عمل مه کوئ حتی له کانډوم سره هم، او دا تر هغه وخت پورې چې ستاسو درملنه نه وي خلاصه شوي.
• که چيرې تاسې سيفليس لرئ نو خپل جنسي اړيکې ملګري يا ملګرو ته وواياست ترڅو هغوی هم معاينه وکړي.
ستاسو ډاکټر له تاسو سره په دې فيصله کې چې چا ته ووايئ او په خبرولو کې يې مرسته کولاى شي.

ايا د سيفليس درملنه او علاج کيداى شي ؟


• هو، د سيفليس د بيچکاريو يو کورس سره يې درملنه کيدای شي. د يادې بيمارۍ درملنې موده دې پورې اړه لري چې سيفليس په کوم مرحله کې دى. تاسې بايد د ډاکټر هر ځل ټاکل شوي ليدو ته ورشئ.
• کله چې تاسې د سيفليس ناروغۍ درملنه خلاصه کړئ نو يو ځل بيا معاينه وکړئ ترڅو دا يقيني کړئ چې ستاسو درملنه سمه شوې وي.
• ښځې کولی شي د سيفليس ناروغۍ درملنه خپل اميندواری شروع وختو کې وکړي ترڅو خپل ماشوم د يادې بيمارۍ اخيستو څخه وژغوري.
• تاسې د سيفليس ناروغي بيا هم اخيستلی شئ حتی که تاسو يې مخکې درملنه هم کړي وي.

زه خپل ځان دسيفليس ناروغۍ څخه څنګه وژغورم؟


• خپل د ځان او هم جنسي اړيکو ملګري سيفليس ناوغۍ لپاره معاينه وکړئ. که چيرې له يو څخه ډير جنسي اړيکو ملګري لرئ يا ستاسو ملګرى د ډېرو کسانو سره جماع کوي نو بيا وخت په وخت معاينه وکړئ. هر څومره چې جنسي عمل ملګرو شمير مو ډير وي هغومره پر سيفليس باندې مبتلا کيدو خطر ډير وي.
• خپل د ځان او هم جنسي ملګري درملنه وکړئ ترڅو تاسې سيفليس ناروغي يو بل ته ورنه کړئ او يا يې نورو ته ور نه کړئ.

• له مخې، شا او يا خولې له لارې جنسي عمل ترسره کولو خت کې له کانډوم څخه کار واخلئ، حتی خپل اوږدمهالي ملګري سره جنسي عمل ترسره کولو وخت کې او هم کله چې له نورو سره يې ترسره کوئ.

• جنسي عمل ترسره کولو څخه مخکې خپل نوي ملګري ته د کانډوم د استعمال په اړه وواياست.

• هيڅکله هم جنسي عمل له هغو کسانو سره مه ترسره کوی کوم چې د سيفليس ناروغي لري او حتی له کانډوم سره هم جنسي عمل مه ترسره کوی او دا تر هغه چې د ياد کس بشپړه درملنه نه وي شوې.

زه څنګه دا يقيني کړم چې کوم بل کس ته د سيفليس بيماري ورنه کړم؟


• له هيچا سره جنسي اړيکه مه نيسي حتی له کانډوم سره هم، او دا تر هغې مه نيسئ ترڅو چې ستاسو درملنه بشپړه شوې نه وي.
• د سيفليس معلومولو لپاره وخت په وخت معاينه وکړئ که چېرې تاسي له يو نه زيات جنسي ملګري لرئ يا ستاسې جنسي ملګرې ډېرو کسانو سره جماع کوي. تاسې کېداى شي بيا په سيفليس اخته شئ..

زه له کوم ځای څخه مرسته او مشوره ترلاسه کولی شم؟


تاسې لدې کسانو مرسته ترلاسه کولی شئ.
o ډاکټر
o د جنسي روغتيا کلينيک
o د ټولنې د روغتيا يي خدمتو برخه
o د فاميل پلان له مرکزو څخه

نور مالومات


سوزاک ( ګانوريای ) څه شی دی؟

سوزاک يوعام، جنسي انتقاليدونکى انتان (STI) دى چې د بکتيريا له وجې رامنځته کيږي او يادې بکتيريا ته نيسيريا ګنوراى وايي.


زه څنګه سوزاک اخلم؟


تاسې کولاى شي په سوزاک اخته شئ که چېرې د چا سره چې په سوزاک اخته وي د مخې، شا يا دخولې له لارې جماع وکړئ..
تاسې له بل کس څخه سوزاک داسې حالت کې هم اخيستلی شې ان که په ياد کس کې د سوزاک نښې نه ښکاري..

يوه اميندواره ميرمن خپل ماشوم ته د زيږون په وخت کې دا بيماري ورکولی شي. ماشوم مو د سترګو له سختې بيمارۍ سره مخ کيدلی شي چې حتی ماشوم مو ړوند کيدلی شي.
تاسې له عامه تشنابو، عامه لامبو ځايو او يا له عامو خلکو سره تماس له وجې دا بيماري نه اخلې.

سوزاک پر بدن څه کوي؟


سوزاک کولاى شي ستونى، مقعد، د متيازو لار، رحم او سترګې انتاني کړي..
که چيرې درملنه يې ونشي سوزاک کولاى شي د پوستکي او مفصلونو د انتاني کېدو سبب شي..
سوزاک هم د مننژيت سبب کېداى شي مننژيت د مغزو د پوښ انتان ته وايي..
په ښځو کې، سوزاک جدي انتان پيدا کوي کوم چې ښځې له ماشوم راوړلو محروموي.

اميندواره ميرمن خپل ماشوم زيږون په وخت کې دا بيماري خپل ماشوم ته انتقالولی شي چې ماشوم يې د سترګو له جدي بيمارۍ سره مخ کيږي او کيدای شي ماشوم يې ړوند شي.

زه څنګه پوه شم چې ايا زه سوزاک لرم؟


ډيري خلک نه پوهيږي چې سوزاک لري ځکه چې هغوئ کې د سوزاک نښې نه ښکاري..
يوازې د سوزاک معاينې څخه تاسې پوهيدلی شئ. دا معاينه د متيازو له لارې اسانه او چټکه ترسره کيږي.
بله لاره يې داده چې د د انتاني ځاى څخه لږه نښه واخلئ او هغه د سوزاک د معلومولو لپاره معاينه کړئ.

د سوزاک نښی او علايم

سړيو لپاره

• د متيازو ډيروالی او متيازو وخت کې سوځی
• تناسلې الې له لارې خلاصيدل. دا خلاصيدل ډيره کې سپين او يا زيړې رنګه وي.
• هګی پړسيدلي وي او هم درد کوي
• د تناسلي الې خوله کې سوروالی وي
• له مقعد څخه ترشح او نا راحتي
• د سترګو انتان

ښځو لپاره

• تناسلي الې څخه غير معمول ترشحات يا خلاصيدل
• تناسلي الې څخه وينه راتلل
• د متيازو وخت کې درد
• د کونغري درد، خاصتاً د جماع په وخت کې له مقعد څخه ترشحات يا خلاصيدل او نا راحتي
• د سترګو بيماري

که زه چيرې سوزاک ولرم نو څه بايد وکړم؟


• ډاکټر مو تاسو ته درمل درکوي.
• خپل جنسي اړيکو ملګري يا ملګرو ته ووايې چې معاينه وکړي. که چيرې هغوی rectum سوزاک ولري نو بيرته يې تاته درکولی شي، او يا يې بل چاته ورکولی شي .
• تاسو سره په دى فيصله کې مرسته کولاى شي چې چا ته ووايي چې سوزاک لرئ. د هغوئ په خبرولو کې ډاکټر تاسو سره مرسته کولاى شي.ان د کانډوم نه په استفادې سره، ترڅو پورې چې ستاسې درملنه نه وي تمامه شوې..

آيا د سوزاک درملنه او علاج کيږي؟


د سوزاک درملنه د انتيبيوتيک يوې پيچکاری سره کيدلی شي.
هر کله خپل ډاکتر ته د خپل بهر سفر په اړه ووايې، ا ځکه چې اسټراليا کې د سوزاک ځيني ډولونه عام ندي نو کيدای شي خاص درمل ته يې اړتيا وي.
ته کولی شې چې د سوزاک بيماري يو ځل بيا واخلې حتی که تا يې پخوا درملنه هم کړي وي.

پر سوزاک ناروغۍ له مبتلا کيدو څخه څنګه ځان وژغورم؟


خپل د ځان او جنسي ملګري معاينه وکړئ که چيرې له يو څخه ډير جنسي ملګری لرئ يا ستاسو جنسي ملګری له نورو سره جنسي عمل کوي نو هغه حالت کې بايد په وخت په وختمعاينه وکړئ. که چيرې د جنسي عمل ډير ملګري لری نو د سوزاک ناروغۍ اخيستلو خطر ډير وي.
سوزاک لپاره د خپل ځان او ملګري درملنه وکړئ ترڅو سوزاک تاسې يو بل ته ور نه کړئ.
د ښځې سره د مخې ،شا يا خولې له لارې د جماع په وخت کې کانډوم وکاروئ.
خپل اوږدمهالې ملګري سره د جماع په وخت کې هم کانډوم وکاروئ يا که کوم بل کس سره جماع کوئ نو کانډوم وکاروئ.
له جماع څخه مخکې خپل نوي ملګري ته د کانډوم د استعمال په اړه وواياست.

زه څنګه دا يقيني کړم چې بل چاته سوزاک ورنه کړم؟


هيچا سره جنسي اړيکه مه نيسئ ، ان د کانډوم په استعمال سره هم، تر هغه وخت پورې چې ستاسې درملنه بشپړه شوې نه وي او ستاسې په بدن کې ددې ناروغئ نښې له منځه تللې نه وي.

هر کله چې جنسي عمل ترسره کوی، په ځانګړي ډول له نوي ملګري سره نو له کانډوم څخه کار واخلئ.

په منظمه توګه د سوزاک معاينه وکړئ که چيرې تاسې له يو څخه ډير جنسي اړيکو ملګري لرئ او يا ستاسو جنسي ملګری له يو څخه ډير جنسي اړيکو ملګري لري.

زه له کوم ځای څخه مرسته او مشوره ترلاسه کولی شم؟


تاسې لدې کسانو څخه مرسته ترلاسه کولی شئ.
o ډاکټر
o د جنسي روغتيا کلينيک
o د ټولنې د روغتيا يي خدمتو برخه
o د فاميلي پلان له مرکزو څخه

نور مالومات


بیماری سوزاک چیست؟

بیماری سوزاک عبارت از یک نوع عفونت است که ازطريق فعاليت جنسی قابل سرايت (STI) ميباشد و توسط باکتریای به نام نايـسريا گونـوره ایجاد می شود.


چگونه به بیماری سوزاک مبتلا می شویم؟


در زمان مقاربت جنسی مهبلي ، مقعدی و یا دهانی با شخصی که به بیماری سوزاک مبتلا است، شما نیز می توانید به این بیماری مبتلا شوید
شما می توانید، حتا از افرادی که علایم بیماری را ندارند، نیز بیماری را به خود انتقال دهید.
زنان باردار می توانند، این بیماری را به نوزادان شان در حین ولادت منتقل کنند، که منجر به عفونت جدي چشم نوزادان شده و ممکن در آینده اطفال شان کور شوند.

بیماری سوزاک از استفادۀ تشناب های عمومی، حوض های عمومی و یا تماس با افراد انتقال نمی یابد.

بیماری سوزاک در بدن ما چه عوارضی را بوجود می آورد؟


بیماری سوزاک می تواند گلو، مقعد، مجرای ادرار (عبور ادرار)، دهانه رحم (گردن رحم) و چشم ها را مصاب نماید.
درصورتیکه بیماری تداوی نشود، ممکن جلد و مفصل ها عفونی گردند.
بیماری سوزاک همچنان می تواند سبب بروز مننژیت شود. مننژیت یک بیماری می باشد که پوشش مغز را عفونی ميکند.
در زنان بیماری سوزاک سبب عفونت جدی شده و توانایی مادر شدن را از آنان می گیرد.
زنانی که به بیماری سوزاک مبتلا اند، می توانند این بیماری را حین ولادت به نوزدان شان منتقل نمایند. در نتیجه چشم نوزادان جداًعفونی شده و منجر به کورشدن نوزاد می گردد.

چگونه بدانیم که به بیماری سوزاک مبتلا ایم؟


اکثریت مردم نمی دانند که آیا آنان به این بیماری مصاب اند یا خیر چون آنان کدام علایم و نشانۀ بیماری را ندارند.

یگانه راهی که به شما نشان می دهد که بیماری سوزاک را دارید یا خیر، یک آزمایشسریع و سادۀ ادرار می باشد.

روش دیگر آن مالیدن یک پنبه در ساحۀ آلوده به بیماری و آزمایش نمودن همین پنبه برای بیماری سوزاک می باشد.

علایم و نشانه های بیماری سوزاک:

در مردان:

 • سوزش در هنگام ادرار
 • ترشح مواد سفید و یا زردرنگ از آلت تناسلی شان
 • خايه های متورم و دردناک
 • سرخ بودن و احساس درد در سر آلت تناسلی شان
 • ترشح و ناراحتی در مقعد شان
 • عفونت چشمھا

در زنان:

 • ترشح مواد غیرمعمولی از مهبل شان
 • خونریزی های مهبلي
 • درددر هنگام ادرار
 • دردهای بطنی مخصوصاً در زمان مقاربت جنسی
 • ترشح و ناراحتی در مقعد شان
 • عفونت چشمها

اگربیماری سوزاک داشته باشیم، چه کاری را انجام دهیم؟


 • از داکتر تان دوا بگیرید.
 • به شریک و یا شرکایجنسی تان بگویید که آزمایش انجام دهند. اگر آنان بیماری سوزاک را داشته باشند، و می توانند بیماری را به شما و یا سایر افراد منتقل سازند.
 • داکتر شما به شما کمک می کند که به چه کسی در مورد بیماری تان بگویید. داکتر به شما کمک می کند که به آنان چگونه در مورد بیماری بگویید.
 • تا زمانی که بیماری تان علاج نشده حتا با استفاده از کاندوم هم با کسی مقاربت جنسی انجام ندهید.

آیا بیماری سوزاک قابل علاج می باشد؟


بیماری سوزاک را می توان توسط یک پیچکاری ضد عفونی (انتی بایوتیک) تداویکرد.

هرزمانی که به مسافرت می روید، داکترتان را در جریان قرار دهید. زیرا بعضی انواع از بیماری سوزاک در کشور آسترالیا معمول نبوده و این نوع بیماری ها دواهای مخصوص دارند.

اگر قبلاً بیماری سوزاک را داشته اید، ممکن دوباره به آن مبتلا شوید.

چگونه خود را از مبتلا شدن به بیماری سوزاک مصؤن نگهداریم؟


o خودتان و شریک جنسی تان تست بیماری سوزاک را انجام دهید. در صورتیکه شما بیشتر از یک شریک جنسی دارید، و یا شریک جنسی تان با افراد دیگر نیز مقاربت جنسی دارد، بصورت منظم آزمایش بیماری را انجام دهید. خطرات مبتلا شدن به این بیماری بستگی به تعداد شریک جنسی تان دارد. یعنی به هرتعداد شریک جنسی که داشته باشید، به همان اندازه خطر مبتلاشدن به این بیماری افزایش می یابد.
o خود و شریک جنسی تان را تداوی کنید. از شریک جنسی تان بخواهید که آزمایش بیماری را انجام داده و تداوی شوند، و بدین ترتیب شما این بیماری را به یکدیگر و سایر افراد منتقل نمی کنید.
o در جریان مقاربت جنسی مهبلي ، مقعدی و یا دهانی از کاندوم استفاده کنید. با شریک جنسی دراز مدتتان عم از کاندوم استفاده نمایید اگر شما با افراد دیگر نیز مقاربت جنسی دارید.
o در مورد استفادۀ کاندوم به شریک جنسی جدید تان قبل از مقاربت جنسی بگویید.

چگونه اطمینانحاصل نماییم که بیماری سوزاک را به افراد دیگر منتقل نمی کنیم؟


o تا زمانیکه کاملاً تداوی نشده اید، و نشانه های بیماری از شما رفع نه شده باشد، حتا با استفاده از کاندوم نیز با کسی مقاربت جنسی انجام نه دهید.
o همیشه از کاندوم استفاده نمایید، مخصوصاً زمانی که با شریک جنسی جدیدی مقاربت می نمایید.
o در صورتیکه بیشتر از یک شریک جنسی دارید و یا شریک جنسی تان با افراد دیگر نیز مقاربت می کند، بطور منظم تست بیماری سوزاک را انجام دهید.

از چه کسانی مشوره و کمک گرفته می توانیم؟


شما می توانید از موارد ذیل کمک و مشوره بگیرید:
o داکتر
o کلنیک صحت جنسی
o خدمات صحی محلی
o مراکز برنامه ریزیخانواده ها

More information


بیماری کلامیدیا چیست؟

بیماری کلامیدیا عبارت از یک نوع بیماری شایع عفونت جنسی بوده که توسط باکتریای به نام کلامیدیا تراکوموتس ایجاد می شود.


چگونه به بیماری کلامیدیا مبتلا می شویم؟


در صورت عدم استفاده از کاندوم در زمان مقاربت جنسی مهبلي، مقعدی و یا دهانی با شخصی که به بیماری کلامیدیا مبتلا است، شما نیز می توانید به این بیماری مبتلا شوید.

بیماری کلامیدیا از استفادۀ تشناب های عمومی، حوض های عمومی و یا تماس با افراد انتقال نمی کند.

بیماری کلامیدیا در بدن ما چه عوارضی را بوجود می آورد؟


در مردان:

 • عفونت کلامیدیا  مجراي پيشاب )داخل آلت تناسلی(، مقعد و یا گلوی مردان را مصاب می سازد.
 • سبب پندیدگی  و درد خايه ها در مردان ميشود و ميتواند نل های حاوی مني  را عفونتی کند.

در زنان:

 • این بیماری ناحیۀ رحم، مقعد و گلوی زنان را مصاب می سازد. در صورت عدم تداوی و رسیدگی به این بیماری زنان می توانند توانایی مادر شدن را از دست بدهند.
 • زنانی که به بیماری کلامیدیا مبتلا اند، می توانند این بیماری را دردوران تولد به اطفال شان منتقل نمایند. در نتیجه شُش و یا چشم نوزادان عفونتی خواهد شد.

چگونه بدانیم که به بیماری کلامیدیا مبتلا ایم؟


اکثریت مردم نمی دانند که آیا آنان این بیماری را دارند یا خیر، زیراکه آنان کدام علایم و نشانۀ بیماری را ندارند.

یکآزمایش سریع و سادۀ ادرار به شما نشان می دهد که این بیماری در وجود شما است یا خیر. شما خودتان نیز می توانید این آزمایش را انجام دهید.

در مردان:

علایم و نشانه های این بیماری در مردان قرار ذیل اند:

 • سرخ بودن و احساس درد در سر آلت تناسلی شان
 • سوزش در هنگام ادرار
 • ترشح مواد شفاف از آلت تناسلی شان

در زنان:

علایم و نشانه های این بیماری در زنان قرار ذیل اند:

 • ترشح مواد غیرمعمولی از مهبل شان
 • خونریزی های غیرمنظم (مخصوصاً بعد از مقاربت جنسی)
 • درد در ناحیۀ بطن در جریان مقاربت جنسی
 • سوزش در هنگام ادرار

اگر کلامیدیا داشته باشیم، چه کاری را انجام دهیم؟


از داکتر تان دوا بگیرید.

به شریک جنسی تان بگویید، که شما بیماری کلامیدیا دارید، و از آنان بخواهید که آزمایش انجام دهند.
شریک های جنسی تان نیز بیماری کلامیدیا را داشته می توانند، و می توانند بیماری را به شما دوباره منتقل سازند.
آنان می توانند این بیماری را به سایر افراد نیز منتقل نمایند.
اگر شریک جنسی تان آزمایش بیماری را انجام نمی دهد،از داکترتان برای او هم دوا بگیرید.
بعد ازهر سه ماه شما و افرادی که با آنان مقاربت جنسی داشته اید، دوباره آزمایش بیماری را انجام دهید.

آیا بیماری کلامیدیا قابل علاج می باشد؟


بلی. بیماری کلامیدیا را می توان به آسانی و فقط توسط یک تابلت (گولی) تدوای کرد. در صورتیکه بیماری دوباره دیده شود، تداوی آن مدت بیشتری را نیاز دارد.
بعد از استفادۀ دوا برای یک هفته از مقاربت جنسی بپرهیزید.
اگر قبلاً بیماری را داشته اید، ممکن دوباره به آن مبتلا شوید.

چگونه خود را از مبتلا شدن به بیماری کلامیدیا مصؤن نگهداریم؟


 • خودتان و شریک جنسی تان آزمایش بیماری را انجام دهید. در صورتیکه شما بیشتر از یک شریک جنسی دارید، و یا شریک جنسی تان با افراد دیگر نیز مقاربت جنسی دارد، بصورت منظم آزمایش بیماری را انجام دهید. خطرات مبتلا شدن به این بیماری بستگی به تعداد شریک جنسی تان دارد. یعنی هرتعداد شریک جنسی که داشته باشید، به همان اندازه خطر مبتلاشدن به این بیماری افزایش می یابد.
 • خود را تداوی کنید. از شرکای جنسی تان بخواهید که آزمایش بیماری را انجام داده و تداوی شوند، و بدین ترتیب شما این بیماری را به یکدیگر و سایر افراد منتقل نمی کنید.
 • در جریان مقاربت جنسی مهبلي، مقعدی و یا دهانی از کاندوم استفاده کنید.
 • در مورد استفادۀ کاندوم به شریک جنسی جدید تان قبل از مقاربت جنسی بگویید.

چگونه اطمنان حاصل نماییم که بیماری کلامیدیا را به افراد دیگر منتقل نمی کنیم؟


 • همیشه در هنگام مقاربت جنسی از کاندوم استفاده نمایید، مخصوصاً اگر با شریک جنسی جدیدی مقاربت می کنید.
 • در صورتیکه بیشتر از یک شریک جنسی  دارید و یا شریک جنسی تان با افراد دیگر نیز مقاربت می کند، بطور منظم تست بیماری را انجام دهید. اگر شما قبلاً مبتلا به بیماری بوده اید، دوباره به آن مبتلا شده می توانید.

از چه کسانی مشوره و کمک گرفته می توانیم؟


شما می توانید از موارد ذیل کمک و مشوره بگیرید:

 • داکتر
 • کلنیک صحت جنسی
 • خدمات صحی محلی
 • مراکز برنامهریزی خانواده ها

معلومات بیشتر


بیماری آبله یا سفلیس چیست؟

بیماری آبله یا سفلیس عبارت از یک نوع عفونت است که ازطريق فعاليت جنسی قابل سرايت ميباشد و توسط باکتریای به نام ترپونیما پالیدوم منتقلمی شود.

زنان و مردان هردو به این بیماری مبتلا شده می توانند.


چگونه به بیماری سفلیس مبتلا می شویم؟


موارد ذیل سبب بروز بیماری سفلیس شده می توانند:

 • لمس نمودن ناحیه و نقطه کسی که از آنجا آبلۀ سیفلیس بر آمده و یا حتا جاییکه آبلۀ آن ديده نميشود
 • عدم استفاده از کاندوم در زمان مقاربت جنسی مھبلی، مقعدی و یا دهانی
 • تماس با خون آلوده به بیماری

زنان باردار بیماری را به نوزادان خویش منتقل می کنند.

بیماری سفلیس و اطفال (سفلیس مادر زادی)


زنان باردار می توانند میکروب بیماری سفلیس را از طریق خون به نوزادان شان منتقل کنند. بعضی اوقات نوزادان معیوب و یا مرده به دنیا می آیند. به این نوع سفلیس مادرزادی می گویند که در آسترالیا به ندرت پیدا می شود.

معمولاً اطفال بدون کدام علایمو نشانۀ بیماری سفلیس به دنیا می آیند، اما خیلی مریض می شوند.

علایم و نشانه های بیماری سفلیس برای اطفال زیر دو سال:

 • ریزش آب بینی
 • دانه های در روی پوست شان
 • مشکلات استخوانی
 • بروز مشکلات در چشم های شان و حتا کوری
 • بروز مشکلات در جگر و یا گرده شان

علایم و نشانه های بیماری سفلیس برای اطفال بالای دو سال:

 • مشکلات استخوانی
 • مشکلات دندان ها
 • بروز مشکلات در چشم های شان و حتا کوری
 • مشکلات در حس شنوایی شان و بعضاً کر شدن

چگونه بدانیم که به بیماری سفلیس مبتلا ایم؟


معمولاً نشانه ها و علایم بیماری سفلیس وجود ندارد و مردم احساس سلامتی می کند. فقط با تست خون شما می دانید که آیا بیماری سفلیس را دارید یا خیر.

زنان باردار باید در 12 هفته اول بارداری شان و یا در زمان اولین ملاقات با داکترشان آزمایشبیماری سفلیس را انجام دهند. بعضی از زنان ممکن دوباره در دوران بارداری شان آزمایش بیماری سفلیس انجام دھند.

اگر بیماری سفلیس داشته باشیم، چه کاری را انجام دهیم؟


 • تا زمانی که بیماری تان علاج نشده حتا با استفاده از کاندوم هم با کسی مقاربت جنسی انجام ندهید.
 • به شریک جنسی خود بگویید که بیماری سفلیس دارید تا او هم آزمایش بیماری را انجام دهد.
 • داکتر شما به شما کمک می کند که به چه کسی در مورد بیماری سفلیس بگویید. داکتر به شما کمک می کند که به آنان چگونه در مورد بیماری بگویید.

آیا بیماری سفلیس قابل علاج می باشد؟


 • بلی. بیماری سفلیس را می توان توسط یک دوره پیچکاری تدوای کرد. مدت تداوی بستگی به این است که شما در کدام مرحله بیماری قرار دارید. حتماً در هر وعدۀ ملاقاتی که با داکتر تان دارید، بروید.
 • هرزمانی که مرحله تداوی بیماری شما تمام شد، در آخر بازهم یک آزمایش برای مطمئن شدن انجام دهید.
 • زنان باردار می توانند در اوایل بارداری شان بیماری سفلیس را تدوای کنند تا از انتقال بیماری به نوزادان جلوگیری شود.
 • اگر قبلاً بیماری سفلیس داشته و تدوای شده اید، ممکن دوباره به آن مبتلا شوید.

چگونه خود را از مبتلا شدن به بیماری سفلیس مصؤن نگهداریم؟


 • خودتان و شریک جنسی تان آزمایش بیماری سفلیس را انجام دهید. در صورتیکه شما بیشتر از یک شریک جنسی دارید، و یا شریک جنسی تان با افراد دیگر نیز مقاربت جنسی دارد، بصورت منظم آزمایش بیماری سفلیس را انجام دهید. خطرات مبتلا شدن به این بیماری بستگی به تعداد شریک جنسی تان دارد. یعنی به هرتعداد شریک جنسی که داشته باشید، به همان اندازه خطر مبتلاشدن به این بیماری افزایش می یابد.
 • خود و شریک جنسی خود را تداوی کنید. از شرکای جنسی تان بخواهید که آزمایش بیماری را انجام داده و تداوی شوند، و بدین ترتیب شما این بیماری را به یکدیگر و سایر افراد منتقل نمی کنید.
 • در جریان مقاربت جنسی مهبلي ، مقعدی و یا دهانی از کاندوم استفاده کنید.
 • در مورد استفادۀ کاندوم به شریک جنسی جدید تان قبل از مقاربت جنسی بگویید.
 • تا زمانی که بیماری تان علاج نشده حتا با استفاده از کاندوم هم با کسی مقاربت جنسی انجام ندهید.

چگونه اطمینان حاصل نماییم که بیماری سفلیس را به افراد دیگر منتقل نمی کنیم؟


o تا زمانیکه کاملاً تداوی نشده اید، و نشانه های بیماری از شما رفع نشده باشد، حتا با استفاده از کاندوم نیز با کسی مقاربت جنسی انجام نه دهید.
o در صورتیکه بیشتر از یک شریک جنسی دارید و یا شریک جنسی تان با افراد دیگر نیز مقاربت می کند، بطور منظم تست بیماری سفلیسرا انجام دهید. ممکن است شما دوباره به بیماری سفلیس مبتلا شوید.

از چه کسانی مشوره و کمک گرفته می توانیم؟


شما می توانید از موارد ذیل کمک و مشوره بگیرید:

 • داکتر
 • کلنیک صحت جنسی
 • خدمات صحی محلی
 • مراکز برنامهریزی خانواده ها

معلومات بیشتر


qH;zvH;w>qg (syphilis) pH;w>M.rh>rEkRvJ.I

qH;zvH;w>qg (syphilis) rh>Aw>qgvXtb.ulb.*mcDzsdArk.cGgoGH.xH;CJoJw>qgwcgvX tuJxD. cDzsdw>tCl;tC>vXw>ud;trHRvX Treponema pallidum M.vDRI

ydmrk.rh>*hRydmcGgrh>*hRrRM> qH;zvH;w>qg (syphilis) oh0J’.M.vDRI


rh>,rRM> AqH;zvH;w>qg (syphilis) ohvXusJ’fvJ.I


erRM> qH;zvH;w>qg (syphilis) ohcDzsd=
• zD.b.ySRw*R*Rtw>ylRvD>Arhwrh>AzH;bh.o;tvD>zJw>ylRvD>Arhwrh>Aw>o;tHRw>xH.tDRrh>wohtcg’.vJmM.vDR
• w>rHCkmvXAx;cd.Arhwrh>AcHylRvXwtd.’D;w>olw>zsD.
• xd;b.oGH.vXttd.’D;w>tCl;tC>
• ydmrk.vXttd.’D;[k;o;wz.A[h.cD qH;zvH;w>qg (syphilis) qltzdqH;wz.ohvDR

qH;zvH;w>qg (syphilis) ‘D;zdo.qH;wz.A(qH;zvH;w>qg (syphilis) vXtp;xD.vX td.zsJ.tcg)


ydmrk.vXttd.’D;[k;o;w*R[h.cD qH;zvH;w>qg (syphilis) qltzdqH;cDzsdoGH.ohM.vDRI wbsDwcD.< Azdo.qH;td.zsJ.xD.oHArhwrh>A[;*lm[;*DRoh0J’.M.vDRAI w>tHR w>ud;tDRtrHR’f qH;zvH;w>qg (syphilis) vXtp;xD.vXtd.zsJ.tcgvHRvHR’D;Aw>tHRwnDEk>td.0J’.vXAtD;p-whv ,gtylRb.I

zdo.qH;wz.nDEk>td.zsJ.xD.Ckm’D; AqH;zvH;w>qg (syphilis) tw>td.zsgwz.M.b.qg (syphilis) tw>td.zsgwz.vXzdo.qH;vXto;p>M>’H;2eH.wz.t*D>
• tegth.xH,GR
• tzH;bh.o;
• w>*h>uDtd.0J’.’D;tCHtuGJwz.
• w>*h>uDtd.0J’.’D;t0Joh.trJmcsHwz.’D;wbsDwcD.trJmbsD.
• w>*h>uDtd.’D;At0Joh.tol.Arhwrh>Atuvh>
qH;zvH;w>qg (syphilis) tw>td.zsgwz.vXzdo.qH;vXto;eH.tgM>2eH.wz.t*D>
• w>*h>uDtd.0J’.’D;tCHtuGJwz.
• w>*h>uDtd.0J’.’D;trJwz.
• w>*h>uDtd.0J’.’D;t0Joh.trJmcsHwz.’D;wbsDwcD.trJmbsD.
• w>e>[ltw>*h>uDwz.’D;wbsDwcD.te>wtX

zJ,rh>rRM> qH;zvH;w>qg (syphilis) tw>qgtcg,oh.ngtDRohvXusJ’fvJ.I


nDEk>M.A qH;zvH;w>qg (syphilis) tyeD.wz.wtd.0Jb.qg (syphilis) wl>b.vXttd.ql.td.csh’D;td.rkm0J’.M.vDRI AxJ’.oGH. tw>rRuG>wcg uwJb.eR vXrh>etd.’D; qH;zvH;w>qg (syphilis) tHR{gM.vDRI

ydmrk.wz.-uX;rRM> qH;zvH;w>qg (syphilis) tw>rRuG>AtcD.xH;A12EGHAzJt’XxD.tcgArhwrh> zJvJRtd.oud; uoH.o&.tcD.xH;wbsDtcgM.vDRI ydmrk.weDReDRM.A w>ub. rRuG>u’gu’D;tDR’D; AqH;zvH;w>qg (syphilis) tHRvXcHwbsDt*D>AzJ t’XtuwD>M.vDRI

zJ,rh>td.’D; qH;zvH;w>qg (syphilis) tcg,b.rRw>rEkRvJ.I


 • rh>olw>zsD.’.vJmwb.rHCkmw>wkRvDRvXerRM>ew>ulpg,gbsgvX qH;zvH;w>qg (syphilis)  t*D>0HRwpkM.wuh>I
 • zJerh>td.’D;  qH;zvH;w>qg (syphilis)  M.< AwJb.ySRvX erHCkm’D;tDR Arhwrh> ySRvXerHCkm’D;tDRwz. A ‘fod; t0Joh.urRuG>b.to;t*D>wuh>I

  euoH.o&.urRpXReRvXw>uqXwJmrh>euvd.wJb.rwRwz.vXetd.’D; qH;zvH;w>qg (syphilis)   vJ.’D;ArRpXReRvXuwJ b.ySRoh.wz.tHRohM.vDRI

rh>w>ulpgrhwrh>rRbsguGHm AqH;zvH;w>qg (syphilis) tHRoh0J’.{gI


 • rh>Aoh0J’.<AcDzsdAw>qJ;uoH.qJ;wplmw>ulpgArhwrh>ArRbsguGHm AqH;zvH;w>qg (syphilis)  oh0J’.M.vDRI Aw>ulpgtqXuwD>tHRA’d;oMRxD.to;vX qH;zvH;w>qg (syphilis)  tywD>td.0J’.zJvJ.vHvJ.M.vDRIA rRvDRwH>vX AeuvJRql uoH.o&. tw>oh.eHRz;oDt*D>ud;bsD’J;t*D>M.wuh>I
 • zJerRM>ew>ulpgvX qH;zvH;w>qg (syphilis)   t*D>0HRtvD>cHM.A eub.rRM> w>rRuG>t*R  wcgAvXw>urRvDRwH>0J’.vXAebsg0J’.vH{gt*D>M.vDRI
 • ydmrk.ydmrXRwz.ArRM>w>ulpgvX qH;zvH;w>qg (syphilis)  t*D>zJ t’XxD.oDtcg vXw>u-wDCmzdo.qH;tw> ‘d;M> qH;zvH;w>qg (syphilis)  t*D>ohM.vDRI
 • zJ qH;zvH;w>qg (syphilis)  rh>bsg0J’.AvX tylRuGHm Ab.q. erRM>w>qgtoDwbsDu’D; oh0J’.M.vDRI

rh>,’Do’X,o;vXw>okwrRM> qH;zvH;w>qg (syphilis) t*D>AohvXusJ’fvJ.I


• rRuG>eup>to;’D;AySRvXerHCkm’D;tDRwz.vXw>qg syphilis t*D>wuh>I rRuG>eo;cJtHRcJtHR vX qH;zvH;w>qg (syphilis) t*D>zJerh>td.’D;ySRvXerH CkmtDRtg M> w*RA rhwrh>A zJySRtHRrh>rHCkm’D;ySRt*Rwz.tcgM.wuh>I Aerh>td.’D;ySRvXerH Ckm ‘D; tDR’ftg< Aw>vDRysHRvXeurRM> qH;zvH;w>qg (syphilis) M.tgxD.0J’. M.vDRI
• rRuG>eup>to;’D;AySRvXerHCkm’D;tDRwz.rh>’fod;eokw [h.cDvdmo; qH;zvH;w>qg (syphilis) qlw*R’D;w*Rttd.Arhwrh>A[h. AqH;zvH;w>qg (syphilis) qlySRt*Rwz.ttd.w*hR t*D> wuh>I
• olw>zsD.wz.zJrHCkmvdmo;vXAvH>I Aolw>zsD.wz.Ckm’D; ySRvXetd.’D;tDR,Hm,HmxXxXAzJerh>rHCkm’D;ySRvXt*Rwz.tcgM.wuh>I
• wJb.w>’D;wHRoud;vXtoDwz.b.C;A’D;w>olw>zsD.wz.AwcsK;erHCkm’D;t0Joh.tcg M.wuh>I
• rhwrh>b.vXAySRvXttd.’D; AqH;zvH;w>qg (syphilis) ulpg,gbsg to;0HR0Jb.’D;A wb.rHCkm’D;ySRt0JM.< Arhwrh>AzJerh>pl;ugw>zsD. ‘.vJmM.w*hRI

‘fod;,okw[h.b. AqH;zvH;w>qg (syphilis) qlySRt*Rw*Rttd. w*hR t*D>A ,rRvDRwH>,o;oh vXusJ’fvJ.I


 • rhwrh>b.vXe ulpg,gbsgo;0HR0Jb.’D; wb.rHCkm’D; ySReDw*R<A  zJeol0J’. w>zsD.tcg ‘.vJmM. w*hRI
 • rRuG>eo;vXw>qg qH;zvH;w>qg (syphilis) t*D>AcJtHRcJtHRA zJerh>td.’D;AwHRoud; vX erHCkm’D; tDRtgM>w*RArhwrh>AewHRoud;M.ArHCkm’D;AySRt*Rwz.tcg M.wuh>IA erRM. qH;zvH;w>qg (syphilis)  toDwbsDu’D;ohM.vDRI

rh>erRM>w>rRpXR’D;w>[h.ul.[h.z;wz.ohvXw>vD>zJvJ.I


erRM>w>rRpXRvX=

 • uoH.o&.w*Rttd.
 • oGH.xH;tw>td.ql.td.cshtw>qg[H.’X;zdwzsX.
 • ySRw0Xtw>td.ql.td.cshtw>rRpXRtw>zH;w>rR
 • w>&J.usJRuG>xGJ[H.zdCDzdtvD>cX.o;pJxX.wz.

More information


ued.(CJoJw>qg)pH;w>M.rh>rEkRvJ.I

ued.w>qgrh>CJoJw>qgrh>Ark.cGgoGH.xH;w>b.ul.b.*mw>qgA(STI)AvXtuJxD.cDzsdw>tCl;tC>vXw>ud;trHRvX Neisseria gonorrhoeae M.vDRI


rh>,rRM>ued.w>qgohvXusJ’fvJ.I


erRM>ued.w>qgcDzsdw>rHCkm’D;ySRtd.’D;ued.w>qgw*RcDzsdvH><AcHylRArhwrh>Ax;cd.ohM.vDRI

erRM>ued.w>qgvXySRt*Rw*Rttd.oh0J’.zJt0Joh.rh>wtd.’D;w>qgtw>td.zsgeDwrHRb.tcg ‘.vJmM.vDRI

ydmrk.vXt’Xw*R[h.cDAw>qgtHRqltzdqH;ttd.zJttd.zsJ.tcgoh0J’.vDRI Azdo.qH;tHRrRM>rJmcsH w>qgtw>b.ulb.*m’d.’d.rk>rk>’D;AwkR’.vJmtrJmcsHbsD.oh0J’.M.vDRI

erRM>ued.w>qgvXursX>tw>[;vD>wz.<AursX>w>yD>xHurgwz.Arhwrh>A w>xd;b.td.bl; ‘D;ySRt*Rwz. ywD>rk>tCdM.wohb.I

rh>ued.w>qgrRb.’deD>cduh>*DRtHR’fvJ.I


ued.w>qg’drRb.rR*m0J’.udm,l>tcd.xd;A(‘XvD>tusdR)A’D;rJmcsHwz.ohM.vDRI

w>rh>wulpgtDRM.qgu’k;uJxD.w>b.ulb.*mvXzH;bh.’D;pkqXcD.qXwz.ohM.vDRI ued.’k;uJxD.ph>uD;cd.ElmtovDnd;w>qgohM.vDRI Acd.ElmtovDnd;w>qgrh> w>b.ulb.*m wcg vXtusX>bX0J’.cd.ElmM.vDRI

vXydmrk.ydmrXRwz.tylRM.qgA’k;uJxD.w>b.ulb.*mt’d.trk>wcg’D;AywkmtDRA’fod;tokwrRM>tzdM.vDRI

ydmrk.vXt’Xw*R[h.cDw>qgtHRqltzdqH;ttd.ohzJAzJtd.zsJ.tzdtcgM.vDRIA zdo.qH;tHRrRM>rJmcsH w>qgtw>b.ulb.*m’d.’d.rk>rk>’D;wkR’.vJmtrJmcsHbsD.oh0J’.M.vDRI

zJ,rh>rRM>ued.tw>qgtcg,oh.ngtDRohvXusJ’fvJ.I


ySRtg’Htg*RnDEk>woh.ng0J’.vXt0Joh.td.’D;ued.w>qgrh>vXt0Joh.wtd.’D;w>qgtyeD.Arhwrh>w>qgtw>td.zsgxD.wz.M.tCdvDRI

usdRusJxJwrHRvXw>uoh.ngrh>etd.’D;ued.w>qgM.Arh>w>rRuG>tDRM.vDRIA w>rRuG>rh>Aw>rRuG> qH.xH vXtcsh’D;AtnD0J’.wcgM.vDRI

usdRuGmt*Rwbdrh>0J’.w>xGgM>w>ylRvD>’D;bJxGgw>wcg’D;w>rRuG>bJxGgw>vXued.w>qgt*D>M.vDRI

ued.w>qgtyeD.’D;tw>td.zsgwz.

vXydmcGgwz.t*D>

 • zJqH.qgtcgqgth.xk;Arhwrh>Aud>tlM.vDR
 • w>txHtedpSH>xD.to;vXxh.tvdRIAw>txHtedvXtpSH>xD.nDEk>t0gArhwrh>AtbD
 • ‘H.csHwz.nd;xD.’D;qg0J’.’d.’d.
 • xh.tcd.xd;td;xD.to;M.*DRxD.
 • w>txHtedpSH>xD.vXcHylRArhwrh>Aw>wrkmwvR
 • rJmcsHw>qgtw>b.ulb.*mwz.

vXydmrk.wz.t*D>

 • w>txHtedpSH>xD.vXvH>tylRvXwnDEk>rRto;
 • oGH.,GRvXvH>tylR
 • qH.qgtcgqgth.xk;
 • cHwuGD.CHqg<AvDRqD’.w>zJrHCkmvdmo;tcg
 • w>txHtedpSH>xD.vXcHylRArhwrh>Aw>wrkmwvR
 • rJmcsHw>qgtw>b.ulb.*mwz.

zJ,rh>td.’D;ued.w>qgtcgrh>,b.rRw>rEkRvJ.I


 • euoH.o&.u[h.eR’D;uoH.zD.M.vDRI
 • wJb.ewHRoud;Arhwrh>AySRvXerHCkm’D;tDRwz.AvXurRuG>to;t*D>wuh>I zJt0Joh.rh>td.’D;Aued.w>qg<At0Joh.[h.eR’D;ued.w>qgtoDwbsDu’D;oh0J’.rhwrh> [h.ued.qlySRt*Rwz.ttd.oh0J’.vDRI
 • euoH.o&.rRpXReRvXrh>euwJb.rwRw*RvXetd.’D;ued.w>qgoht*h>M.vDRI euoH. o&.rRpXReRvXw>uwJb.t0Joh.ohM.vDRI
 • Arhwrh>vXAeulpg,gbsgvDReo;vXAued.w>qg0HRtCd<Aerh>td.’D;w>zsD.’.vJmM.wb.rHCkm’D;ySReDw*Rw*hRI

rh>w>ulpgArhwrh>ArRbsguGHmued.tw>qgtHRoh0J’.{gI


xJ’.w>qJ;uoH.qJ;rRoHw>tCl;tC>wzsX.{dRM.AulpgtDR’D;rRbsguGHmued.w>qgoh0J’.M.vDRI

xDbdwJb.AeuoH.o&.zJerh>vJRqlxH*kRuD>*Rwz.tcgM.wuh>I Aw>tHRrh>vXued.w>qg tuvkm weDRM.Aw>wnDEk>xH.tDRvXtD;p-whv,gtylRb.’D;Avd.b.uoH.zD.vDRvDRqDqDM.vDRI

erh>ulpgbsguGHmAued.w>qgvXtylRuGHmb.q.erRM>w>qgtoDwbsDu’D;oh0J’.M.vDRI

rh>,’Do’X,o;vXw>okwrRM>ued.w>qgtHRt*D>ohvXusJ’fvJ.I


 • rRuG>eup>to;’D;AySRvXerHCkm’D;tDRwz.vXued.w>qgt*D>wuh>I   ArRuG>e o;cJtHRcJtHR zJerh>td.’D;AySRvXerHCkmtDRtgM>w*RArhwrh> AzJySRtHRrh>rH Ckm’D; ySRt*Rwz. tcg M. wuh>I Aerh>td.’D;AySRvXerHCkm’D; tDR’ftg<Aw> vDRysHRvXAeu rRM> ued.w>qgM. tgxD.0J’. M.vDRI
 • rRuG>eup>to;’D;ySRvXerHCkm’D;tDRwz.vXAued.w>qgt*D>A’fod;eokw [h.cDvdmo; ued.w>qgqlw*R’D;w*Rttd.Arhwrh>AqlySRt*Rwz.ttd.w*hRt*D>M.wuh>I
 • olb.w>zsD.wz.zJArHCkmvdmo;vXvH><AcHylR’D;x;cd.tcgM.wuh>I Aerh>rHCkm’D;A ySRt*Rwz.tcg<A  olph>uD;w>zsD.wz. ‘D; ySRvXetd.’D;tDR,Hm,HmxXxX wz.tcg M.wuh>I
 • wJb.w>’D;wHRoud;vXtoDwz.b.C;’D;w>olw>zsD.wz.wcsK;erHCkm’D;t0Joh.M.wuh>I

‘fod;,okw[h.b.ued.w>qgqlySRt*Rw*Rttd.w*hRt*D>,rRvDRwH>,o;ohvXusJ’fvJ.I


 • rhwrh>vXAeulpg,gbsgo;0HRAwkRvXew>qgtw>td.zsgwz.Awtd.vXRb. wpkM.<A erh>olw>zsD.’.vJmM.wb.rHCkm’D;ySReDw*Rw*hRI
 • olb.w>zsD.ud;bsD’J;zJerHCkm’D;ewHRoud;vXtoDw*RvDRqD’.w>tcgM.wuh>I
 • rRuG>eo;vXued.w>qgt*D>cJtHRcJtHR zJerh>td.’D;wHRoud;vXerHCkm’D;tDRtgM> w*Rrhwrh>ewHRoud;M.rHCkm’D;ySRt*Rwz.tcg M.wuh>I

rh>erRM>w>rRpXR’D;w>[h.ul.[h.z;wz.ohvXw>vD>zJvJ.I


erRM>w>rRpXRohvX=
• uoH.o&.w*Rttd.
• oGH.xH;tw>td.ql.td.cshtw>qg[H.’X;zdwzsX.
• ySRw0Xtw>td.ql.td.cshtw>rRpXRtw>zH;w>rR
• w>&J.usJR[H.zdCDzdtvD>cX.o;tpJxX.wz.ttd.ohvDR

More information


w>vXAcsgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) pH;w>M.rh>rEkRvJ.I

csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) rh>0J’.Aw>qg vXtb.ulb.*mcDzsdArk.cGgoGH.xH; (STI)AvXtuJxD.cDzsdw>tCl;tC>vXw>ud;trHRvXA Chlamydia trachomatis M.vDRI


rh>,rRM> csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) vXusJ’fvJ.I


erRM> csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) oh0J’.zJAerHCkm’D;ySRvXttd.’D; csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) w*R’D;Aewol0J’.w>zsD.zJAerH CkmtDRvX vH>< AcHylRArhwrh>A x;cd.tcgM.vDRI

erRM> csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) w>qgvXursX>tw>[;vD>wz.< ursX>w>yD>xHurgwz.Arhwrh> Aw>xd; b.td.bl;’D;ySRt*Rwz.tCdM.Awohb.I

csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) tHRrRb.’deD>cdrd>yS>tHR’fvJ.I


vXydmcGgwz.t*D>

 • ydmcGgwz.rRM> csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)   vXqH.usdRtylR (vXtd.vXxh.tutdylR)<A th.usdR<Arhw rh>Audm,l>M.vDRI
 • csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)    M. ‘k;uJxD.w>qgth.xk;’D; w>nd;xD.vX ydmcGgt’H.csHwz. tylR’D;rR b.’dw>tusdRvXtpdm cD0J’.ydmcGgtcsHto.M.vDRI

 

vXydmrk.wz.t*D>

 • ydmrk.wz.rRM> csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)    vXt’XvD>cd.xd;<A th.usdR rhwrh>A udm,l> tylRM.vDRI Aw> rh>wulpg,gbsgtDR b.tCd< csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)    tHRAuymywkmydmrk. w*RvXt utd. ‘D;tzd qH; wz.ohM.vDRI

ydmrk.wz.vXttd.’D; csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)   M.A wbsDwcD. [h.cDw>qgqltzdqH;w *RzJtd.zsJ.zd t uwD>M.vDRIA w>tHR[h. zdo.qH;wz.vXA yod.Arhwrh>ArJmcsHw>b.ulb.*mw>qgwz.ohM.vDRI

zJ,rh>td.’D; csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) tcg,oh.ngtDRohvXusJ’fvJ.I


ySRtg’Htg*RnDEk>woh.ng0J’.vXt0Joh.td.’D;  csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)    rh>vX t0Joh. wtd.’D; w>qgt yeD. rhwrh>w>qgtw>td.zsgxD.wz.M.tCdvDRI

w>rRuG>eqH.xHvXtcsh’D;tnD0J’.wcgM. uwJb.eRvXrh>etd.’D; csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)     {gM.vDRIA erR0J’. csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)   tw>rRuG>vX eup>’.e0Joh0JM.vDRI

vXydmcGgwz.t*D>

csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)      w>qgyeD.’D;w>qgtw>td.zsgwz.vXydmcGgwz.t*D>Ay.Ckm=

 • xh.tcd.xd;vXttd;xD.to;*DRxD.Arhwrh>Aqgth.xk;
 • qH.qgtcgqgrhwrh>ud>tl
 • w>txHtedvXtqSHpSH>xD.vXxh.tylRM.vDRI

vXydmrk.wz.t*D>

csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)

w>qgyeD.’D;w>qgtw>td.zsgwz.vXydmrk.wz. t*D>Ay.Ckm=

 • w>txHtedpSH>xD.vXvH>tylRvXwnDEk>rRto;
 • oGH.,GRvXwb.vD>b.p;A(vDRqD’.w>zJrHCkmvdmo;0HRtcg)
 • cHwuGD.CHqg<Ay.CkmzJrHCkmvdmo;tcg
 • qH.qgtcgqgArhwrh>Aud>tl

zJ,rh>td.’D;ued.w>qgtcgrh>,b.rRw>rEkRvJ.I


rRM>uoH.zD.vXeuoH.o&.ttd.wuh>I

wJb.ySRvXAerHCkm’D;tDRwz.vXetd.’D;  csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)   ‘D; rXt0Joh.AvJRrRuG>to;wuh>I  I

b.oh.oh. ySRvXAerHCkm’D;tDRwz.vXetd.’D;  csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)   ‘D; At0J[h.u’gu’D;eRohvDRIAt0Joh.[h. ySRvX csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) qlAySRt*Rwz.ttd.ohM.vDRIA

ySRvXAerHCkm’D;tDRwz.Arh>wvJRrRuG>to;vXAcsgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)   tCd<AChtgxD.AuoH. csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)   vXAt0Joh.t*D>wuh>IA

oXvg0HRtvD>cH<AeR’D;ySRw*R*RvXAerHCkm’D;tDRA-uX;rRuG>to;vXA csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)   u’D;wbsDM.vDRI

rh>w>ulpgArhwrh>ArRbsguGHm csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) tHRoh{gI


rh>Aoh0J’.vDRI A csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)   tHRw>ulpgtDR’D;rRbsguGHmtDRohnDnDzdoh xJ’.tDuoH.wzsX.zd{dRM.vDRI AzJw>xH.M> chlamydia  rh>pJRcHM.< w>qXuwD>u,Hm0J’. vX w>uulpg’D;rRbsguGHmtDRM.vDRI

zJetD csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)     tuoH.zD.wEGH0HRtvD>cHM. wb. rHCkmvdmo; w*hRI

erh>td.wh>’D; AcsgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia)    vXtylRuGHm b.q.erRM>u’D;tDR toDwbsD oh0JM.vDRI

rh>,’Do’X,o;vXw>okwrRM> csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) w>qg ohvXusJ’fvJ.I

 • rRuG>eup>to;’D;ySRvXerHCkm’D;tDRwz.M.wuh>IA rRuG>eo;cJtHRcJtHR zJerh>td.’D; ySRvXerHCkmtDRtgM>w*RArhwrh> AzJySRvXerHCkmw*RtHRArH Ckm’D;ySRt*R wz.tcgM.wuh>IA etd.’D;ySRvXAerHCkm’D;tDR’H;tg<Aw>vDRysHRvXeurRM> csgrH’H,g bJ;xH&H,gtC> (chlamydia)    w>qgM.AtgxD.0J’. M.vDRI
 • rRM>w>ulpg,gbsgwuh>=ArXySRvXerHCkm’D;tDRwz.vXAurRuG>to;’D;ulpg,gbsgto; ‘fod;okw [h.cDvdmo;w>qgqlw*R’D;w*Rttd. Arhwrh>A qlySRt*Rwz.ttd.w*hRt*D> wuh>I
 • olw>zsD.wz.zJrHCkmvdmo;AzJvH><AcHylR’D;x;cd.tcgM.wuh>I
 • wJb.ySRvXerHCkmo;’D;tDRtoDwz.b.C;’D;Aw>olw>zsD.wz.wcsK;erHCkm’D;t0Joh.M.wuh>I

‘fod;,okw[h.b. csgrH’H,gbJ;xH&H,gtC> (chlamydia) qlySRt*Rw*Rttd.w*hRt*D> A,rRvDRwH>,o;ohvXusJ’fvJ.I


 • olb.w>zsD.ud;bsD’J;zJerHCkmvdmo;<AvDRqD’.w>zJerh>rHCkm’D;AySRtoDw*R tcgM.wuh>I
 • rRuG>eo;cJtHRcJtHR zJerh>td.’D;wHRoud;vXerHCkm’D;tDRtgM>w*R rhw rh> ewHRoud;M. rHCkm ‘D; ySRt*Rwz.tcg M.wuh>I

rh>erRM>w>rRpXR’D;w>[h.ul.[h.z;wz.ohvXw>vD>zJvJ.I


erRM>w>rRpXRvX=
• uoH.o&.w*Rttd.
• oGH.xH;tw>td.ql.td.cshtw>qg[H.’X;zdwzsX.
• ySRw0Xtw>td.ql.td.cshtw>rRpXRtw>zH;w>rR
• w>&J.usJRymvDR[H.zdCDzdtvD>cX.o; pJxX.wz.

More information


‘STI’ pH;w>M.rh>w>rEkRvJ.I

STI txDrh>0J’. w>b.ulb.*mvXtpdmcDw>cDzsdoGH.xH;tw>&hvdmrkmvdmwz.M.vDRI

STI wz.rh>0J’.w>ql;w>qgvXerRM>tDRoh0JzJerHCkmvdmo;tcgM.vDRI


rh>,rRM> STI ohvXusJ’fvJ.I


STI tCl;tC>wz.td.rlvXzH;bh.tvdRvXoGH.xH;txHtedwz.tusg ‘fydmcGgcsHo.txH’D;vH>txHtedwz.tusgvDR

erRM> STI cDzsdw>rHCkmvdmo;A(vH>Ax;cd.w>rHCkm)Arhwrh> w>zD.0J’.rk.cGguh>*DRwz.M.vDRI

zJerh>wol0J’. A w>zsD.’Do’XtcgerRM> STI wcgoh0J’.M.vDRI

STI wz.M.ArRb.’d0J’.eD>cdrd>yS>’fvJ.I


vXydmrk.wz.t*D> w>vX STI ‘k;uJxD.tDRoh0J’.M.rh>0J=
• [XzXqge;e;uvJm
• w>tzHtxHted[;xD.vXvH>tylR
• w>tzsX.zdwz.td.xD.vXvH>tuydRuyR
• zdo.’d.xD.vX’XvD>tcsX
• ydmrk.td.zsJ.tzdqdwvXA(t[k;[;*DR)
• zdo.td.wql.wcsh’d.’d.

vXydmcGgwz.t*D> w>vX STI ‘k;uJxD.tDRoh0J’.M.rh>0J=
• ‘k;ywkmydmcGgvXutd.’D;tzd
• w>tzHtxHted[;xD.vXxh.tvdR
• w>zsX.uzdwz.xD.vXxh.tvdR
• ‘k;uJxD.w>qgud>tlzJqH.qgtcgA([;qH.tcg)

rh>,oh.ngvXA,td.’D; STI ohvXusJ’fvJ.I


ySRtg’Htg*RM.Awoh.ngt0Joh.td.’D; STI wcgrh>vXAt0Joh.td.zsg’D;wl>b.w> rkmb.tDR’D; wtd.’D;w> qgtyeD.Arhwrh>Atuh>t*DRvXtzsgxD.eDwrHRb.I xJusJwbdvXw>uoh.ngtDRvDRwH>vDRqJ;rh>w>rRuG>w>M.vDRI w>rRuG>vXw’fod;vdmto;td.0J’. vX STI wz.vXw’fod;vdmto;wz.t*D>vDRI w>rRuG>wz.rh>0J=
• w>rRuG>eqH.xH
• w>rRuG>eoGH.
• w>xGgM>euh>e*DR’D;bJvXw>uuG>w>b.ulb.*mwz.t*D>
b.wb.Aeuvd.rRM>w>rRuG>xJwcg{dRrhwrh>oXcgvXmM.vDRI AeuoH.o&.uwJb.eRrh> Au-uX;rR M>w>rRuG>zJvJ.wcgvJ.M.vDRI

rh>w>ulpgArhwrh>ArRbsguGHm STI wz.oh{gI


STI weDRM.w>rRbsgvDRwlmuGHmtDR’d;uoH.zD.ohcsho’H;’D;nDnDzdM.vDRI weDRM.w>ulpgtDRohoemuhwbsgb.I

rhhrh>’.vJmzJetDuoH.zD.0HRtvD>cH’D; STI tHRbsguGHmcJvmoemuhM. erRM>tDRtoDwbsDu’D; ohM.vDRI

rh>,-uX;rRM>w>rRuG>orHord;vXtcgzJvJ.I


e-uX;orHord;uG>eo;vX STI tw>rRuG>wz.zJ=
• erHCkmvXA(ty.CkmvH>cAHylRoGH.xH;w>&hvdm)Awtd.’D;w>zsD.’Do’Xwcg
• etd.’D;w>qgtyeD.wcgv>v>
• eb.,d.b.bSDw>b.C;eoGH.xH;tw>td.ql.td.csh
• eqdurd.vXb.wb.eutd.’D; ASTI Awcg
• ew>zsD.’Do’XwJmz;Arhwrh>AvDRbh.zJrHCkmvdmo;tcg
• eRrhwrh>erge0RrHCkm’D;ySRt*Rw*R
• eRrhwrh>erge0RrHCkmwh>b.’D;ySRt*RvXtylRuGHmtcg
• eeDRolx;qJ;w>wz.wz.uqJ;EkmuoH.uoD
• ep;xD.oGH.xH;tw>&hvdmrkmvdmvXtoDwcg

STI tw>rRuG>wcgrh>w>rEkRvJ.I


w>rRuG>oh.wz.tHRM.csh0J’.tyShRuvHRwtd.b.I w>orHord;uG>w>wz.vDRqD0J’.vXAydmrk.’D;ydmcGgwz.t*D>vDRI uoH.o&.A rhwrh>Ao&.o&.rk.uG>ySRqgu[H;M>eD>cduh>*DRtxHtedwpJ;zdt’dM.< qH.(qH.xH)txHtedAoGH.M.vDRI w>rRuG>weDRM.erR’.vXeup>ohvDRI

vXw>urRM>w>rRuG>tpXwz.t*D>u,Hm0J’.1EGHrhwrh>2EGHvDRI

,w>rRuG>M.rh>0J’.A?td./A(‘positive’)AvDRIArh>,rRrEkRohvJ.I


?td./A(‘positive’)Aw>rRuG>tpXwcgtcDynDrh>0Jetd.’D; STI wcgvDRI AuoH.o&. u[h.eR’D; uoH.zD.vXw>olb.tDRohcsho’H;’D;nDnDzdM.vDRI

oh.eD.xD.vX<A STI weDRM.Aw>ulpgtDRohoemuhwbsgwJmwJmzsKzsKb.I

rh>,ub.wJySRw*R*RvXA,td.’D; STI M. {gI


e-uX;wJb.AySRvXerHCkm’D;tDRM.vDRA<'D;ySRvXerHCkmtDRtHRA -uX;rRM> w>rRuG>w cgph> uD;vDRI AzJySRvXerHCkm’D;tDRw*RtHRrh>wrRM>Aw>orHord;uG>’D;wtduoH.zD.wcDwohwcDAo&.o&.rk.uG>ySRqgwJb.t0Joh.M.wuh>I At0Joh.wwJb.AySRvXerHCkm’D;tDRw*Rb.C;’D;eRM.b.I w>tHRw>ud;tDRvX ?w>vlRCkM>w>qJ;usd;/M.vDRI

ewvd.wJb.e
• ew>rRtcd.
• eySRrRtoud;w>wz.
• wHRoud;wz.
• [H.zdCDzd

‘fod;,okw[h.b. STI qlySRt*Rw*Rttd.b.M.A,ub. rRvDRwH>,o; AvXusJ’fvJ.I


 • wb.rHCkmvdmo;wkRvDRvXeR’D;AySRvXerHCkmtDRtDuoH.zD.0HRwpkM.wuh>
 • olb.w>zsD.’Do’X

vXw>uy’h.[;qSJ;w>okwM>b. SIT wcgt*D>,rRw>rEkRohvJ.I


usdRusJt*hRuwX>wbdvXw>uy’h.[;qSJ;w>rRM> ASTI M. rh>w>olw>zsD. ‘Do’Xud;bsD’J; zJerHCkmvdmo;tcgM.vDRI

More information


w>vXol.nd;w>qg C A(pH.)rh>w>rEkRvJ.I

ol.nd;w>qg C A(pH.)rh>w>qgC>wcgvXtrRqd;uheol.M.vDRI w>td0J’.oH;{dR*m{dR tgwvXtcX;< w>ol0J’.uoH.uoDwz.qgC>t*RweDRph>uD;rRb.’dol.oh0J’.M.vDRI

eol.M.t&h’d.’d.r;vXew>td.ql.td.csht*D>vDRI AzJol.tHRrh>b.’dArhwrh>A[;*lm[;*DRtcg b.wb. wrRw>*hR*hRvXRb.’D;rRqd;uheR’d.’d.rk>rk>oh0J’.vDRI Aol.nd;w>qg C A(pH.) A M. wbsDwcD.w>ud;tDRvX?[J;(z) C A(pH.)/vDRI


rh>,rRM>ol.nd;w>qg C A (pH.)vXusJ’fvJ.I


erRM>ol.nd;w>qg C  (pH.) Aoh0J’.zJySRw*RtoGH.vXttd.’D; ol.nd;w>qg C  (pH.) AtC>EkmvDRvX e oGH.usdRtylRtcgM.vDRI AzJoGH.tvDRpDRzdwz.rh>qH;wkR’.vJmexH.tDRwohoemuh<A erRM>ol.nd; w>qg C  (pH.)Aoh0J’.vDRI

w>[l;w>*JRvXttd.’D;w>vDRb.,d.’d.’d.wz.

 • w>eDRol x;qJ;wz.<AuoH.qJ;x;wz.Arhwrh>Av.z;xHeD.wXRzdwz.M.rh>usJ tnDEk>uwX>wbdvXySRrRM>ol.nd;w>qg C  (pH.)
 • w>qJ;,D><Aw>wk>eD>cdrd>yS>Arhwrh>Abl.§rl;wz.
 • w>ul;uGJ;,gbsgw>zH;w>rRwz.zJw>wk>zsdzH;bh.’D;uoH.uoDyD;vDvXtd.’D;tCl;tC>wz.<Aw>rRb.C;’D;rJvXtwuqSJuqSDArhwrh>Aw>qJ;x;,gbsgw>qgwz.

w>[l;w>*JRvXtd.’D;w>vDRb.,d.vXtqH;wz.

 • rd>vXttd.’D;ol.nd;w>qg C  (pH.)  &RvDRw>qgtHRqltzdqH;ttd. zJt’XtqXuwD> rhwrh>Atd.zsJ.zdtqXuwD>oh
 • w>eDRoloud;w>xl;rJbdwz.’D;’DvlRc.ql.wz.
 • ySR[h.w>td.ql.td.cVySRrRw>zdwz.b.qJ;’D;x;qJ;

ewrRM>ol.nd;w>qg C (pH.)AcDzsd=

 • w>oloud;w>[;vD>wz.Arhwrh>Aw>vk>xHvD>wz.b.
 • uyXRu0gArhwrh>AqSK.Ckmoud;ySRvXttd.’D;ol.nd;w>qg C (pH.)Atultod;
 • w>oloud;eD.wXReD.qJ;wz.<AvDcDwz.Arhwrh>cG;wz.A’D;AxHcG;wz.
 • tD.oud;w>tD.vXtb.w>zDtDRvXySRvXttd.’D;ol.nd;w>qg C  (pH.) w>uqJ<Aw>ul;<Aw>eXrlArhwrh>Aw>zd;[k
 • w>yD>xHtvD>wz.
 • q.zduD>zdArhwrh>Aw>zdC>wz.th.w>A(t’d=ypdRw>C>wz.)

uoH.’Do’Xw>ql;w>qgwz.<Aw>oGDEkmoGH.wz.’D;uoH.uoD ‘D;w>ul;uGJ;,gbsgrJtw>zH;w>rR wz.M. ylRzsJ;0J’.vXtD;p-whv,gtylRzJw>rh>vlRydmrRxGJw>bsX’D;w>od.w>oDwz.tcgM.vDRI

rh>,td.’D;ol.nd;w>qg(pH.){gM.,oh.ngtDRoh’fvJ.I


ySRtg’.w>wuh>M.wzsgvXArhwrh>Awl>b.0J’.vXtqd;uhb.M.vDRIA w>qgtyeD.vXtnDEk>u wX>rh>w>o;uvJRM.vDRI Aw>rRM>oGH.tw>rRuG>rh>usJxJwbd{dRvXw>uoh.ngtDRvDRwH>M.vDRI

rh>,-uX;rRM>w>rRuG>vXtcgzJvJ.I


ChM>euoH.o&.vXw>rRuG>t*D>zJ=

 • eqJ;b.uoH.qJ;wz.<AzJeqJ;b.vHxJwbsD{dRArhwrh>AvXtylRuGHmz;,Hmtcg’.vJmM.wuh>IA(uoH.wz.ymCkmph>uD;pwX.&GJ;vXw>*JRvdeD>cdw>[l;w>*JRt*D>)
 • vXCdmtylRvXxHuD>t*Rwbh.bh.
 • erRM>w>ul;uGJ;qDwvJxXEkmvDReD>cduh>*DRArhwrh>Aw>oGDoGH.vXtD;p-xhv,g tylRwcsK; 1990Arhwrh>AvXxHuD>t*RwcsK;zJt0Joh.p;xD. rRuG> 0J’.ol.nd;w>qg AC A(pH.) At*D>
 • ‘D;w>qJ;,D>Arhwrh>Aw>wk>zsdeD>cdzH;bh.wz.
 • e[J0J’.vXxHuD>wbh.vXttd.’D;ySRunDvXttd.’D;ol.nd;w>qg C (pH.)A teD.*H>vX ttg0J’.’ftrh>AtRjzHRuR<Ark>xD.w>cX.o;vDRu0DRA(vDRqD’.w>AuD>tH.uFH;(y))<ArJ;’H.xX.&he,X.<Ark>xD.,l&yR<Au vHRxH;th&SX.wz.
 • erd>td.’D;ol.nd;w>qg C A(pH.)
 • erh>ydmcGg<Atd.’D; HIV ‘D;rHCkm’D;ydmcGgwz.
 • ySRvXerHCkm’D;tDRw*Rtd.’D;ol.nd;w>qg C A(pH.)

rh>ol.nd;w>qg C A(pH.)tCl;tC>rRb.’d,rd>yS>ohvXusJ’fvJ.I


ol.nd;w>qg C (pH.)tC>EkmvDRqlol.tpJ(v)zsX.zdwz.tylR’D; rRtgxD.w>tC>wz.vX t0Joh. t’GJylR vDRI eD>cd’k;zsd;0J’.w>tC>vXttd.vXol.tpJ(v)wz.tylR’D;w>tHRrRb.’dol. oh0J’.M.vDRI AwbsDwcD. erd>yS>u’k;xD’guGHmw>tC>vXtup>’.0JcJvXmM.vDRIA w>tHR rRto; vXCkvgtwD>ylRzJerRM>w>tC>0HRtvD>cHoh0J’.M.vDRI

ySRtg’.w>wuh>teD>cdM.’k;xD’guGHmw>tC>cJvXmwM>b.IA vXw>qXuwD>wbsK;eH.M.< ol. [;*DR0Jz;'d.'D;ol.ylRvD>xD.tgtg*D>*D>M.vDRI Aw>tHRw>ud;trHRvX A?ol.ChxD/ A’D; w>M.uJxD.
ol.cJpX.’D;ol.wrRvXRw>b.oh0J’.M.vDRI

rh>w>ulpgArhwrh>A,gbsguGHmol.nd;w>qg C A(pH.)M.oh{

I


rh>oh0J’.vDRI AeuoH.o&.[h.eR’D;uoH.zD.vXw>urRbsguGHmol.nd;w>qg C A(pH.) t*D>oh0J ‘.vDRI

zJ,rh>td.’D;ol.nd;w>qg C A(pH.)tcgArh>,ub.wJb.ySRw*R*R{gI


w>od.w>oDtd.0J’.vXeub.AwJb.ySRoh.wz.tHRvDR=
• erh>[h.rRbl.oGH.zJoGH.wX;w>ol.xD.tcg
• zJerh>[h.rRbl.vDReeD>cduh>*DRA(t’d)Arhwrh>AeD>cdrd>yS>txHtedt*RA(t’dtk.uDRtcDyeHmweDRM.oHuG>eRvXeuwJb.t0Joh.zJetd.’D;ol.nd;w>qg A C (pH.) rhwrh>Aw>qd;uhqgbDt*Rwz.tcgM.vDRIA erh>wwJb.t0Joh.wcD< Ab.wb.t0Joh. w[h.uhReRphzJeChuhRw>tk.uDRtcgb.M.vDRI
• erh>tJ.’d;EkmvDRqltD;p-whv,gw>’Do’Xu[ku,mw>tok;rk> (ADF) wcD< Aeuvd. wJb.t 0Joh.M.vDRI • erhrh>0J’.w>td.ql.td.cshtySRrRw>zdvXtrR0J’.w>ulpg,gbsgw>ul;uGJ;,gbsgw>rRw z.’D;exH.vDRepkwz.wohtcgA(t’d’ftrh>AuoH.o&.ul;uGJ;,gbsgw>Arhwrh>ArJuoH.o&.)Aeub.wJb.ew>rRtup>Arhwrh>AySR[H;pkeJ.usJw>A’D;rRM>w>[h.ul.vXuoH.o&.pJ.eDRvDRqDttd.M.vDRI

wvd.ewJb.e=
• w>rRtcd.
• ySRrRCkmoud;w>Arhwrh>AwHRoud;vXwwDRCDwz.
• [H.zdCDzd
• wHRoud;wz.b.I

euoH.o&.wJb.e[H.zdCDzdwohb.I

rh>,y’h.[J;qSJ;w>rRM>ol.nd;w>qg C A(pH.)AohvXusJ’fvJ.I


• wb.eDRoloud;x;qJ;wz.Av.z;xHeD.wXRzdwz.vXuqJ; EkmvDRuoH.zD.wz.M.w*hR
• CkxXw>qJ;,D>’D;w>wk>zsdzH;n.tvD>vDRwH>vDRqJ;wuh>I Aolb.ySRpJ.eDRvXttd.’D; vJ;ph.M. wuh>I rRvDRwH>t0JJoh.olx;qJ;’D;rh.xHtoDwcgvXySRyShRolw>w*Rv>v> t*D>M.wuh>
• xDbdM.olw>zsD.’Do’X§w>zsD.xh.wz.zJerh>rHCkmySRtgM>w*RzJerhrh> ydmcGg vXtrHCkm’D;ydmcGgM.wuh>
• y’h.[;qSJ;oGH.Arhwrh>AoGH.tyD;tvDwz.vXxHuD>wz.vXwrRuG>0J’.oGH.vXw>rRbl.vDRtDRwz.M.wuh>
• wb.eDRoloud;w>xl;rJbdwz.Arhwrh>A’DvlRc.ql.wz.w*hR
• erhrh>w>td.ql.td.cshtySRrRw>zdM.yvD>qdo;twDRywD> wz.M. wuh>

erh>td.’D;ol.nd;w>qg C (pH.)vXtylRuGHm ‘D;tDuoH.uoDvXu,gbsgw>qgtHR’.vJm < AerR M> ‘H;ol.nd;w>qg C A(pH.)toDwbsDohM.vDRI

rh>,rRM>w>rRpXR’D;w>[h.ul.[h.z;ohvXw>vD>zJvJ.I


vXtD;p-whv,gtylRol.nd;w>qg C (pH.) Stu&l>u&Xwz.td.0J’.wbsK;zkwbsK;u&X vXt[h.eR w>rR pXR[h.ul.[h.z;’D;w>qD.xGJrRpXRoh0J’.M.vDRI


Get support from the hepatitis community

More information


ol.nd;w>qg B (bH.) pH;w>M.rh>w>rEkRvJ.I

ol.nd;w>qg B (bH.)rh>w>qgC>trHR’D;w>ql;w>qgtrHRvXw>tC>’k;uJxD.0JM.vDRI

ol.nd;w>qg B A(bH.)ArRb.’deol.M.vDRIA w>tdoH;{dR*m{dRtgtg*D>*D>M. ‘k;uJxD.w>qgtHRoh ph>uD;<A ‘fM.tod;uoH.uoD<A*mweDR’D;w>qgC>t*Rwz.’k;uJxD.w>qgtHRoh0J’.vDRI

eol.M.t&h’d.’d.r;vXew>td.ql.td.csht*D>vDRIA zJw>tHR[;*DRuGHmtcg< b.oh.oh.wrR w> b.bsD;b.’gvXRb.’D;’k;ql;’k;qgeR’d.’d.uvJmohM.vDRI

ol.nd;w>qg B (bH.)AtHRwbsDwcD.w>ud;tDR’fA?[J;(z) B A(bH.)/AM.vDRI


rh>,rRM>ol.nd;w>qg B A(bH.)AvXusJ’fvJ.I


ol.nd;w>qg B (bH.) &RvDRto;zJoGH. Arhwrh>A rk.cGgoGH.xH;w>&hvdmrkmvdmtxHtedvX ySRw*R vX ttd.’D; ol.nd;w>qg B A(bH.)AtHREkmvDRqleoGH.usdRtusgtcgM.vDRIA erRM>ol.nd;w>qg B A(bH.) Aoh0JzJoGH.teD>*H>eD>’G;Arhwrh> Ark.cGgoGH.xH; w>&hvdmrkmvdmtxH t edtHRqH;pSRwkR’.vJm w>xH. tDRwohb.tcgM.vDRI

vXzdo.qH;td.zsJ.oD’D;zdo.o;p>wz.t*D>

• rd>vXttd.’D;ol.nd;w>qg B (bH.) w*R[h.cDw>qgC>tHRcVho’H;qltzdqH;td.zsJ.oD ttd. z Jzdo. qH; tHR rh>wqJ;b.’H; uoH.’Do’X tcgohM.vDR
• zdo.w*RvXttd.’D; ol.nd;w>qg B (bH.)w*R[h.cDw>qgC>qlzdo.t*Rw*RvX wqJ; b.uoH.’Do’Xttd. oh0J’.cDzsdw>b.ul;b.*Jm’D;w>ylRvD>ylRwhR vXw>wu;bX CmtDRwz.M.vDR

vXo;yS>wz.t*D>

erRM>ol.nd;w>qg B A(bH.)oh0J’.vX=

• w>rHCkmcDzsdvH>Ax;cd.vXwtd.’D;w>olw>zsD.’Do’X
• w>eDRoloud;x;qJ;w>wz.Aw>qJ;w>yD;w>vDt*RAy.Ckm ‘D; v.z;xHeD.wXRwz.
• w>qJ;,D>Arhwrh>Aw>wl>zsdeD>cdrd>yS>vXwtd.’D;yD;vDvXtuqSJuqSD
• w>eDRolw>xl;rJbdwz.Aw>rRbshpkrh.cD.rh.x;bh.zdwz.
• w>b.’db.qJ;zk;’D;x;Arhwrh>AoGH.vXtb.*m’D;w>qgyJb.zsd;b.wz.

ewrRM>ol.nd;w>qg B A(bH.)AcDzsd=

• w>zd;[k
• w>eXrl
• w>eDRtD.oud;w>tD.w>tD’D;w>tD.w>tDw>tyD;tvDwz.
• tD.w>tD.w>tDvXtb.w>uwJmuwDRzDtDRvXySRvXttd.’D;ol.nd;w>qg B A(bH.)
• w>zdvHRzdC>Arhwrh>Aq.zduD>zdth.b.qJ;b.wz.
• uyXRu0g
• w>qSK.w>ulw>uRwz.
• w>uqJArhwrh>Aw>ul;
• w>eDRoloud; Aw>vk>xHvD> Arhwrh>A w>[;vD>wz.
• urgyD>xHt*D>wz.

rh>,td.’D;ol.nd;w>qg(bH.){gM.,uoh.ngohvXusJ’fvJ.I


ySRtgwuh>M.wtd.’D;w>yeD.Arhwrh> Aw>ql;w>qgtyeD.wz.b.A’D;wwl>b.vXtqd;uhb. M.vDRIAusJxJwbdvXw>uoh.ngtDRM.Arh>w>rRM>oGH.tw>rRuG>M.vDRI

zJerRM>ol.nd;w>qg B A(bH.)AtcD.xH;cD.oDtcgM.Ab.wb.eutd.’D;=

• w>bSD;
• w>ud>xD.
• wtJ.’d;tD.tDw>
• qH.tvGJ>ol
• ol.qgA(vX*k>CHtzDvmvXtxGJwuyR)
• pkqXcD.qXturJmurdmwz.qg
• rJmcsH’D;zH;bh.bDA(w>qgbD)

ol.nd;w>qg(bH.)rRb.’d,eD>cdrd>yS>tHR’fvJ.I


ol.nd;w>qg B (bH.)AtHREkmvDRqlpJ(v)vXttd.vXeol.tylR’D;rRql;rRqgw>M.vDRI AeD>cdrd>yS> tHR rRw>ql.ql.uvJmvXAu’k;zsd;uGHmw>qgtC>vXttd.vXol.tylRM.vDRI Aw>’k;zsd;w> tHRrR b.’dol.tHR’D;<A vXtgeH.tgvgtwD>ylR<ArRywkmuGHmol.tw>zH;rRw>oh0JM.vDRI

vXySRo;yS>tg’.w>wuh>tylRM.< AeD>cdrd>yS>rR[gr>uGHmol.nd;w>qg B A(bH.)A vXA6A vgtwD>ylR p;xD.vXrRM> w>qgtC>tHR’D;ewrRM>tDRtoDwbsDvXRb.I

oemuhvXzdo.o;p>’D;ySRo;yS>weDRtylR<AwbsDwcD.eD>cdrd>yS>’k;zsd;uGHmtDRwM>b.<A’D;ol.nd;w> qg B (bH.)td.qd;vXeD>cdrd>yS>tylRvXo;orl’Dwpd>M.vDRI w>tHRw>ud;tDR’ftrh>?ol.nd;w>qg B w>qgxX/’D;w>M.rRb.’db.xH;ol.oh<A ol.tylRvD>A(ol.ChxD)A’D;ol.cJpX.M.vDRI AuoH.uoD wz.rRpSRvDRol.[;*DR’D;’Do’Xol.cJpX.ohM.vDRI

,rh>td.’D;ol.nd;w>qg B A(bH.)M.,b.rRw>rEkRvJ.I


eub.xH.vdmeo;’D;euoH.o&.CkvgwkRwqHcHvgwbsDtHR rh>vXol.nd;w>qg B A(bH.) AtHRAw’k;wl>b.eRvXeql;eqgb.tCdM.vDRI Aerh>wl>b.vX eql;e qgM. w> M.rh>vXeol.tHR[;*DR0J’.vHM.vDRI

wbsDCDCkm’D;oGH.tw>rRuG>wz.M.w>rRuG>ol.t*DRAvXtwJb.euoH.o&.rh>ol.[;*DR{gArhwrh>Aol.tylR vD> xD. A(ol.ChxD)A{g’D;tX0J’.xJvJ.M.vDRIA 0HR’D;uoH.o&.uqXwJm0J’.vXrh>e vd.b.uoH.uoD rhwrh>Aeuvd.vJRqlAol.tw>qg[H.zdArh wrh>AxH.vdmo;’D;u oH.o &.vDRqDvXtulpgol.{g M.vDRI

rh>w>ulpgArhwrh>A,gbsgol.nd;w>qg B (bH.)Aoh{gI


rh>oh0J’.vDRqg B (bH.)Aoh0J’.vDRI

oemuhM.wrh>ySRcJvXmcJqhvXttd.’D;ol.nd;w>qg B A(bH.) vd.b.0J’.uoH.uoDwz.M.
b.IAerh>vd.b.uoH. uoDM.AeuoH.o&.uwJb.eRvDRI

uoH.uoDwrRbsg0J’.ol.nd;w>qg B A(bH.)Ab.I AoemuhtyXRCmeol.w[;*DRt *D>oh< rRpSRvDRcGJ;,mvXw>urRM>ol.cJpX.’D;rRpXRol.*hRxD.u’guhRohM.vDRI

uwdRoud;w>’D;euoH.o&.b.C;rh>uoH.uoDzJvJ.wcgt*hRuwX>vXe*D>vJ.M.wuh>I

rh>,rRpXR,ol.ohvXusJ’fvJ.I


• tdpSRvDRoH;*mrhwrh>wb.tdeDwpJ;w*hR
• tD.w>tD.w>tDvXtzd;rH’D;*hR’D;w>td.ql.td.csh’D;wb.tD.w>todtcsgtgtgb.
• ymywkmArhwrh>ArRpSRvDRw>tDrdm
• rReD>cdw>[l;w>*JRxDbd
• yXqSXeo;w>qD.oeH;’D;rRM>w>qD.xGJrRpXR
• wJb.euoH.o&.zJerh>tDuoH.uoDvXtrh>Aoh.*H>0.pJuoH.uoDwz. bg wz.Arhwrh>Aw&l;uoH.zD.wz.M.wuh>IAuoH.wz.tHRweDRM.rRb.’dol.oh0J’.zJw>rh>tD0J’.uoH.tgtguvJmArhwrh>Aw>qXuwD>,Hm,HmxXxXtcg
• ‘Do’Xeo;vXw>b.ulb.*mt*Rwz.Arh>vXw>oh.wz.tHRrRb.’dew>td.ql. td.cshe;e;uvJmoh’D;ArR[;*DRtgxD.ol.oh=
– rRM>uoH.qJ;’Do’XvXol.nd;w>qg A A(th.)At*D>
– wb.eDRoloud;x;qJ;wz.uqJ;uoH.rlRbSD;
– olw>zsD.§w>zsD.xh.wz.

rh>,y’h.[;qSJ;w>rRM>ol.nd;w>qg B (bH.)Arhwrh> A&RvDRw>qgql ySRt*Rw*R ttd.uoh’fvJ.I


uoH.qJ;’Do’Xw>qg

uoH.qJ;’Do’Xw>qgM.rh>usJt*hRuwX>wbdvXuywkmol.nd;w>qg B A(bH.)tw>&RvDRt o;M.vDRI

w>tHRylRzsJ;0J’.’d.’d.uvJm’D;’Do’XeRtgM>A95Ars;u,RvXw>qJ;uoH.wbsDt*D>M.vDRI

eub.qJ;uoH.’Do’XA2Arhwrh>A3AbsDAvXA6AvgtwD>ylRylRvDRI Aw>[h.ul.vXw>uqJ;M>uoH.’Do’Xw>qg vXzdo. vX to;eH. td. 10AwkRA13AeH.vXtwqJ;b.uoH.’Do’Xwz.zJtzdo.qH;qH;zdtcgb.M.vDRI

zJrd>w*Rrh>td.’D;ol.nd;w>qg B (bH.)A M. zdo.qH;td.zsJ.oDurRM>uoH.qJ;t*RwbsD vX A12 e.&H.twD> ylRzJtd.zsJ.xD.tcgM.vDRI Aw>tHR[h.zdo.qH;tHR’D;w>’Do’Xt*hRuwX>M.vDRI AzJzd o.qH;tHRto;td.A 9Avgtcg< t0Joh.uvd.rRuG>to;vXw>urRvDRwH>vXt0Joh.td.’D; w>vXt’Do’Xol.nd;w>qg B A(bH.)vXteD>cdrd>yS>tylRM.vDRI

vXw>uy’h>[;qSJ;w>&RvDRol.nd;w>qg B A(bH.)qlySRt*Rw*Rttd.M.=
• rRvDRwH>vXySRvXetd.qd;tDRbl;bl;wH>wH>wz.qJ;b.vHuoH.’Do’X
• olw>zsD.’Do’X§w>zsD.xh.
• wb.eDRoloud;Aw>xl;rJbdwz.AeD>w*Rw>zdw>vHRt*Rwz.vXb. wb.b.tX’D;oGH.b.vXw>zsD.CmpkzsD.b.’D;wb.ysJySReDt*Rxd;b.eylRvD>ylRwhRvXtcd.td;xD.to; M.w*hRI
• wb.eDRoloud;x;qJ;wz.AuoH.uoDw>qJ;tyD;tvD t*Rwz.w*hR
• wb.[h.oGH.*DR’GJwz.Arhwrh>AeD>cdxH;%SLwz.w*hRI
• uwdRoud;w>’D;euoH.o&.b.C;w>qJ;uoH.’Do’Xw>qgwz.vXezdqH;uvd.b. tDRzJetd.’D;[k;o;Arhwrh>AtJ.’d;rRM>ezdtcgM.wuh>

zJ,rh>td.’D;ol.nd;w>qg B A(bH.)tcgA,ub.wJb.ySRw*R*R{gI


 • e-uX;wJb.e[H.zdCDzd<A ySRvXetd.qd;Ckm’D;tDR’D;erge0RA (rhwrh>A’Drg0Rwz.)A ‘fod; t0Joh.u rRuG>b.to;t*D>’D;uqJ;b.uoH.’Do’Xw>qgt*D>M.wuh>IA euoH.o&. rRpXR eRvXw> urR w> tHRohM.vDRI
 • zJerh>tJ.’d;EkmvDRrRoud;w>’D;tD;p-whv,gw>’Do’Xtok;rk>wcD< Aeub.wJb. t0Joh. M.vDRI
 • eub.wJew>tk.uDRcDyeHmM.vDRIAerh>wwJ’k;oh.ngb.M.<Ab.wb.t0Joh.w[h.eR phzJeql;qgArhwrh>b.’db.xH;tcgb.M.vDRI
 • erhrh>w>td.ql.td.cshw>uG>xGJtySRrRw>zdvXtrR0J’.w>ulpg,gbsgtw>rRwz.’D;zJexH.epkwz.wohtcgA(t’d’fySRul;uGJ;,gbsgw>Arhwrh>ArJuoH.o&.)<Aeub.wJb. ew>rRup>Arhwrh>AySR[H;pkeJ.usJw>A’D;rRM>w>[h.ul.[h.z;vXuoH.o&.vDRqDw*Rt td.wuh>I

ewvd.wJb.ew>rRtcd.<AySRvXtrRw>’D;eRArhwrh>ArRvdCkmoud;w>’D;eRArhwrh>AewHRoud; wz.M. b.I

w>wJb.ySRvXtrh>ySR’ferJuoH.o&.ArhwrhA>uoH.o&.urRpXRt0Joh.vXu[h.eR’D;w>ulpg,gbsguG>xGJu[ku,mt*hRuwX><Aoemuhw>tHRrh>’.ew>CkxXM.vDRIA zJerh>qXwJmvX euwJb. t0Joh. tcgM.<At0Joh.wJb.ySRt*RwoheDw*Rb.I

b.wb.eutJ.’d;wJw>’D;ySRt*RvXte>yX>’D;qD.xGJeRohM.vDRI [H;M>w>qXuwD>vX euqXwJm vXeqdurd. eemM>rwRw*RohvJ.M.wuh>I

,rRM>w>rRpXR’D;w>[h.ul.[h.z;ohvXw>vD>zJvJ.I


ol.nd;w>qg B (bH.) ySRw0Xtu&l>wz.vXtD;p-xhv,gtylR td.0J’.tgtg*D>*D> vXt[h.[h.ul. [h.z; eR’D;rRpXReRoh0J’.M.vDRI


Get support from the hepatitis community

More information


HIV M.rh>rEkRvJ.I


HIV rh>w>qgtC>’D;w>ql;w>qgvXt’k;uJxD.0J’. trHR M.vDRI
H = ySRunDA=AySRvXtrRM>w>qgtC>
I = *H>-wDqXw>ql;w>qgpSRvDRA=Aw>qgtC>rRb.’dxD’g0J’.e*H>-wDqXw>qgtusdRtusJ
V = w>qgtC>A=Aw>tCl;tC>vXtrRql;rRqgeR


rh>,rRM> HIV vXusJ’fvJ.I


xJeuG>ySRw*RvXAw>rJmzH;cd.M.Aewoh.ngvXAt0Joh.td.’D; HIV {gwtd.{gb.M.vDR I ySRvXttd. ‘D; w>qgC>tHRnDEk>wl>b.vXttd.ql.td.csh’D;td.rkm0J’.M.vDRI

HIV td.qd;0J’.vXoGH.tusgxHwz.tusgM.vDRIA erRM> HIV zJAw> t0J tHRAwcgcgEkmvDRqleoGH.tusdRwz.tylRM.vDRI AnDEk>usdRuGmvXw>urRM> HIV wz.M. Atd. [J0J ‘. vX=
• w>wol0J’.w>tzsD.wz.zJw>rHCkmtd.Ckmvdmto;tuwD>
• eDRoloud;x;wz.AeD.wXRvXw>uqJ;uoH.wz.
• w>qJ;xl.zsdzH;n.qJ;,D>Arhwrh>Aw>rRvk>v>w>rRvXtwuqSJuqSD
• Ek>xH
• oGH.qloGH.w>xd;b.vdRvdRoGDoGH.’D;w>xXEkmvDRrd>yS>uh>*DRvXA[JvXxHuD> vXw>w orH ord;0J’. HIV wz.M.vDRI Aw>-oDoGH.’D;w>xXEkmvDRrd>yS>uh>*DR toDwz. vXtD;p-whv ,g tylRM.ylRzsJ;0J’.zJw>vlRydmxGJw>bsXcJvXmM.vDRI

ewrRM> HIV cDzsd=
• w>zd;[kvdmo;
• w>ul;Arhwrh>Aw>uqJ
• w>eDRtD.vdmo;w>tD.Arhwrh>Aw>tDw>xHw>ed
• tD.w>tD.w>tDvXtb.w>uwJmuwDRAzDtDRcDzsdySRw*RvXttd.’D; HIV
• w>oGDoGH.’D;w>ulpg,gbsgtusdRtuGmt*Rwz.vXtD;p-whv,gtylR
• w>oloud;w>[;vD>Arhwrh>Aw>vk>xHvD>wcgCD’D;ySRw*RvXttd.’D; HIV
• w>zdvHRzdC>Arhwrh>Aq.zduD>zdth.w>qJ;w>
• w>td.bl;’D;ySRvXttd.’D; HIV ud;eHR’J;
• urgyD>xHt*D>Arhwrh>Aw>vdmuGJuFhrftvD>wz.

rh> HIV rRw>vXeD>cdt*D>’fvJ.I


HIV ‘k;xD’g0J’.e*H>-wDqXw>ql;w>qgtusdRtusJM.vDRI Ae*H>-wDqXw>qgtusdRtusJA’k;xD’g uGHmw> tCl;tC> vXt b.ulb.*mw>wz.’D;A’Do’XeRvXw>ql;w>qgM.vDRI AHIV rRp>vDR*H>-wDqX tusdRtusJA’D;’Do’X eRwM> b.IAzJerh>wtd0J’. HIV uoH.uoDwz.tcgM.<Aeql; eqgxD.e; e;uvJmohvDRI

rh> HIV ‘D; AIDS uJw>wrHRCD{gI


w’fod;b.I
HIV w>tCl;tC>vXtrRoH*H>-wDqXw>ql;w>qgtpJvfwz.vXttd.vXerd>yS>tylRM.vDRI

AIDS wrh>0J’.AbJ&X;(p)tCl;tC>b.I

AIDS rh>w>ql;w>qgwz.Arhwrh>Aw>qd;uhqgbDwz.vXwnDEk>uJxD.vXt’k;xD’gAerd>yS>zJe*H>-wDqXw>qg tusdRtusJtHRAp>0J’.tcgM.vDRI Aw>tHRuJxD.xJ’.zJ HIV ArRoHuGHm0J’.Ae*H>-wDqXw>ql; w>qgtpJvfwz.cJ vXmtcgM.vDRI Aw>tHR,Hm0J’.w>qXuwD>wbsK;eH.ohvDRI

AIDS M.wtd.0J’.tgtgvXtD;p-whv,gtylRb.rh>vXuoH.uoDvXt’Do’X tDRohtd.0J’. tCdM.vDRI

vXtD;p-whv,gtylRw>td.’D; HIV tcDynDwrh>0J’.vXAeuoH’D;A AIDS M.b.I

rh>,uoh.ngvXA,td.’D; HIV ohvXusJ’fvJ.I


usdRuGmxJwbd{dRvXw>uoh.ngrh>etd.’D;A HIV {gM.Arh>w>urRuG>oGH.M.vDRI
• zJew>rRuG>rhwrh>?wtd./(‘negative’)AM.<ewtd.’D; HIV b. • zJew>rRuG>rhrh> ?td./A(‘positive’)AM.Atd.’D; HIV vDR

ySRtg*RM.Awoh.ngvXttd.’D;A HIV Arh>vXt0Joh.td.rkm0J’.tCdM.vDRIA oemuhzJAerh>rRM> AHIV At cD.xH;oDoDcgM.Ab.wb.eutd.’D;=
• w>cd.o.CHqg
• w>vdRud>
• w>vDRbSH;vDRwDR
• udm,l>tcsHnd;xD.
• udm,l>qg
• zH;bh.o;xD.
• ,k>n.’D;rd>yS>tqXurDmurdmwz.qg
• udmylRxD.
• w>ylRvD>xD.vXrk>cGguh>*DRwz.
• uyXRxD.vXrk>eRcD
• th.vl

oemuhw>oh.wz.tHRb.wb.uJxD.cDzsdAwd;uUck.b.’d.’d.uvJmArhwrh>Aw>qd;uhqgbD vXt*Rwz.M.vDRI AzJerh>qdurd.vXetd.’D; HIV M.eub.xH.vdmeo;’D;uoH. o&.’D;ChM>w> orHord;rR uG>w cgM.vDRI

zJ,rh>td.’D; HIV td. (positive) A tcgM.A,ub.rRw>rEkRvJ.I


w>tcD.xH;wrHRvXw>urRtDRM.w>uwJoud;w>’D;uoH.o&.w*RM.vDRIAt0Joh.&J.usJRw>vXe*D>vXAerh>tJ.’d;tCdAeuuwdRw>’D;ySRw*Rw*RvXtrh> ‘fod;’D;ySRwX.yD.[h.ul.[h.z;w>w*R oh0JM.vDRI

uoH.o&.tHRu[h.vDReR’D; HIV tuoH.zD.uoDzD.wz.M.vDRI uoH.zD.uoDzD.wz.tHRAuysJe td.rl ,Hm,Hm’D;td.rlvXtySJR’D;w>td.ql.td.cshwcgM.vDRI

rh> HIV tHRw>ulpgtDRArhwrh>AbsgwJmwJmzsKzsKoh{gI


HIV tHRw>rRbsguGHmtDRwJmwJmzsKzsKwohoemuhw>ulpgtDRoh0J’.M.vDRI

uoH.zD.uoDzD.wz.ArRpSRvDRbJ&X;(p)tCl;tC>teD>*H>eD>’G;vXoGH.tusgvXAteD>*H>tpSRuwX>xH.M>tDRvXrJ;jcd.pud;AtzDvmwoh0J’.b.M.vDRI Aw>tHRyud;tDR’fA?w>qgtC> vXtvDR bX/ w>tHRtcDynDM.Aewqd;uhvXRvX HIV tCd’D;utd.’D;Aw>td.rlt,lmvXAtnDEk> tod;M.vDRIA zJerh>oluoH. zD. uoDzDb.vD>b.p;tCdtHRtcDynDM.Aew[h.ph>uD; HIV qlySRt*Rw*Rttd.vXRb.M.vDRI

vX,okwrRM> HIV w*hRt*D>,ub.’Do’X,o;vXusJ’fvJ.I


• orHord;uG>eo;’D;Ckoh.ngrh>eRArhwrh>AySRvXerHCkm’D;tDRw*Rtd.’D; HIV {gM.w uh>= zJerh>td.’D;ySRvXerHCkmtDRtgM>w*RA(rhwrh>AySRtHRrHCkmtd.Ckm vdmto;’D;ySRt*R w z.) AwcDw>orHord;uG>o;cJtHRcJtHRwuh>IA w>vDRysHRvXw>urRM> HIV M. tgxD. 0J’.zJerh>td.’D;ySRvXerHCkmtDRtg*RtcgM.vDRI
• olw>tzsD.’Do’Xw>wz.M.wuh>
• orHord;uG>o;’D;rRM>w>ulpg,gbsgvXw>qgvXtuJxD.cDzsdrk.cGgoGH.xH;Atw>eDRcDeDR [h.tw>b.ul b.*mwz.A(STIs) M.wuh>I Aw>td.’D; STI tHRrRtgxD. w>vDRysHR vXe urRM> rhwrh> A[h. b.w> qgtHRqlySRt*Rwz.ttd.M.vDRI AoHuG>b.ewHRoud;vX etd.Ckm’D; tDRwz. vX u ‘d;uG>t o;’D;rRM>w>ulpgvX STIs t*D>ph>uD;wuh>I
• oHuG>b.euoH.o&.b.C;wcsK;b.’D;w>qgtz&d.z&Hvph;pfA(PrEP)M.wuh>I
PrEP rh>u oH.zD.wcgvXw>u-wDCmeRvXw>urRM> HIV M.vDRIAw>tHRrh>0J’. vXySR vXtwtd.’D; HIV b.oemuhtd.’D;w>vDRysHRvDRzk;’d.’d.rk>rk>vXurRM>0J’.M.vDRI
?w>vDRysHR’d.’d.rk>rk>/tcDynDrh>0J=
o ySRvXttd.’D;wHRoud;vXttd.Ckm0J’.td.’D; HIV
o ySRvXttd.’D;wHRoud;vXttd.Ckm0J’.td.tg’Htg*R
o ySRydmcGgw*RvXttd.Ckm’D;ydmcGgt*Rwz.
o ySRvXwolw>zsD.’Do’Xw>xDbdwz.
o ySRvXteDRoloud;x;uqJ;EkmuoH.rlRbSD;wz.
• xJ’.olb.w>qJ;uoH.rlRbSD;tyD;tvD’D;xHedvXw>rRoHw>tCl;tC>0HR0J’.A(uqSJu qSD)A M.wuh>=wb.eDRolw>yD;w>vD’D;ySRt*ReDwbsDw*hRI xJ’.w>oGH.wvDRpDRzdvXAtrh>qH;wkR ‘.vJmvXw>xH.M>tDRvXx;qJ;Ekmw>wbdtylR rh>wohoemuhM. HIV tHRvJRcD*m0J’. vXySR w*Rqlt*Rw*Rttd.oh0J’.M.vDRI
• w>qJ;,D>’D;w>qJ;wl>zsdzH;n.=xJ’.olb.w>vD>vXttd.’D;vHmw>ysJvXurRw>zJw>rRuqSJuqDS’D;pl;uGHmx;’D;w>yD;w>vDwz.vDRwH>vDRqJ;zJw>oltDR0HRtvD>cHM.wuh>I xDbdM.rRvDRwH>eJ’.vXt0Joh.ol0J’.rh.xHtoDvXe*D>M.wuh>I

• w>oDGoGH.’D;w>ul;uGJ;ugw>vXt*Rwz.=vXtD;p-whv,gtylRoGH.< oGH.tyD;tvD'D; rd>yS>uh> *DRcJvXmM. Aw>rRuG>tDR’D;ylRzsJ;0J’.vDRI Aoemuhw>oDGoGH.< oGH.tyD;tvD'D; rd>yS>uh>*DRwz. b.wb.wylRzsJ;0J’.vXxHuD>vXt*Rwz.tylRb.M.vDRI

‘fod;,w[h.b. HIV AqlySRt*Rw*Rw*hRt*D>,ub.rRvDRwH>,o;’fvJ.I


• uwdRw>’D;euoH.o&.b.C;Aw>ol0J’. HIV tuoH.zD.uoDzD.wz.= uoH.zD. uoD zD.tHR ArRpSRvDRw>tCl;tC>wkR’.vJmtd.wh>xJwpJ;zdM.vDRI AzJw>tCl;tC>tHR rh> pSR0J’. ‘d.’d.uvJmtcgM.tHRw>ud; tDR’fw> ulpg’fw>’Do’Xtod;A(TasP)AM.vDRI
• ‘d;uG>o;b.qXb.uwD>=rhrh>’.vJmzJerh>ol0J’. HIV tuoH.zD.uoDzD.tcge o;b.qXb.uwD>cJtHRcJtHRM.vDRI HIV bJ&X;(p)tCl;tC>M. td.tguvkm’D; Aw>td. o;td. 0J’.vXw> utd.’D; HIV AbJ&X;(p)tCl;tC>tgM> wcgwbsD CDM.vDRI Aw>ub.qDwvJu oH.zD.zJ w>’fod;tHRrh>uJ xD.tcgM.vDRI
• orHord;uG>o;vX STIs t*D>= HIV w’Do’XeRvXw>urRM> STI Awz.M.b.I HIV M.nD0J’.vX w>ueDRcDtDR(rhwrh>rRM>tDR)zJerh>td.’D; STI tcgM.vDRI AorHord;uG>o;vX STI wz. t*D> cJtHRcJtHR’D; rRM>w>ulpg,gbsg zJw>rRuG>tpXrh>0J’. A?td./ (positive) tcgM.wuh>I AySRvXerHCkmtDR(wz.)A-uX;orHord;uG>to;’D;rRM>w>ulpgph>uD;M.vDRI

• olw>zsD.’Do’Xw>=olw>zsD.’Do’Xw>ud;bsD’J;zJerHCkmvdmo;tcgwuh>
• wb.eDRoloud;x;uqJ;EkmuoH.rlRbSD;M.w*hR
• Ek>xH=zJeol0J’.tuoH.zD.uoDzD.’D;erh>tJ.’d;’k;tD.ezdvXeEk>xHwcD‘D;e HIV tuoH.o&.wuh>I

zJ,rh>td.’D; HIV AM.Arh>,ub.wJb.ySRw*R*R{gI


‘fw>od.w>oDpH;b.0J’.vXeub.wJ0J’.=
• ySRvXerHCkm’D;tDRrhwrh>erge0Rwz.M.vDRIAvXtD;p-whv,guD>pJ.weDRtylRM.pJ.wbh. pkmpkmM. A w’fod;vdmto;b.tCdorHord;tDRwcsK;evJRM.wuh>I
• tD;p-whv,g*X>uD>tok;I AzJerh>td.’D; HIV tcgeEkmvDRok;wM>0J’.b.I
• zJerhrh>0J’.ySReD.ubD,lRw*RtcgM.vDR
• zJerh>yShRw>tk.uDRwcgcgvXtrh>w>’fod;w>td.ql.td.cshArhwrh>Aw>vJRxD.uhRvDRtw>tk. uDRtcgI
• zJerh>tJ.’d;[h.oGH.rhwrh>eD>cduh>*DRvXtrh>w>’fuvh>wzsX.tcgM.vDRIAzJerh>td.’D; HIV M.e[h. eoGH.’D;eeD>cdrd>yS>wohb.I
ewvd.wJb.e=
• ew>rRtcd.
• eySRrRtoud;w>wz.
• eoud;vXeoloud;t’X;
• [H.zdCDzd
• [H.up>
• uFdo&.‘fod;t0Joh.urRpXReRCkm’D;w>orHord;rRuG>wz.’D;uoH.uoDwz.
• ySRwX.yD.[h.ul.eRwz.rhwrh>ySRt*Rwz.vXtb.xGJ’D;e HIV tw>uG>xGJ u[ku,mrh>’fod;t0Joh.urRpXReRuoh

rh>erRM>w>rRpXR’D;w>[h.ul.[h.z;ohvXw>vD>zJvJ.I


ySRw0Xtu&l>wz.td.0J’.tgtg*D>*D>vXtD;p-whv,gtylRvXt[h.eR’D;w>[h.ul.[h. z;’D;rRpXReRohtd.0J’.M.vDRI


Get support from the HIV community

More information


wl>vdmrkmeRql allgood.org.au M.vDR

ySm,JRbs;pJwcgtHRuwJb.eRb.C;ol.nd;w>qg B <Aol.nd;w>qg C< HIV  ‘D;w>qgvX b.

*m vdmo;AcDzsdydmrk.ydmcGgrHCkmvdmo;oGH.xH;w>b.

*mA(STIs)AM.vDRIAeCkxH.M>Aw>*h>w>usdRAcDzsdw>qD.

vDRcD.zFLxX.teD.qD.cHvXttd.vXp&DvXtph.wuyRM.vDRIqD.vDRA?w>Ckw>rRpXRtw>zH;w>rRteD.qD.cH/vXw>uCkM>uoH.o&.w*RArhwrh> Aw>rRuG> t vD>cX.o;pJxX.AvXetd.w>tvD>tbX.u0DRM.vDRI AeCkoh.ngvXArh>uoH.o&.td.0J’. w*R*R vXt uwdRoh{gM.vDRI
euG>CkM>ySRw0Xtw>u&Xu&dwz.vXeuwdRw>’D;ySRw*R*RvXtoh.ngb.C;w>td.rl’D; HIV rhw rh> ol.nd;w>qgwz.M.ohvDRI AqD.vDR?rRM>w>qD.xGJrRpXRvXySRw0Xttd./teD.pH> urdm wuh>I


 

ySm,JRbs;pJwcgtHRwJb.eRb.C;rh>etd.’D;ol.nd;w>qgAB <Aol.nd;w>qg AC< HIV  rhwrh> STI wcgwohb.I AwJb.eRb.C;rh>evd.b.uoH.zD.uoDzD.{gM.wohb.I Ae-uX;xH.u oH. o&. w*RzJerh>b.,d.0JvXArhwrh>AvJRqlw>rRuG>tvD>cX.o;wcg’D;ChM>w>rRuG>wcgwuh>I


rh>etJ.’d;rRw>rEkRvJ.I


Next page

rh>etJ.’d;rRw>rEkRvJ.I


Get support from the HIV communityကလိုင္မိုင္ဒီယား ဆိုတာ ဘာျဖစ္ပါသလဲ။

ကလိုင္မိုင္ဒီယား (Chlamydia) ဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယား ထရာခိုမက္တစ္ (Chlamydia trachomatis) လို႔ေခၚတဲ့ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားတဲ့ လိင္စပ္ယွက္ ဆက္ဆရာမွ ကူးစက္တတ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါ (STI) တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


ကြ်ႏ္ုပ္ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ဘယ္လိုကူးစက္ခံရပါသလဲ။


ကလိုင္မိုင္ဒီယားေရာဂါရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ စအို ဒါမွမဟုတ္ ပါးစပ္ျဖင့္ သင္ လိင္စပ္ယွက္ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ တကယ္လို႔ သင္ ကြန္ဒံုးအစြပ္ကို မသံုးရင္ သင့္အေနနဲ႕ ကလိုင္မိုင္ဒီယားေရာဂါ ရႏုိင္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူသံုးေရအိမ္သာေတြ၊ အမ်ားျပည္သူသံုးေရကူးကန္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အျခားလူေတြနဲ႔ ပံုမွန္ထိေတြ႕ရံုနဲ႔ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို မရႏုိင္ပါဘူး။

ကလုိင္မိုင္ဒီယားဟာ ကိုယ္ခႏၶာကို ဘာလုပ္ပါသလဲ။


ေယာက္်ားေတြ အတြက္
•  ေယာက္်ားေတြဟာ ဆီးျပြန္ေခ်ာင္း (လိင္တံအတြင္း)၊ စအို၊ ဒါမွမဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းထဲမွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ရပါတယ္။
• ကလိုင္မိုင္ဒီယားဟာ ေယာက္်ားေတြရဲ႕ ေဝွးေစ့ေတြကို နာက်င္ေစၿပီး ေရာင္ေစပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သုတ္ရည္သယ္ေဆာင္တဲ့ ျပြန္ေခ်ာင္းကို ကူးစက္ႏုိင္ပါတယ္။
မိန္းမေတြ အတြက္
• မိန္းမေတြဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို သားအိမ္ေခါင္း၊ စအို ဒါမွမဟုတ္ လည္ေခ်ာင္းေတြမွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ရပါတယ္။ တကယ္လို႔ မကုသရင္ ကလိုင္မိုင္ဒီယားဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ကေလး မရႏုိင္ေအာင္ တားဆီးႏုိင္ပါတယ္။
• ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိတဲ့မိန္းမေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ကေလးေမြးဖြားစဥ္ ကေလးဆီ ကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြမွာ အဆုတ္ ဒါမွမဟုတ္ မ်က္စိ ကူးစက္မႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိရင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘယ္လိုသိရမွာလဲ။


လူအမ်ားစုဟာ သူတုိ႔မွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိေၾကာင္း မသိၾကပါဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြမွာ သေကၤတတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခု မရွိလို႔ပါဘဲ။
သင့္မွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယား ရွိမရွိ သင့္ ဆီးကို ျမန္ျမန္ႏွင့္လြယ္လြယ္ စစ္ေဆးေပးရံုနဲ႕ သိပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔လည္း သင္ကိုယ္တိုင္ ကလိုင္မိုင္ဒီယား စစ္ေဆးမႈကို လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
ေယာက္်ားေတြ အတြက္

ေယာက္်ားေတြအတြက္ ကလိုင္မိုင္ဒီယားရဲ႕ သေကၤတေတြႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ-
• လိင္တံ အေပါက္ဝမွာ နီရဲတာ ဒါမွမဟုတ္ နာက်င္တာ
• ဆီးသြားတဲ့အခါမွာ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ပူစပ္တာ
• လိင္တံကေန အရည္ၾကည္ထြက္က်တာတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
မိန္းမေတြ အတြက္

မိန္းမေတြရဲ႕ သေကၤတေတြႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ-
• မူမမွန္တဲ့ မိန္းမအဂၤါဇာတ္ အရည္ထြက္က်တာ
• မူမမွန္တဲ့ ေသြးထြက္ယိုစီးက်တာ (လိင္စပ္ယွက္ ဆက္ဆံၿပီးေနာက္)
• တင္ပါးဆံု နာက်င္တာ- လိင္စပ္ယွက္ ဆက္ဆံေနစဥ္အေတာအတြင္း အပါအဝင္ျဖစ္္ပါတယ္
• ဆီးသြားတဲ့အခါမွာ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္တာ ဒါမွမဟုတ္ ပူစပ္တာေတြျဖစ္ပါတယ္

တကယ္လို႔ ကြ်ႏု္ပ္မွာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိရင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ရမွာလဲ။


သင့္ဆရာဝန္ဆီက ေဆးကို ရယူပါ။
သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူေတြကို သင့္မွာ ကလုိင္မိုင္ဒီယားရွိေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး သူတို႔ကို စစ္ေဆးခိုင္းပါ။ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူမွာလည္း ကလိုင္မိုင္ဒီယားရွိေနႏုိင္ၿပီး သင့္ကို ေနာက္တစ္ခါ ျပန္ကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ အျခားသူေတြကိုလည္း ကလုိင္မိုင္ဒီယား ကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယား စစ္ေဆးမႈကို လုပ္မွာမဟုတ္ရင္ သူတို႔အတြက္ ကလိုင္မိုင္ဒီယားေဆး အပိုေပးဖို႔အတြက္ သင့္ ဆရာဝန္ကို ေျပာပါ။
သံုးလၾကာၿပီးတဲ့အခါမွာ သင္ႏွင့္တကြ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူ မည္သူမဆိုဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယား စစ္ေဆးမႈကို ေနာက္တစ္ခါ လုပ္သင့္ပါတယ္။

ကလုိင္မိုင္ဒီယားကို ကုသႏုိင္ပါသလား ဒါမွဟုတ္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ပါသလား။


ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ေဆးျပားတစ္လံုးတည္းနဲ႔ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ေနာက္က်ၿပီးမွ ေတြ႕ရွိခဲ့ရင္ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းဖို႔ ပိုမိုၾကာသြားပါလိမ့္မယ္။
ကလုိင္မိုင္ဒီယား ေဆးကို ေသာက္သံုးၿပီးေနာက္ တစ္ပတ္ခန္႔ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။
သင္ဟာ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ယခင္က ရခဲ့ၿပီးတဲ့တိုင္ေအာင္ ထပ္တစ္ခါ ရႏုိင္ပါတယ္။

ကလိုင္မိုင္ဒီယား မကူးစက္ခံရေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လို ကာကြယ္ႏုိင္ပါသလဲ။


• သင္ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူကို စစ္ေဆးထားပါ။ တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ေယာက္ထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူမွာ တစ္ျခားသူႏွင့္လိင္စပ္ယွက္ရင္ ပံုမွန္စစ္ေဆးထားပါ။ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ မ်ားမ်ားရွိေလ ကလိုင္မိုင္ဒီယား ရရွိမဲ့ အႏၱရာယ္မ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္။
• ကုသထားပါ- သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူေတြဟာ စစ္ေဆးထားဖို႔ႏွင့္ ကုသထားဖို႔ကိုလည္း ေျပာပါ သုိ႔မွသာ သင့္အေနနဲ႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြကို ကူးစက္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
• မိန္းမအဂၤါဇာတ္ျဖင့္၊ စအိုျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္စဥ္ ကြန္ဒံုးအစြပ္ကိုသံုးပါ။
• လိင္စပ္ယွက္သူအသစ္ေတြကို သင္ႏွင့္လိင္မစပ္ယွက္မီ ကြန္ဒံုးအစြပ္ေတြကို သံုးဖို႕ေျပာပါ။

တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ ကလိုင္မိုင္ဒီယား မကူးစက္ေစဖို႔ ေသခ်ာေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။


• ကြန္ဒံုးအစြပ္ေတြ ကိုသင္ လိင္စပ္ယွက္တဲ့အခါတိုင္း သံုးပါ၊ အထူးသျဖင့္ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူအသစ္ရွိသည့္အခါျဖစ္ပါတယ္။
• တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူတစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္လိင္စပ္ယွက္သူဟာ အျခားလူေတြနဲ႕ လိင္စပ္ယွက္ရင္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။ သင့္မွာ ယခင္က ရွိခဲ့တဲ့တိုင္ေအာင္ သင့္အေနနဲ႔ ကလိုင္မိုင္ဒီယားကို ထပ္တစ္ခါ ရႏုိင္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္ေနရာမွာ အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ရႏုိင္ပါသလဲ။


သင္ အကူအညီရႏုိင္တဲ့သူေတြဟာ-
• ဆရာဝန္
• လိင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း
• အသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
• ကေလးရေအာင္ စီမံေရးဌာန မိသားစု သားသမီး အေရးစီမံစင္တာ တုိ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား


ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ဆိုတာ ဘာျဖစ္ပါသလဲ။

ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ နီဆာရီယာ ဂႏိုရီယာ (Neisseria gonorrhoeae) လို႔ေခၚတဲ့ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ လိင္စပ္ယွက္ရာမွျဖစ္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


ကြ်ႏ္ုပ္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို ဘယ္လိုကူးစက္ခံရပါသလဲ။


သင္ဟာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရွိသူႏွင့္ မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ စအို ဒါမွမဟုတ္ ပါးစပ္တို႔ျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္ရာမွ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရႏိုင္ပါတယ္။
သင္ဟာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ထံမွ သူတို႔မွာ ေရာဂါလကၡဏာမရွိသည့္တိုင္ ရႏုိင္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ကေလးေမြးဖြားစဥ္မွာ သူ႔ကေလးကို ကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးငယ္မွာ အျပင္းအထန္ မ်က္စိကူးစက္မႈရႏုိင္ၿပီး မ်က္စိကန္းလာႏိုင္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ ဂႏုိကာလသားေရာဂါကို အမ်ားျပည္သူေရအိမ္သားေတြ၊ အမ်ားျပည္သူေရကူးကန္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အျခားလူေတြႏွင့္ထိေတြ႕ရံုနဲ႔ မကူးစက္ႏုိင္ပါဘူး။

ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ ကိုယ္ခႏၶာကို ဘာလုပ္ပါသလဲ။


ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ လည္ေခ်ာင္း၊ စအုိ၊ ဆီးျပြန္ (ဆီးလမ္းေၾကာင္း)၊ သားအိမ္ေခါင္း (သားအိမ္အဝ) ႏွင့္ မ်က္စိေတြကို ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ မကုသရင္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ အေရျပားႏွင့္ အဆစ္ေတြကို ကူးစက္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ ဦးေႏွာင့္အေျမွးပါးေရာင္ေရာဂါကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဦးေႏွာက္အေျမွးပါးေရာင္ေရာဂါဟာ ဦးေႏွာက္ကိုဖံုးအုပ္ထားတဲ့ အကာအေျမွးပါးကူးစက္မႈျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ကူးစက္မႈျဖစ္ေစၿပီး ကေလးရရွိေရးကို တားဆီးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွာ ကေလးကို ေရာဂါကူးေစႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးဟာ ျပင္းထန္တဲ့ မ်က္စိကူးစက္မႈရႏိုင္ၿပီးေတာ့ မ်က္စိကန္းလာႏိုင္ပါတယ္။

ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ရွိမရွိ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လိုသိမွာလဲ။


လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔မွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရွိေၾကာင္း မ်ားေသာအားျဖင့္ မသိၾကပါဘူး၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ သေကၤတေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေရာဂါလကၡဏာေတြ မရွိၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။
သူတို႔ေတြမွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ရွိမရွိ သိဖို႔ တစ္ခုတည္းနည္းလမ္းဟာ စစ္ေဆးမႈလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေဆးမႈဟာ ျမန္ၿပီးလြယ္ကူတဲ့ ဆီး (ေသး) စစ္ေဆးမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
အျခားနည္းလမ္းကေတာ့ ကူးစက္ခံရတဲ့ေနရာက အရည္စကိုထုတ္ယူၿပီး ဂႏိုကာလသားေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ဂႏိုကာလသားေရာဂါရဲ႕ သေကၤတေတြႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြ
ေယာကၤ်ားေတြ အတြက္
• ဆီးသြားတဲ့အခါမွာ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္းျဖစ္တာေတြ ဒါမွမဟုတ္ ပူစပ္ေနတာေတြ
• လိင္တံမွ အရည္ထြက္က်တာေတြ ထြက္က်တဲ့အရည္ဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အျဖဴ ဒါမွမဟုတ္ အဝါေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။
• ေရာင္ကိုင္းၿပီး နာက်င္ေနတဲ့ ေဝွးေစ့ေတြ
• လိင္တံအဝတစ္ဝုိက္မွာ နီရဲေနတာေတြ
• စအုိကေန အရည္ထြက္က်ေနတာေတြ ဒါမွမဟုတ္ စအို မေနသာ မထိုင္သာျဖစ္ေနတာေတြ
• မ်က္စိကူးစက္မႈျဖစ္တာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
မိန္းမေတြ အတြက္
• မူမမွန္တဲ့ မိန္းမအဂၤါဇာတ္ အရည္ထြက္က်တာေတြ
• မိန္းမအဂၤါဇာတ္မွ ေသြးယိုစီးက်တာ
• ဆီးသြားေနစဥ္ နာက်င္တာ
• တင္ပဆံုနာက်င္တာ အထူးသျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္ခ်ိန္မွာျဖစ္ပါတယ္
• စအိုမွ အရည္ထြက္က်တာ ဒါမွမဟုတ္ စအို မေနသာ မထိုင္သာျဖစ္ေနတာ
• မ်က္စိ ကူးစက္မႈေတြျဖစ္တာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္

ကြ်ႏု္ပ္မွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရွိရင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ရမွာလဲ။


• သင့္ဆရာဝန္က သင့္ကို ေဆးေပးပါမယ္။
• သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူ ဒါမွမဟုတ္ လိင္စပ္ယွက္သူေတြကို စစ္ေဆးထားဖို႔ ေျပာပါ။ တကယ္လို႔ သူတို႔ေတြမွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ရွိရင္ သူတို႔ေတြ သင့္ကို ေနာက္ထပ္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြကို ဂႏိုကာလသားေရာဂါ ကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
• သင့္မွာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရွိတာကို ဘယ္သူ႕ေတြကိုေျပာျပဖို႔အတြက္ သင့္ ဆရာဝန္က ကူညီဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ဆရာဝန္က သူတို႔ေတြကို ေျပာေပးႏိုင္ပါတယ္။
• ဂႏိုကာလသားေရာဂါအတြက္ သင့္ရဲ႕႔ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္း ဘယ္သူ႔နဲ႔မွ ကြန္ဒံုးအစြပ္ သံုးလွ်င္ပင္ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။

ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို ကုသႏုိင္ပါသလား ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသလား။


ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို ဘက္တီးရီးယားပိုးသတ္ေဆး တစ္ခုတည္းနဲ႔ ကုသ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ သင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကို ေရာက္ခဲ့ရင္ သင့္ ဆရာဝန္ကို အၿမဲတမ္းေျပာထားပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ အျဖစ္မမ်ားဘဲ အထူးေဆးဝါး လုိအပ္ပါတယ္။
သင့္အေနနဲ႔ ယခင္က ေပ်ာက္ေအာင္ကုသခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ဂႏိုကာလသားေရာဂါကို ေနာက္ထပ္ ရႏိုင္ပါေသးတယ္။

ဂႏိုကာလသားေရာဂါ မရေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လို ကာကြယ္ႏိုင္ပါသလဲ။


• သင္ ကိုယ္တိုင္ႏွင့္တကြ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူေတြဟာ ဂႏုိကာလသားေရာဂါ အတြက္ စစ္ေဆးထားပါ။ တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူဟာ တစ္ျခားလူေတြႏွင့္လိင္စပ္ယွက္ရင္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ မ်ားမ်ားရွိေလ၊ ဂႏိုကာလသားေရာဂါရဖို႔ အႏၱရာယ္မ်ားေလ ျဖစ္ပါတယ္။
• သင္ႏွင့္တကြ သင္ႏွင့္လိင္စပ္ယွက္သူေတြဟာ ဂႏိုကာလသားေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးထားပါ သို႔မွသာ သင့္အေနနဲ႕ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြကို ဂႏိုကာလသားေရာဂါ မကူးစက္ေစေတာ့ပါဘူး။
• ကြန္ဒံုးအစြပ္ကို မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ စအုိ ႏွင့္ ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္စဥ္ သံုးပါ။ တကယ္လို႔ သင္ဟာ အျခားလူေတြနဲ႔ လိင္စပ္ယွက္ရင္ သင္ရဲ႕ စပ္ယွက္ေနၾကသူနဲ႕ေတာင္ ကြန္ဒံုးအစြပ္ကို သံုးပါ။
• လိင္စပ္ယွက္သူ အသစ္ေတြကို သူတို႔ႏွင့္သင္ လိင္မစပ္ယွက္မီ ကြန္ဒံုးအစြပ္သံုးဖို႔ေျပာပါ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ မကူးစက္ေစဖို႔ေသခ်ာေအာင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လိုလုပ္ႏုိုင္ပါသလဲ။


• သင္ သင့္ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္းႏွင့္ သင့္မွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြ မရွိသည္အထိ ကြန္ဒံုးအစြပ္ႏွင့္ပင္လွ်င္ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။
• လိင္စပ္ယွက္တဲ့အခါတိုင္း အထူးသျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္သူအသစ္နဲ႕ လိင္စပ္ယွက္သည့္အခါ ကြန္ဒံုးအစြပ္ေတြကို သံုးပါ။
• တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူဟာ အျခားသူေတြႏွင့္ လိင္စပ္ယွက္ရင္ ဂႏိုကာလသားေရာဂါ အတြက္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။

အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္မွာရႏိုင္ပါသလဲ။


သင္ အကူအညီရႏုိင္တဲ့သူေတြဟာ-
• ဆရာဝန္
• လိင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း
• အသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
• ကေလးရရွိေရး စီမံစင္တာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား


ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါဆိုတာ ဘာျဖစ္ပါသလဲ။

ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ (Syphilis) ဟာ ထရီပိုနီမာ ပလီဒမ္ (Treponema pallidum) လို႔ေခၚတဲ့ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ လိင္စပ္ယွက္ရာမွျဖစ္တဲ့ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ေယာက္်ားေတြႏွင့္ မိန္းမေတြဟာ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါကို ရႏိုင္ပါတယ္။


ကြ်ႏ္ုပ္ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါကို ဘယ္လိုရပါသလဲ။


သင္ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ကူးစက္ခံရႏိုင္တဲ့နည္းေတြဟာ-
• တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆစ္ဖလစ္ အနာ ဒါမွမဟုတ္ အဖု တို႔နဲ႕ထိေတြ႕ျခင္း ဒီအနာ ဒါမွမဟုတ္ အဖုကို ျမင္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္ တို႔ကို ျမင္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့တိုင္ေအာင္ အနာ ဒါမွမဟုတ္ အဖုတို႔နဲ႔ ထိေတြ႔ျခင္းကေန ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။
• ကြန္ဒံုးအစြပ္မပါဘဲ ပါးစပ္ျဖင့္၊ မိန္းမအဂၤါဇာတ္ျဖင့္ ဒါမွမဟုတ္ စအိုျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္ျခင္း
• ေရာဂါရွိတဲ့ေသြးကို ထိေတြ႕ျခင္း
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကေလးကို ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ကူးစက္ေစႏိုင္ပါတယ္

ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါႏွင့္ ႏို႔စို႔ကေလးငယ္မ်ား (ေမြးရာပါ ဆစ္ဖလစ္)


ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ ေသြးကတစ္ဆင့္ ကေလးကို ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ကူးစက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကေလးငယ္မွာ အေသေမြးလာႏုိင္တယ္ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ခႏၶာ ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီးေမြးလာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒါကို ေမြးရာပါ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါလို႔ေခၚပါတယ္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ရွားရွားပါးပါးပါဘဲ။
ကေလးငယ္ေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆစ္ဖလစ္ ေရာဂါလကၡဏာေတြ မရွိဘဲ ေမြးလာတတ္ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ေတြ အလြန္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္မွာ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ရွိမရွိ ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လိုသိရမွာလဲ။


မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါလကၡဏာေတြ မရွိၾကပါဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ ရွိတဲ့လူေတြဟာ က်န္းမာၿပီး ေနထိုင္ေကာင္းေနႏိုင္ပါတယ္။ ေသြးစစ္ေဆးမႈတစ္ခုတည္းကသာ သင့္မွာ ဆစ္ဖလစ္ ရွိမရွိ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ ပထမ 12 ပတ္မွာ ဒါမွမဟုတ္ ဆရာဝန္ဆီ ပထမအႀကိမ္သြားေရာက္စဥ္မွာ ဆစ္ဖလစ္စစ္ေဆးမႈကို လုပ္သင့္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသမီးေတြကို ကိုယ္ဝန္ေနာက္ပိုင္းကာလမွာ ဆစ္ဖလစ္ ျပန္စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါရွိရင္ ကြ်ႏု္ပ္ ဘာလုပ္ရမလဲ။


• သင္ ဆစ္ဖလစ္အတြက္ ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္း ကြန္ဒံုးအစြပ္နဲ႔ပင္လွ်င္ လိင္စပ္ယွက္မႈကို ရပ္ဆိုင္းပါ။
• တကယ္လို႔ သင့္မွာ ဆစ္ဖလစ္ရွိရင္ သင့္ရဲ႕ လိင္စပ္ယွက္သူ ဒါမွမဟုတ္ လိင္စပ္ယွက္သူေတြကို ေျပာျပပါ သို႔မွသာ သူတို႔ေတြ စစ္ေဆးမႈခံယူႏုိင္ပါတယ္။
သင့္ဆရာဝန္အေနနဲ႕ သင့္မွာဆစ္ဖလစ္ရွိေၾကာင္း ဘယ္သူ႔ကိုေျပာရမလဲဆိုတာ ကူညီဆံုးျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီသူေတြကိုေျပာဖို႔ သင့္ကိုကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါကို ကုသေပးႏုိင္ပါသလား ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္ပါသလား။


• ဟုတ္ပါတယ္၊ ဆစ္ဖလစ္ကို ထိုးေဆးေတြနဲ႕ ကုသေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ကုသမႈ အတိုင္းအတာမွာ ဆစ္ဖလစ္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အဆင့္အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ သင္ ဆရာဝန္ရက္ခ်ိန္းတုိင္းကိုသြားဖို႔ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
• သင္ ဆစ္ဖလစ္ကို ကုသမႈၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္မွာ ေပ်ာက္ကင္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ သင္ ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခု လုပ္ရမယ္။
• အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္အစဦးပိုင္းမွာ ကေလးဆီ ဆစ္ဖလစ္ မကူးေစဖို႔အတြက္ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ ကုသမႈ ခံယူႏိုင္ပါတယ္။
• သင္ဟာ ယခင္က ဆစ္ဖလစ္ကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ သင့္အေနနဲ႕ ဆစ္ဖလစ္ကို ေနာက္ထပ္တဖန္ ကူးစက္ခံရႏုိင္ပါေသးတယ္။

ဆစ္ဖလစ္ မကူးစက္ခံရေအာင္ ကြ်ႏ္ုပ္ ကိုယ္ကိုကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္လို


အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါသလဲ။
• သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူကို ဆစ္ဖလစ္အတြက္ စစ္ေဆးထားပါ။ တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူဟာ အျခားလူေတြနဲ႕ လိင္စပ္ယွက္ရင္ ဆစ္ဖလစ္အတြက္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ မ်ားမ်ားရွိေလ၊ ဆစ္ဖလစ္ရဖို႔ အႏၱရာယ္ မ်ားေလျဖစ္ပါတယ္။
• သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူေတြဟာ စစ္ေဆးထားပါ သို႔မွသာ သင္ ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါကို တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဆက္လက္ၿပီးကူးစက္ေပးေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူေတြကို ကူးစက္ေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
• တကယ္လို႔ သင္ဟာ အျခားသူေတြနဲ႕လည္း လိင္စပ္ယွက္ရင္ သင္ လိင္စပ္ယွက္ေနက်သူနဲ႔ပင္ မိန္းမအဂၤါဇာတ္၊ စအိုႏွင့္ပါးစပ္ျဖင့္ လိင္စပ္ယွက္စဥ္ ကြန္ဒံုးအစြပ္ကို သံုးပါ။
• လိင္စပ္ယွက္သူအသစ္ကို သင္ သူ႔ႏွင့္လိင္မစပ္ယွက္မီ ကြန္ဒံုးအစြပ္သံုးဖို႔ ေျပာပါ
• ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါရွိသူႏွင့္ သူ႔ရဲ႕ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္း ကြန္ဒံုးအစြပ္နဲ႔ပင္လွ်င္ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။

ကြ်ႏု္ပ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဆစ္ဖလစ္ မကူးစက္ဖို႔ေသခ်ာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။


• သင့္ရဲ႕ကုသမႈ မၿပီးမခ်င္း ကြန္ဒံုးအစြပ္နဲ႔ပင္လွ်င္ တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ လိင္မစပ္ယွက္ပါႏွင့္။
• တကယ္လို႔ သင့္မွာ လိင္စပ္ယွက္သူ တစ္ဦးထက္ပိုရွိရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕လိင္စပ္ယွက္သူဟာ အျခားသူေတြႏွင့္ လိင္စပ္ယွက္ရင္ ဆစ္ဖလစ္ အတြက္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးထားပါ။ သင္ဟာ ဆစ္ဖလစ္ကို ေနာက္ထပ္တဖန္ ရႏိုင္ပါတယ္။

အကူအညီႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ကို ကြ်ႏု္ပ္ ဘယ္ေနရာမွာ ရႏုိင္ပါသလဲ။


သင္ အကူအညီ ရႏုိင္တဲ့သူေတြဟာ-
• ဆရာဝန္
• လိင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေဆးခန္း
• လူမ်ိဳးစု အသိုင္းအဝိုင္း က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
• မိသားစု သားသမီး အေရး စီမံ စင္တာ

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား


តើរោគស្វាយជាអ្វី?

រោគស្វាយគឺជាជំងឺកាមរោគ ដែលបណ្តាលមកពីពពួកបាក់តេរីហៅថា Treponema pallidum។
បុរស និងស្ត្រីអាចកើតរោគស្វាយបាន។


តើខ្ញុំកើតរោគស្វាយដោយរបៀបណា?


អ្នកអាចកើតរោគស្វាយដោយ៖
• ការប៉ះពាល់ដំបៅ ឬកន្ទួលរបស់នរណាម្នាក់ដែលកើតរោគស្វាយ ទោះបីជាដំបៅ ឬកន្ទួលនោះពិបាកនឹងមើលឃើញក៏ដោយ។
• មានការរួមភេទតាមមាត់ ទ្វារមាស ឬរន្ធគូថ ដោយមិនប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ។
• ការប៉ះពាល់ជាមួយឈាមដែលឆ្លង។
• ស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ អាចចម្លងរោគស្វាយទៅទារករបស់ខ្លួន។

រោគស្វាយ និងទារក (រោគស្វាយពីកំណើត)


រោគស្វាយ និងទារក (រោគស្វាយពីកំណើត)
ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចចម្លងរោគស្វាយទៅទារករបស់ខ្លួនតាមរយៈឈាម។ ពេលខ្លះ ទារកអាច កើតមកស្លាប់ ឬខូចខាត។ គេហៅថារោគស្វាយពីកំណើត ហើយវាកម្រមានណាស់ នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។
ជាញឹកញាប់ ទារកកើតមកដោយគ្មានរោគសញ្ញារោគស្វាយ ប៉ុន្តែពួកគេអាចឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
រោគសញ្ញារោគស្វាយចំពោះទារកដែលមានអាយុតិចជាង២ឆ្នាំ

• ហៀរសំបោរ
• កន្ទួលស្បែក
• មានបញ្ហាឆ្អឹង
• មានបញ្ហាភ្នែក ហើយជួនកាលទៅជាខ្វាក់
• មានបញ្ហាថ្លើម ឬតម្រងនោម។

រោគសញ្ញារោគស្វាយចំពោះទារកដែលមានអាយុច្រើនជាង២ឆ្នាំ

• មានបញ្ហាឆ្អឹង
• មានបញ្ហាធ្មេញ
• មានបញ្ហាភ្នែក ហើយជួនកាលទៅជាខ្វាក់
• មានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់ ហើយជួនកាលទៅជាថ្លង់។

តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណា ប្រសិនបើខ្ញុំមានរោគស្វាយ?


ជារឿយៗមិនមានរោគសញ្ញារោគស្វាយទេ ដូច្នេះអស់អ្នកដែលមានរោគស្វាយអាចមានអារម្មណ៍ ថាមានសុខភាពល្អ ហើយមិនឈឺ។ មានតែការធ្វើតេស្តឈាមប៉ុណ្ណោះ អាចប្រាប់ថាអ្នកមានរោគ ស្វាយឬអត់។
ស្ត្រីគួរតែទទួលការធ្វើតេស្តរោគស្វាយ នៅក្នុងអំឡុងពេល១២សប្តាហ៍ដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះ ឬនៅពេលពួកគេទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតជាលើកដំបូង។ ស្ត្រីខ្លះអាចត្រូវធ្វើតេស្តឡើងវិញដើម្បីរក រោគស្វាយក្រោយពេលមានផ្ទៃពោះ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើខ្ញុំមានរោគស្វាយ?


• បញ្ឈប់ការរួមភេទ សូម្បីតែប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យក៏ដោយ រហូតទាល់តែអ្នក បានបញ្ចប់ការព្យាបាលរោគស្វាយ។
• ប្រសិនបើអ្នកមានរោគស្វាយ ចូរប្រាប់ដៃគូរួមភេទ ឬដៃគូរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យពួកគេអាច ធ្វើតេស្តផងដែរ។
• វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងជួយអ្នកសម្រេចចិត្ត ថាតើនរណាដែលអ្នកត្រូវប្រាប់ថាអ្នកមាន រោគស្វាយ ហើយអាចជួយអ្នកដើម្បីប្រាប់ពួកគេ។

តើគេអាចព្យាបាលរោគស្វាយ ឬព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយបានទេ?


• បាន។ រោគស្វាយអាចព្យាបាល ឬព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយដោយការចាក់ថ្នាំមួយវគ្គ។ រយៈពេលនៃការព្យាបាល គឺអាស្រ័យលើដំណាក់កាលនៃរោគស្វាយ។ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតគ្រប់ពេលណាត់ជួប។
• បន្ទាប់ពីអ្នកបានបញ្ចប់ការព្យាបាលរោគស្វាយ អ្នកត្រូវមានការធ្វើតេស្តមួយផ្សេងទៀត ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកបានជាសះស្បើយ។
• ស្រ្តីអាចទទួលការព្យាបាលរោគស្វាយនៅដើមដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះ ដើម្បីបញ្ឈប់កុំ ឱ្យទារកកើតមានរោគស្វាយ។
• អ្នកអាចឆ្លងរោគស្វាយម្តងទៀត ទោះបីជាអ្នកបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីរោគស្វាយ ពីមុនក៏ដោយ។

តើខ្ញុំអាចការពារខ្លួនខ្ញុំពីការឆ្លងរោគស្វាយដោយរបៀបណា?


• នាំខ្លួនអ្នក និងដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកទៅធ្វើតេស្តរោគស្វាយ។ ចូរធ្វើតេស្តជាទៀងទាត់ សម្រាប់រោគស្វាយ ប្រសិនបើអ្នកមានដៃគូរួមភេទលើសពីមួយ ឬដៃគូរបស់អ្នកបានរួម ភេទជាមួយអ្នកដទៃ។ អ្នកមានដៃគូរួមភេទកាន់តែច្រើន អ្នកក៏ប្រឈមកាន់តែខ្ពស់ ក្នុងការកើតរោគស្វាយ។
• នាំខ្លួនអ្នក និងដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកទៅព្យាបាល ដើម្បីកុំឱ្យអ្នកបន្តចម្លងរោគស្វាយដល់ គ្នាទៅវិញទៅមក ឬចម្លងរោគស្វាយដល់អ្នកដទៃ។
• ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ ក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទតាមទ្វារមាស តាមរន្ធគូថ និងតាមមាត់ សូម្បីតែជាមួយដៃគូយូរអង្វែងរបស់អ្នកក្តី ហើយប្រសិនបើអ្នករួមភេទ ជាមួយអ្នកដទៃទៀតផងដែរ។
• និយាយជាមួយដៃគូថ្មីអំពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ មុនពេលអ្នករួមភេទជាមួយ ពួកគេ។
• កុំរួមភេទ សូម្បីតែប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ ជាមួយបុគ្គលដែលមានរោគស្វាយក្តី រហូតដល់ពួកគេបានបញ្ចប់ការព្យាបាល។

តើខ្ញុំអាចធ្វើឱ្យប្រាកដដោយរបៀបណា ថាខ្ញុំមិនចម្លងរោគស្វាយទៅអ្នកដទៃទៀត?


• កុំរួមភេទជាមួយនរណាម្នាក់ឱ្យសោះ សូម្បីតែប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យក្តី រហូតដល់អ្នកបានបញ្ចប់ការព្យាបាល។
• ធ្វើតេស្តរោគស្វាយឱ្យបានទៀងទាត់ ប្រសិនបើអ្នកមានដៃគូរួមភេទលើសពីមួយ ឬដៃគូរបស់អ្នកបានរួមភេទជាមួយអ្នកដទៃ។ អ្នកអាចកើតរោគស្វាយម្តងទៀត។

តើខ្ញុំអាចរកបានជំនួយ និងដំបូន្មាននៅកន្លែងណា?


អ្នកអាចទទួលបានជំនួយពី៖
• វេជ្ជបណ្ឌិត
• គ្លីនិកសេវាសុខភាពផ្លូវភេទ
• សេវាកម្មសុខភាពសហគមន៍
• មណ្ឌលសេវាពន្យារកំណើត

ព័ត៌មានបន្ថែម


តើរោគប្រមេះជាអ្វី?

រោគប្រមេះគឺជាជំងឺកាមរោគ (STI) ដែលបណ្តាលមកពីពពួកបាក់តេរីហៅថា Neisseria gonorrhoeae។


តើខ្ញុំកើតរោគប្រមេះដោយរបៀបណា?


អ្នកអាចឆ្លងរោគប្រមេះតាមរយៈការរួមភេទតាមទ្វារមាស តាមរន្ធគូថ ឬតាមមាត់ជាមួយបុគ្គល ដែលមានរោគប្រមេះ។
អ្នកអាចឆ្លងរោគប្រមេះពីនរណាម្នាក់ សូម្បីតែពួកគេមិនមានរោគសញ្ញាក៏ដោយ។
ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចចម្លងរោគនេះឱ្យទារករបស់ខ្លួនក្នុងពេលសម្រាលកូន។ ទារកអាចមានដំបៅ ភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាចទៅជាខ្វាក់។
អ្នកមិនអាចឆ្លងរោគប្រមេះពីបង្គន់សាធារណៈ អាងហែលទឹកសាធារណៈ ឬការប៉ះពាល់ជាទូទៅ ជាមួយអ្នកដទៃបានទេ។

តើរោគប្រមេះធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់រាងកាយ?


រោគប្រមេះអាចឆ្លងទៅបំពង់ក រន្ធគូថ រន្ធបង្ហូរទឹកនោម មាត់ស្បូន(កស្បូន) និងភ្នែក។
ប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទេ រោគប្រមេះអាចបណ្តាលឱ្យកើតដំបៅស្បែក និងសន្លាក់។ រោគប្រមេះក៏អាចបណ្តាលឱ្យរលាកស្រោមខួរផងដែរ។ ជំងឺរលាកស្រោមខួរ គឺជារោគដំបៅស្រោម ខួរក្បាល។
ចំពោះស្ត្រី រោគប្រមេះអាចបណ្តាលឱ្យកើតជាដំបៅធ្ងន់ធ្ងរ ហើយធ្វើឱ្យពួកគេមិនមានកូន។
ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចចម្លងរោគនេះឱ្យទារករបស់ខ្លួនក្នុងពេលសម្រាលកូន។ ទារកអាចមានដំបៅ ភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាចទៅជាខ្វាក់។

តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណា ប្រសិនបើខ្ញុំមានរោគប្រមេះ?


ជារឿយៗ មនុស្សជាច្រើនមិនដឹងថាពួកគេមានរោគប្រមេះនោះទេ ពីព្រោះពួកគេមិនមានសញ្ញា ឬរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់។
មធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីឱ្យដឹងថា អ្នកមានរោគប្រមេះឬអត់គឺត្រូវធ្វើតេស្ត។ តេស្តនេះគឺជា ការធ្វើតេស្តទឹកនោមដែលរហ័ស និងងាយស្រួល។
មធ្យោបាយមួយទៀតគឺដោយការយកសំណាកចេញពីកន្លែងកើតមេរោគ ហើយឱ្យគេធ្វើតេស្ត រោគប្រមេះ។
សញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃរោគប្រមេះ

សម្រាប់បុរស

• ក្រហាយ ឬរលាកនៅពេលជុះនោម
• ការហូរទឹករំអិលចេញ‌ពីលិង្គ។ ជាទូទៅ ទឹករំអិលនេះមានពណ៌ស ឬពណ៌លឿង
• ហើម និងឈឺចាប់ពងស្វាស
• ក្រហមនៅជុំវិញក្បាលលិង្គ
• ការហូរទឹករំអិលចេញពីរន្ធគូថ ឬ

មិនស្រណុក

• ដំបៅភ្នែក
សម្រាប់ស្ត្រី
• ការហូរទឹករំអិលចេញពីទ្វារមាសមិនធម្មតា
• ហូរឈាមតាមទ្វារមាស
• ការឈឺចាប់នៅពេលជុះនោម
• ការឈឺចាប់ត្រង់ត្រគាក ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទ
• ការហូរទឹករំអិលចេញពីរន្ធគូថ ឬមិនស្រណុក
• ដំបៅភ្នែក

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ប្រសិនបើខ្ញុំមានរោគប្រមេះ?


• វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងផ្តល់ថ្នាំពេទ្យដល់អ្នក។
• ប្រាប់ដៃគូរួមភេទ ឬដៃគូរបស់អ្នកឱ្យទទួលការធ្វើតេស្ត។ ប្រសិនបើពួកគេមានរោគ ប្រមេះ ពួកគេអាចចម្លងរោគប្រមេះដល់អ្នកម្តងទៀត ឬចម្លងរោគប្រមេះដល់អ្នកដទៃ។
• វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកសម្រេចចិត្ត ថាតើនរណាដែលអ្នកត្រូវប្រាប់ថាអ្នក មានរោគប្រមេះ។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក អាចជួយអ្នកដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកគេ។
• កុំរួមភេទជាមួយនរណាម្នាក់ឱ្យសោះ សូម្បីតែប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យក្តី រហូតដល់អ្នកបានបញ្ចប់ការព្យាបាលរោគប្រមេះ។

តើគេអាចព្យាបាលរោគប្រមេះ ឬព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយបានទេ?


រោគប្រមេះអាចព្យាបាល និងព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយបានដោយការចាក់ថ្នាំផ្សះ តែមួយម្ជុលប៉ុណ្ណោះ។
សូមប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកជានិច្ច ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានទៅបរទេស។ នេះដោយសារតែ ប្រភេទមួយចំនួននៃរោគប្រមេះមិនមែនធម្មតាទេនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី ហើយត្រូវការថ្នាំពេទ្យ ពិសេស។
អ្នកអាចមានរោគប្រមេះម្តងទៀត ទោះបីជាវាត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីអតីតកាល ក៏ដោយ។

តើខ្ញុំអាចការពារខ្លួនខ្ញុំពីការឆ្លងរោគប្រមេះដោយរបៀបណា?


• នាំខ្លួនអ្នក និងដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកទៅធ្វើតេស្តរោគប្រមេះ។ ចូរធ្វើតេស្តជាទៀងទាត់ ប្រសិនបើអ្នកមានដៃគូរួមភេទលើសពីមួយ ឬដៃគូរបស់អ្នកបានរួមភេទជាមួយអ្នក ដទៃ។ អ្នកមានដៃគូរួមភេទកាន់តែច្រើន អ្នកក៏ប្រឈមកាន់តែខ្ពស់នៃការរកើតរោគ ប្រមេះ។
• នាំខ្លួនអ្នក និងដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកទៅព្យាបាល ដើម្បីកុំឱ្យអ្នកបន្តចម្លងរោគប្រមេះ ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ឬចម្លងរោគប្រមេះដល់អ្នកដទៃ។
• ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ ក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទតាមទ្វារមាស តាមរន្ធគូថ និងតាមមាត់។ ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ សូម្បីតែជាមួយដៃគូយូរអង្វែងរបស់អ្នកក្តី ហើយប្រសិនបើអ្នករួមភេទជាមួយអ្នកដទៃទៀត។
• និយាយជាមួយដៃគូថ្មីអំពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ មុនពេលអ្នករួមភេទជាមួយ ពួកគេ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើឱ្យប្រាកដដោយរបៀបណា ថាខ្ញុំមិនចម្លងរោគប្រមេះទៅអ្នកដទៃទៀត?


• កុំរួមភេទជាមួយនរណាម្នាក់ឱ្យសោះ សូម្បីតែប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យក្តី រហូតដល់អ្នកបានបញ្ចប់ការព្យាបាល ហើយអ្នកលែងកើតមានរោគសញ្ញា។
• ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ រាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទ ជាពិសេសជាមួយដៃគូថ្មី។
• ធ្វើតេស្តរោគប្រមេះឱ្យបានទៀងទាត់ ប្រសិនបើអ្នកមានដៃគូរួមភេទលើសពីមួយ ឬដៃគូរបស់អ្នកបានរួមភេទជាមួយអ្នកដទៃ។

តើខ្ញុំអាចរកបានជំនួយ និងដំបូន្មាននៅកន្លែងណា?


អ្នកអាចទទួលបានជំនួយពី៖
• វេជ្ជបណ្ឌិត
• គ្លីនិកសេវាសុខភាពផ្លូវភទ
• សេវាកម្មសុខភាពសហគមន៍
• មណ្ឌលសេវាពន្យារកំណើត

ព័ត៌មានបន្ថែម


តើរោគជ្រាំងរមាស់ជាអ្វី?

រោគជ្រាំងរមាស់គឺជាជំងឺកាមរោគ (STI) ទូទៅ ដែលបណ្តាលមកពីពពួកបាក់តេរីហៅថា Chlamydia trachomatis។


តើខ្ញុំកើតរោគជ្រាំងរមាស់ដោយរបៀបណា?


អ្នកអាចកើតរោគជ្រាំងរមាស់ ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រើស្រោមអនាម័យនៅពេលអ្នករួមភេទតាម ទ្វារមាស តាមរន្ធគូថ ឬតាមមាត់ ជាមួយបុគ្គលដែលមានរោគជ្រាំងរមាស់។
អ្នកមិនអាចឆ្លងរោគជ្រាំងរមាស់ពីបង្គន់សាធារណៈ អាងហែលទឹកសាធារណៈ ឬការប៉ះពាល់ជា ទូទៅជាមួយអ្នកដទៃបានទេ។

តើរោគជ្រាំងរមាស់ធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់រាងកាយ?


 • សម្រាប់បុរស
  បុរសកើតរោគជ្រាំងរមាស់ នៅក្នុងរន្ធបង្ហូរទឹកនោម(ក្នុងលិង្គ) រន្ធគូថ ឬបំពង់ក។
 • រោគជ្រាំងរមាស់បង្កឱ្យមានការឈឺចាប់ និងហើមពងស្វាសរបស់បុរស ហើយអាចកើតដំបៅបំពង់ផ្ទុកមេជីវិត។
  សម្រាប់ស្ត្រី
  • ស្រ្តីកើតរោគជ្រាំងរមាស់ត្រង់មាត់ស្បូន រន្ធគូថ ឬបំពង់ក។ ប្រសិនបើមិនបាន ព្យាបាលទេ រោគជ្រាំងរមាស់អាចបញ្ឈប់ស្ត្រីមិនអាចឱ្យមានកូន។
  • ស្ត្រីដែលមានរោគជ្រាំងរមាស់ ជួនកាលអាចចម្លងរោគជ្រាំងរមាស់ដល់ទារកក្នុងអំឡុង ពេលសម្រាលកូន។ នេះអាចឱ្យទារកកើតរោគដំបៅសួត ឬភ្នែក។

តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណា ប្រសិនបើខ្ញុំមានរោគជ្រាំងរមាស់?


មនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងថាពួកគេមានរោគជ្រាំងរមាស់ទេ ពីព្រោះពួកគេមិនមានសញ្ញា ឬរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់។
ការធ្វើតេស្តទឹកនោមរបស់អ្នកដែលរហ័ស និងងាយស្រួល នឹងប្រាប់អ្នក ថាអ្នកមានរោគជ្រាំង រមាស់ឬអត់។ អ្នកក៏អាចធ្វើតេស្តរោគជ្រាំងរមាស់ដោយខ្លួនឯងផងដែរ។
សម្រាប់បុរស
សញ្ញា និងរោគសញ្ញានៃរោគជ្រាំងរមាស់ចំពោះបុរស រួមមាន៖

• ក្រហម ឬឈឺចាប់នៅជុំវិញក្បាលលិង្គ
• ក្រហាយ ឬរលាកនៅពេលជុះនោម
• ការហូរទឹករំអិលថ្លាចេញពីលិង្គ។

សម្រាប់ស្ត្រី
សញ្ញា និងរោគសញ្ញាសម្រាប់ស្រ្តី រួមមាន៖

• ការហូរទឹករំអិលចេញពីទ្វារមាសមិនធម្មតា
• ការហូរឈាមរដូវមិនទៀងទាត់ (ជាពិសេសបន្ទាប់ពីរួមភេទ)
• ការឈឺចាប់ត្រគាក រួមទាំងក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទ
• ក្រហាយ ឬរលាកនៅពេលជុះនោម

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំមានរោគជ្រាំងរមាស់?


ទទួលថ្នាំពេទ្យពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
ប្រាប់ដៃគូរួមភេទរបស់អ្នក ថាអ្នកមានរោគជ្រាំងរមាស់ ហើយស្នើសុំឱ្យពួកគេធ្វើតេស្ត។ ដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកក៏អាចមានរោគជ្រាំងរមាស់ ហើយអាចចម្លងវាដល់អ្នកម្តងទៀត។ ពួកគេក៏អាចចម្លងរោគជ្រាំងរមាស់ដល់មនុស្សឯទៀតដែរ។
ប្រសិនបើដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកមិនទទួលការធ្វើតេស្តរោគជ្រាំងរមាស់ទេ សូមសាកសួរវេជ្ជបណ្ឌិត របស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានថ្នាំពេទ្យបន្ថែមសម្រាប់ពួកគេព្យាបាលរោគជ្រាំងរមាស់។
បន្ទាប់ពីរយៈពេល៣ខែ អ្នក និងនរណាម្នាក់ដែលអ្នកបានរួមភេទជាមួយ គួរតែទទួលការធ្វើតេស្ត រោគជ្រាំងរមាស់ម្តងទៀត។

តើគេអាចព្យាបាលរោគជ្រាំងរមាស់ ឬព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយបានទេ?


បាន។ រោគជ្រាំងរមាស់ងាយស្រួលនឹងព្យាបាល ហើយព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយជាមួយថ្នាំពេទ្យ តែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ។ បើសិនរោគជ្រាំងរមាស់ត្រូវបានរកឃើញនៅពេលក្រោយមក វានឹងត្រូវ ការពេលយូរជាងដើម្បីព្យាបាល និងព្យាបាលឱ្យជាសះស្បើយ។
កុំរួមភេទរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីបានលេបថ្នាំព្យាបាលរោគជ្រាំងរមាស់។
អ្នកអាចកើតរោគជ្រាំងរមាស់ម្តងទៀត ទោះបីជាអ្នកធ្លាប់មានរោគនេះពីមុនក៏ដោយ។

តើខ្ញុំអាចការពារខ្លួនខ្ញុំពីការឆ្លងរោគជ្រាំងរមាស់ដោយរបៀបណា?


• នាំខ្លួនអ្នក និងដៃគូរួមភេទរបស់អ្នកទៅធ្វើតេស្ត។ ចូរធ្វើតេស្តជាទៀងទាត់ ប្រសិនបើ អ្នកមានដៃគូរួមភេទលើសពីមួយ ឬដៃគូរបស់អ្នកបានរួមភេទជាមួយអ្នកដទៃ។ អ្នកមានដៃគូរួមភេទកាន់តែច្រើន អ្នកក៏ប្រឈមកាន់តែខ្ពស់នៃការរកើតរោគជ្រាំង រមាស់។
• ទទួលការព្យាបាល៖ ប្រាប់ដៃគូរបស់អ្នកឱ្យធ្វើតេស្ត និងព្យាបាលផងដែរដើម្បីកុំឱ្យអ្នក ចម្លងវាដល់គ្នាទៅវិញទៅមក ឬចម្លងដល់អ្នកដទៃ។
• ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ ក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទតាមទ្វារមាស តាមរន្ធគូថ និងតាមមាត់។
• និយាយជាមួយដៃគូថ្មីអំពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ មុនពេលអ្នករួមភេទ។

តើខ្ញុំអាចធ្វើឱ្យប្រាកដដោយរបៀបណា ថាខ្ញុំមិនចម្លងរោគជ្រាំងរមាស់ទៅអ្នកដទៃទៀត?


• ប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ រាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទ ជាពិសេសជាមួយដៃគូថ្មី។
• ធ្វើតេស្តបានទៀងទាត់ ប្រសិនបើអ្នកមានដៃគូរួមភេទលើសពីមួយ ឬដៃគូរបស់អ្នក បានរួមភេទជាមួយអ្នកដទៃ។ អ្នកអាចកើតរោគជ្រាំងរមាស់ម្តងទៀត ទោះបីជាអ្នកធ្លាប់មានរោគនេះពីមុនក៏ដោយ។

តើខ្ញុំអាចរកបានជំនួយ និងដំបូន្មាននៅកន្លែងណា?


អ្នកអាចទទួលបានជំនួយពី៖

• វេជ្ជបណ្ឌិត
• គ្លីនិកសេវាសុខភាពផ្លូវភទ
• សេវាកម្មសុខភាពសហគមន៍
• មណ្ឌលសេវាពន្យារកំណើត

ព័ត៌មានបន្ថែម


Apa itu Gonore?

Gonore adalah infeksi menular seksual (IMS) yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Neisseria gonorrhoeae.


Bagaimanakah saya tertular Gonore?


Anda bisa tertular penyakit gonore dengan melakukan hubungan seks vaginal, anal atau oral dengan seseorang penderita gonore.
Anda bisa tertular penyakit gonore dari orang lain meskipun mereka tidak memiliki gejala apa pun.
Wanita hamil dapat menularkannya ke bayinya saat melahirkan. Bayi bisa terkena infeksi mata yang serius dan bisa menjadi buta.
Anda tidak bisa tertular penyakit gonore dari toilet umum, kolam renang umum atau kontak dengan orang lain.

Apa yang dilakukan Gonore terhadap tubuh?


Gonore dapat menginfeksi tenggorokan, anus, uretra (saluran air kencing), leher rahim dan mata.
Jika tidak diobati, gonore dapat menyebabkan infeksi pada kulit dan persendian. Gonore juga bisa menyebabkan meningitis. Meningitis adalah infeksi pada penutup otak.
Pada wanita, gonore dapat menyebabkan infeksi serius dan dapat menyebabkan wanita tidak bisa hamil.
Wanita hamil dapat menularkannya ke bayinya saat melahirkan. Bayi bisa terkena infeksi mata yang serius dan bisa menjadi buta.

Bagaimana saya tahu jika saya menderita Gonore?


Banyak orang sering tidak sadar bahwa mereka menderita penyakit gonore karena mereka tidak memiliki tanda atau gejala apa pun.
Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah Anda terjangkit penyakit gonore adalah dengan melakukan tes. Tes itu adalah tes urine (kencing) yang cepat dan mudah.
Cara lain adalah dengan mengambil sampel usap dari area yang terinfeksi dan usapan itu melakukan tes untuk gonore.

Tanda dan gejala gonore
Untuk pria
• rasa menyengat atau terbakar saat buang air kecil
• keluar cairan dari penis. Cairan ini sering berwarna putih atau kuning
• buah zakar membengkak dan sakit
• kemerahan di sekitar pembukaan penis
• keluar cairan di dubur atau rasa ketidaknyamanan
• infeksi mata

Untuk wanita
• keputihan yang tidak biasa
• pendarahan di vagina
• rasa nyeri saat buang air kecil
• rasa nyeri di pelvis, terutama saat berhubungan seks
• keluar cairan di dubur atau rasa ketidaknyamanan
• infeksi mata

Apa yang harus saya lakukan jika saya menderita Gonore?


• Dokter Anda akan memberi Anda obat.
• Beri tahu pasangan seksual Anda untuk melakukan tes. Jika mereka terjangkit penyakit gonore, mereka dapat menularkan gonore kembali kepada Anda atau menularkan gonore kepada orang lain.
• Dokter Anda dapat membantu Anda untuk memutuskan siapa yang akan Anda beri tahu bahwa Anda menderita penyakit gonore. Dokter Anda dapat membantu Anda memberi tahu mereka.
• Jangan berhubungan seks dengan siapa pun, bahkan menggunakan kondom, sampai perawatan untuk gonore Anda selesai.

Dapatkah Gonore diobati atau disembuhkan?


Gonore dapat diobati dan disembuhkan dengan satu suntikan antibiotik.
Beri tahu dokter Anda jika Anda bepergian ke luar negeri. Karena ada beberapa jenis gonore yang tidak umum di Australia dan memerlukan obat khusus.
Anda bisa tertular gonore lagi bahkan pernah sembuh di masa lalu.

Bagaimana saya bisa melindungi diri dari Gonore?


• Lakukan tes terhadap Anda dan pasangan seks Anda untuk penyakit gonore. Lakukan tes secara teratur jika Anda memiliki lebih dari satu pasangan seks atau jika pasangan Anda melakukan hubungan seks dengan orang lain. Semakin banyak pasangan seks yang Anda miliki, semakin tinggi risiko terjangkit gonore.
• Lakukan perawatan bagi Anda dan pasangan Anda untuk penyakit gonore sehingga Anda tidak saling menularkan gonore atau menularkan ke orang lain.
• Gunakan kondom selama berhubungan seks vaginal, anal dan oral. Gunakan kondom bahkan dengan pasangan lama Anda jika Anda berhubungan seks dengan orang lain.
• Bicarakan dengan pasangan baru Anda tentang menggunakan kondom sebelum Anda berhubungan seks dengannya.

Bagaimana saya bisa memastikan saya tidak menularkan Gonore kepada orang lain?


• Jangan berhubungan seks dengan siapa pun, bahkan dengan menggunakan kondom, sampai Anda menyelesaikan perawatan dan tidak ada gejala lagi
• Gunakan kondom setiap kali Anda melakukan hubungan seks terutama dengan pasangan baru.
• Lakukan tes untuk gonore secara teratur jika Anda memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau pasangan Anda berhubungan seks dengan orang lain.

Di mana saya bisa mendapatkan bantuan dan nasihat?


Anda bisa mendapatkan bantuan dari:
• dokter
• klinik kesehatan seksual
• layanan kesehatan masyarakat
• pusat keluarga berencana

Informasi lebih lanjut


Apa sifilis itu?

Sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Treponema pallidum.

Pria dan wanita bisa terjangkit sifilis.


Bagaimanakah cara terkena sifilis?


Anda bisa terkena sifilis dengan:
• Menyentuh luka atau ruam seseorang bahkan jika luka atau ruam itu tak terlihat
• melakukan hubungan seks oral, vaginal, atau anal tanpa kondom.
• bersentuhan dengan darah yang terinfeksi
• wanita hamil dapat menularkan sifilis kepada bayinya

Sifilis dan bayi (sifilis kongenital)


Wanita hamil dapat menularkan sifilis kepada bayinya melalui darah. Terkadang, bayi bisa lahir mati atau cacat. Ini disebut sifilis kongenital dan jarang terjadi di Australia.

Bayi sering dilahirkan tanpa ada gejala sifilis, tetapi mereka bisa sakit keras.

Bagaimana saya tahu jika saya menderita sifilis?


Seringkali tidak ada gejala sifilis, sehingga penderita sifilis merasa sehat dan bugar. Hanya tes darah yang dapat menunjukkan apakah Anda menderita sifilis.

Wanita harus menjalani tes sifilis pada 12 minggu pertama kehamilan atau pada kunjungan pertama mereka ke dokter. Beberapa wanita mungkin kembali diuji untuk sifilis di kemudian hari saat kehamilannya.

Apa yang harus saya lakukan jika saya menderita sifilis?


• Hentikan hubungan seks, bahkan dengan kondom, sampai setelah Anda menyelesaikan pengobatan sifilis Anda.
• Jika Anda menderita sifilis, beri tahu pasangan seks Anda agar mereka dapat dites.

Dokter Anda akan membantu Anda memutuskan siapa yang perlu Anda beri tahu bahwa Anda menderita sifilis dan dapat membantu Anda memberi tahu mereka.

Dapatkah sifilis diobati atau disembuhkan?


• Ya, sifilis dapat diobati atau disembuhkan dengan serangkaian suntikan. Jangka waktu pengobatan tergantung pada tahap sifilis itu. Pastikan Anda memenuhi setiap janji dokter.
• Setelah Anda menyelesaikan pengobatan untuk sifilis, Anda harus menjalani tes lain untuk memastikan kesembuhan Anda.
• Wanita bisa mendapatkan pengobatan untuk sifilis pada awal kehamilan untuk mencegah penularan sifilis terhadap bayinya.
• Anda dapat tertular sifilis lagi meskipun Anda sudah sembuh dari sifilis di masa lalu.

Bagaimana saya bisa melindungi diri dari sifilis?


• Lakukan tes sifilis untuk diri Anda dan pasangan seks Anda. Lakukan tes sifilis secara teratur jika Anda memiliki lebih dari satu pasangan seks atau pasangan Anda melakukan hubungan seks dengan orang lain. Semakin banyak pasangan seks yang Anda miliki, semakin tinggi risiko terjangkit sifilis.
• Dapatkan perawatan untuk diri Anda dan pasangan Anda sehingga Anda tidak saling menularkan sifilis atau menularkan sifilis kepada orang lain.
• Gunakan kondom selama hubungan seks vaginal, anal dan oral, bahkan dengan pasangan lama Anda jika Anda juga berhubungan seks dengan orang lain.
• Bicarakan dengan pasangan baru Anda tentang menggunakan kondom sebelum Anda berhubungan seks dengannya
• Jangan berhubungan seks, bahkan dengan menggunakan kondom dengan penderita sifilis sampai perawatannya selesai.

Bagaimana saya bisa memastikan saya tidak menularkan sifilis kepada orang lain?


• Jangan berhubungan seks dengan siapa pun, bahkan dengan menggunakan kondom, sampai perawatan Anda selesai.
• Lakukan tes sifilis secara teratur jika Anda memiliki lebih dari satu pasangan seks atau jika pasangan Anda melakukan hubungan seks dengan orang lain. Anda bisa terjangkit sifilis lagi.

Di mana saya bisa mendapatkan bantuan dan nasihat?


Anda bisa mendapat bantuan dari:
• dokter
• klinik kesehatan seksual
• layanan kesehatan masyarakat
• pusat keluarga berencana

Informasi lebih lanjut


Apa itu klamidia?

Klamidia adalah infeksi menular seksual (IMS) umum yang disebabkan oleh bakteri yang disebut Chlamydia trachomatis.


Bagaimana saya tertular klamidia?


Anda bisa tertular klamidia jika Anda tidak menggunakan kondom ketika Anda melakukan hubungan seks vagina, anal, atau oral dengan seseorang yang terjangkit klamidia.

Anda tidak bisa tertular klamidia dari toilet umum, kolam renang umum, atau kontak umum dengan orang lain.

Apa yang dilakukan klamidia terhadap tubuh?


 • Untuk pria
  Pria terkena klamidia di uretra (di dalam penis), rektum, atau tenggorokan.
 • Klamidia menyebabkan rasa nyeri dan pembengkakan pada buah zakar pria dan dapat menginfeksi tabung yang membawa sperma.

Untuk wanita

 • Wanita terkena klamidia di leher rahim, rektum, atau tenggorokan. Jika tidak diobati, klamidia dapat membuat wanita tidak bisa hamil.
 • Wanita pengidap klamidia kadang-kadang bisa menularkan klamidia kepada bayinya saat melahirkan. Penyakit ini bisa menyebabkan infeksi pada paru-paru atau mata bayi.

Bagaimana saya tahu jika saya menderita klamidia?


Kebanyakan orang tidak tahu mereka menderita klamidia karena mereka tidak memiliki tanda atau gejala apa pun.

Tes cepat dan mudah dari air kencing Anda akan menunjukkan apakah Anda terkena klamidia. Anda juga bisa melakukan tes klamidia sendiri.

Untuk pria

Tanda dan gejala klamidia untuk pria meliputi:
• kemerahan atau nyeri pada bukaan penis
• rasa menyengat atau terbakar saat buang air kecil
• keluar cairan bening dari penis.

Untuk wanita

Tanda dan gejala untuk wanita meliputi:

• keputihan yang tidak biasa
• pendarahan tidak teratur (terutama setelah berhubungan seks)
• rasa nyeri di panggul, termasuk saat berhubungan seks
• rasa menyengat atau terbakar saat buang air kecil

Apa yang harus saya lakukan jika saya menderita klamidia?


Mintalah obat dari dokter Anda.
Beri tahu pasangan seks Anda bahwa Anda menderita klamidia dan mintalah untuk dites.

Pasangan seks Anda juga bisa menderita klamidia dan dapat menularkannya kembali kepada Anda. Mereka juga bisa menularkan klamidia kepada orang lain.

Jika pasangan seks Anda tidak melakukan tes klamidia, mintalah ke dokter Anda untuk obat klamidia ekstra bagi mereka.
Setelah tiga bulan, Anda dan siapa pun yang berhubungan seks harus dites klamidia lagi.

Bisakah klamidia diobati atau disembuhkan?


Iya. Klamidia mudah diobati dan disembuhkan hanya dengan satu tablet.

Jika klamidia ditemukan di kemudian hari, akan memakan waktu lebih lama untuk dirawat dan disembuhkan.

Jangan berhubungan seks selama seminggu setelah meminum obat klamidia Anda.

Anda bisa tertular klamidia lagi meskipun Anda pernah tertular sebelumnya.

Bagaimana saya bisa melindungi diri dari klamidia?


•Anda dan pasangan seksual Anda dites. Lakukan tes secara teratur jika Anda memiliki lebih dari satu pasangan seks atau jika pasangan Anda melakukan hubungan seks dengan orang lain. Risiko klamidia semakin tinggi semakin banyak pasangan seks yang Anda miliki.
• Dapatkan perawatan: Mintalah pasangan Anda untuk diuji dan juga dirawat agar Anda tidak menularkannya kepada satu sama lain atau orang lain.
• Gunakan kondom selama melakukan seks vagina, anal, atau oral.
• Bicarakan dengan pasangan baru Anda tentang menggunakan kondom sebelum Anda berhubungan seks.

Bagaimana saya bisa memastikan saya tidak menularkan klamidia kepada orang lain?


• Gunakan kondom setiap kali Anda berhubungan seks, terutama jika Anda berhubungan seks dengan pasangan baru.
• Lakukan tes secara teratur jika Anda memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau pasangan Anda melakukan hubungan seks dengan orang lain. Anda bisa terkena klamidia lagi meskipun Anda pernah terjangkit sebelumnya.

Di mana saya bisa mendapatkan bantuan dan nasihat?


Anda bisa mendapat bantuan dari:

• dokter
• klinik kesehatan seksual
• layanan kesehatan masyarakat
• pusat keluarga berencana

Informasi lebih lanjut


Apa itu Chlamydia?

Chlamydia adalah penyakit jangkitan seksual (STI) yang biasa berlaku dan berpunca daripada kuman bakteria yang dikenali sebagai Chlamydia trachomatis.


Bagaimana boleh saya dijangkiti chlamydia?


Anda boleh dijangkiti chlamydia jika anda tidak menggunakan kondom semasa anda melakukan seks vagina, dubur atau oral dengan orang yang dijangkiti chlamydia.

Anda tidak boleh dijangkiti chlamydia melalui penggunaan tandas awam, kolam renang awam atau sentuhan umum dengan orang lain.

Apa yang akan terjadi kepada badan anda apabila ia dijangkiti chlamydia?


Bagi lelaki

• Chlamydia menjangkiti lelaki melalui uretra (di dalam zakar), lubang dubur atau kerongkong.
• Chlamydia menyebabkan rasa sakit dan bengkak di dalam buah zakar dan boleh menjangkiti tiub saluran yang membawa sperma.

Bagi wanita

• Chlamydia menjangkiti wanita melalui serviks, lubung dubur atau kerongkong. Jika ia tidak dirawat, chlamydia boleh menghalang wanita daripada mengandung.
• Wanita yang dijangkiti chlamydia kadangkalanya boleh menjangkiti bayi mereka sewaktu ia dilahirkan. Ini akan menyebabkan jangkitan paru-paru atau mata kepada bayi tersebut.

Bagaimana boleh saya tahu jika saya dijangkiti chlamydia?


Ramai orang tidak menyedari bahawa mereka dijangkiti chlamydia kerana mereka tidak mempunyai sebarang tanda atau simptom.

Sebuah ujian air kencing anda, yang boleh dilakukan dengan cepat dan mudah, akan dapat memberitahu anda jika anda dijangkiti chlamydia. Anda juga boleh melakukan ujian chlamydia ini sendiri.

Bagi lelaki

Tanda dan simptom chlamydia bagi lelaki termasuklah:
• Rupa kemerah-merahan atau rasa sakit pada lubang air kencing
• Perasaan bisa atau kepedihan semasa kencing
• Lelehan jernih dari zakar.

Bagi wanita

Tanda dan simptom chlamydia bagi wanita termasuklah:
 Lelehan vagina yang tidak biasa berlaku
 Pendarahan rambang (khususnya selepas bersetubuh)
 Sakit pelvis, termasuk semasa bersetubuh
 Perasaan bisa atau pedih sewaktu kencing

Apa yang perlu saya buat jika saya dijangkiti chlamydia?


Dapatkan ubat daripada doktor anda.

Beritahu pasangan seks anda bahawa anda dijangkiti chlamydia dan suruh mereka untuk menjalani pemeriksaan. Pasangan seks anda juga mungkin dijangkiti chlamydia dan boleh menjangkiti anda lagi. Mereka juga boleh menjangkiti orang lain dengan chlamydia.

Jika pasangan seks anda enggan menjalani pemeriksaan chlamydia, mintakan ubat tambahan daripada doktor anda untuk mereka.

Selepas tiga bulan, anda dan sesiapa yang telah melakukan hubungan seks dengan anda patut menjalani pemeriksaan untuk chlamydia lagi.

Bolehkah chlamydia dirawat atau disembuhkan?


Ya. Chlamydia mudah dirawat dan disembuhkan dengan hanya satu pil sahaja. Jika chlamydia terlewat dikesan, ia akan mengambil masa yang lebih lama untuk dirawat dan disembuhkan.

Jangan lakukan hubungan seks selama seminggu selepas anda mengambil ubat chlamydia anda.

Anda boleh dijangkiti chlaymydia lagi walaupun anda sudah pernah dijangkitinya sebelum ini.

Bagaimana boleh saya melindungi diri saya daripada dijangkiti chlamydia?


 • Pastikan anda dan pasangan seks anda diperiksa: Kerap jalani pemeriksaan jika anda mempunyai lebih daripada satu pasangan seks atau jika pasangan anda telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Risiko jangkitan chlamydia akan meningkat sejajar dengan bilangan pasangan seks yang anda ada.
 • Dapatkan rawatan: Suruh pasangan seks anda untuk menjalani pemeriksaan dan dapatkan rawatan juga agar anda berdua tidak akan saling menjangkiti diri anda atau orang lain.
 • Gunakan kondom semasa melakukan seks vagina, dubur atau oral.
 • Bincangkan penggunaan kondom dengan pasangan seks baru anda sebelum anda melakukan hubungan seks.

Bagaimana saya boleh memastikan agar saya tidak menjangkiti orang lain dengan chlamydia?


 • Gunakan kondom setiap kali anda melakukan hubungan seks, khususnya jika anda melakukan hubungan seks dengan pasangan baru.
 • Kerap jalani pemeriksaan jika anda mempunyai lebih daripada satu pasangan seks atau jika pasangan anda telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Anda boleh dijangkiti chlaymydia lagi walaupun anda sudah pernah dijangkitinya sebelum ini.

Di mana boleh saya dapatkan nasihat dan bantuan?


Anda boleh mendapatkan bantuan daripada:

• Doktor
• Klinik kesihatan seksual
• Perkhidmatan kesihatan masyarakat
• Pusat perancangan keluarga

Maklumat lanjut


Apa itu Gonorea?

Gonorea adalah penyakit jangkitan seksual (STI) yang berpunca daripada kuman bakteria yang dikenali sebagai Neisseria gonorrhoeae.


Bagaimana saya boleh dijangkiti Gonorea?


Anda boleh dijangkiti gonorea dengan melakukan seks vagina, dubur atau oral dengan orang yang menghidapi gonorea.

Anda boleh dijangkiti gonorea daripada orang lain walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa simptom.

Wanita hamil boleh menjangkiti bayinya sewaktu ia dilahirkan. Bayi berkenaan boleh mendapat jangkitan mata yang serius dan mungkin menjadi buta.

Anda tidak boleh dijangkiti gonorea melalui penggunaan tandas awam, kolam renang awam atau sentuhan umum dengan orang lain.

Apa yang akan terjadi kepada badan anda apabila ia dijangkiti Gonorea?


Gonorea boleh menjangkiti tekak, dubur, uretra (saluran kencing), serviks (leher rahim) dan mata.

Jika tidak dirawat, gonorea boleh menyebabkan jangkitan pada kulit dan sendi.

Gonorea juga boleh menyebabkan meningitis. Meningitis adalah jangkitan yang menyerang selaput otak.

Bagi wanita, gonorea boleh menyebabkan jangkitan serius dan menghalangnya daripada mengandung.

Wanita hamil boleh menjangkiti bayinya sewaktu ia dilahirkan. Bayi berkenaan boleh mendapat jangkitan mata yang serius dan mungkin menjadi buta.

Bagaimana boleh saya tahu jika saya dijangkiti Gonorea?


Ramai orang sering tidak menyedari bahawa mereka dijangkiti gonorea kerana mereka tidak mempunyai sebarang tanda atau simptom.

Anda hanya akan tahu melalui sebuah ujian jika anda dijangkiti gonorea. Ia adalah sebuah ujian air kencing yang cepat dan mudah.

Satu lagi cara adalah dengan mengambil swab atau sapuan daripada bahagian yang berjangkit dan menguji hasil sapuan itu untuk gonorea.

Tanda dan Simptom Gonorea

Bagi lelaki

• Perasaan bisa atau pedih sewaktu kencing
• Terdapat lelehan dari zakar. Lelehan ini sering berwarna putih atau kuning
• Buah zakar bengkak dan sakit
• Rupa kemerah-merahan di sekeliling lubang air kencing
• Lelehan atau rasa tidak selesa pada bahagian dubur
• Jangkitan mata

Bagi wanita

• Lelehan lendir vagina yang tidak biasa berlaku
• Pendarahan vagina
• Rasa sakit ketika kencing
• Sakit pelvis, khususnya semasa bersetubuh
• Lelehan atau rasa tidak selesa pada bahagian dubur
• Jangkitan mata

Apa yang saya perlu buat jika saya dijangkiti Gonorea?


• Doktor anda akan memberi ubat kepada anda.
• Beritahu pasangan atau pasangan-pasangan seks anda untuk menjalani pemeriksaan. Jika mereka dijangkiti gonorea, mereka boleh menjangkiti anda dengan gonorea kembali atau menjangkiti orang lain dengan gonorea.
• Doktor anda akan membantu anda untuk memutuskan siapa yang perlu diberitahu bahawa anda dijangkiti gonorea. Doktor anda boleh membantu anda untuk memberitahu mereka.

• Jangan lakukan hubungan seks dengan sesiapa, biarpun dengan menggunakan kondom, sehingga rawatan gonorea anda sudah selesai.

Bolehkah Gonorea dirawat atau disembuhkan?


Gonorea boleh dirawat dan disembuhkan dengan satu suntikan antibiotik.

Selalu beritahu doktor anda jika anda telah melawat ke luar negara. Ini adalah kerana sesetengah jenis gonorea tidak lazim ditemui di Australia dan ia memerlukan ubat khas.

Anda boleh dijangkiti gonorea lagi walaupun ia sudah disembuhkan pada masa lalu.

Bagaimana boleh saya melindungi diri saya daripada dijangkiti Gonorea?


• Pastikan anda dan pasangan seks anda diperiksa untuk gonorea. Kerap jalani pemeriksaan jika anda mempunyai lebih daripada seorang pasangan seks atau pasangan seks anda melakukan hubungan seks dengan orang lain. Risiko jangkitan gonorea akan meningkat sejajar dengan bilangan pasangan seks yang anda ada.
• Pastikan anda dan pasangan anda dirawat untuk gonorea supaya anda tidak akan saling menjangkiti satu sama lain antara diri anda dan pasangan anda atau menjangkiti orang lain dengan gonorea.
• Gunakan kondom semasa melakukan seks vagina, dubur dan oral. biarpun dengan pasangan tetap anda jika anda juga melakukan hubungan seks dengan orang lain.
• Bincangkan penggunaan kondom dengan pasangan seks baru anda sebelum anda melakukan hubungan seks dengan mereka.

Bagaimana boleh saya pastikan agar saya tidak menjangkiti orang lain dengan Gonorea?


• Jangan lakukan hubungan seks dengan sesiapa, biarpun dengan menggunakan kondom, sehingga rawatan anda sudah selesai dan anda tidak mempunyai sebarang simptom lagi.
• Gunakan kondom setiap kali anda melakukan hubungan seks, khususnya dengan pasangan seks baru.
• Kerap jalani pemeriksaan untuk gonorea jika anda mempunyai lebih daripada satu pasangan seks atau jika pasangan anda telah melakukan hubungan seks dengan orang lain.

Di mana boleh saya dapatkan nasihat dan bantuan?


Anda boleh mendapatkan bantuan daripada:

• Doktor
• Klinik kesihatan seksual
• Perkhidmatan kesihatan masyarakat
• Pusat perancangan keluarga

Maklumat lanjut


Apa itu Sifilis?

Sifilis adalah penyakit jangkitan seksual yang berpunca daripada kuman bakteria yang dikenali sebagai Treponema pallidum.

Sifilis boleh menjangkiti lelaki dan wanita.


Bagaimana saya boleh dijangkiti sifilis?


Anda boleh dijangkiti sifilis dengan:

• Menyentuh lepuh atau ruam sifilis pada seseorang walaupun lepuh atau ruam berkenaan sukar dilihat.
• Melakukan hubungan seks oral, vagina atau dubur tanpa menggunakan kondom.
• Tersentuh atau terkena darah yang berjangkit.
• Wanita hamil boleh menjangkiti bayi mereka dengan sifilis.

Sifilis dan Bayi (Sifilis Kongenital)


Seorang wanita hamil boleh menjangkiti bayinya dengan sifilis melalui darah. Bayi berkenaan kadangkalanya akan dilahirkan dalam keadaan mati atau tercedera. Gejala ini dipanggil Sifilis Kongenital dan ia amat jarang ditemui di Australia.

Bayi sering dilahirkan tanpa simptom sifilis, tetapi mereka kemudiannya boleh jatuh sakit dengan teruk.

Bagaimana boleh saya tahu jika saya dijangkiti sifilis?


Sifilis seringkali tidak mempunyai sebarang simptom, jadi orang yang dijangkiti sifilis mungkin berasa sihat dan baik. Anda hanya akan tahu melalui sebuah ujian darah jika anda dijangkiti sifilis.

Wanita patut menjalani ujian sifilis dalam tempoh masa 12 minggu pertama kehamilan atau semasa lawatan pertama mereka ke doktor. Sesetengah wanita mungkin akan diperiksa kembali untuk sifilis bila tempoh kehamilan mereka sudah lebih lanjut.

Apa yang saya perlu buat jika saya ada sifilis?


• Hentikan hubungan seks, biarpun dengan menggunakan kondom, sehingga tempoh rawatan sifilis anda sudah selesai.

• Jika anda dijangkiti sifilis, beritahu pasangan atau pasangan-pasangan seks anda agar mereka boleh diperiksa.

Doktor anda akan membantu anda untuk memutuskan siapa yang perlu diberitahu bahawa anda dijangkiti sifilis dan beliau boleh membantu anda untuk memberitahu mereka.

Bolehkah sifilis dirawat atau disembuhkan?


• Ya, sifilis boleh dirawat dan disembuhkan dengan suatu siri suntikan. Tempoh masa rawatan akan bergantung pada tahap jangkitan sifilis berkenaan. Pastikan anda menghadiri setiap temujanji doktor anda.
• Setelah rawatan sifilis anda sudah selesai, anda mesti menjalani ujian lain pula untuk memastikan anda sudah benar-benar sembuh.
• Wanita boleh mendapatkan rawatan sifilis pada tahap awal kehamilan untuk menghalang bayi mereka daripada dijangkiti sifilis.
• Anda boleh dijangkiti sifilis lagi walaupun anda sudah sembuh daripada jangkitan sifilis pada masa lalu.

Bagaimana boleh saya melindungi diri saya dari dijangkiti sifilis?


• Pastikan anda dan pasangan seks anda diperiksa untuk sifilis. Kerap jalani pemeriksaan untuk sifilis jika anda mempunyai lebih daripada seorang pasangan seks atau pasangan seks anda melakukan hubungan seks dengan orang lain. Risiko jangkitan sifilis akan meningkat sejajar dengan bilangan pasangan seks yang anda ada.
• Pastikan anda dan pasangan anda dirawat supaya anda tidak akan saling menjangkiti antara diri anda dan pasangan anda atau menjangkiti orang lain dengan sifilis.
• Gunakan kondom semasa melakukan seks vagina, dubur dan oral, biarpun dengan pasangan tetap anda jika anda juga melakukan hubungan seks dengan orang lain.
• Bincangkan penggunaan kondom dengan pasangan seks baru anda sebelum anda melakukan hubungan seks dengan mereka.
• Jangan lakukan hubungan seks, biarpun dengan menggunakan kondom, dengan seseorang yang dijangkiti sifilis, sehingga tempoh rawatan mereka sudah selesai.

Bagaimana boleh saya pastikan agar saya tidak menjangkiti orang lain dengan sifilis?


• Jangan lakukan hubungan seks dengan sesiapa, biarpun dengan menggunakan kondom, sehingga rawatan anda sudah selesai.
• Kerap jalani pemeriksaan untuk sifilis jika anda mempunyai lebih daripada satu pasangan seks atau jika pasangan anda telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Anda boleh dijangkiti sifilis lagi.

Di mana boleh saya dapatkan nasihat dan bantuan?


Anda boleh mendapatkan bantuan daripada:

• Doktor
• Klinik kesihatan seksual
• Perkhidmatan kesihatan masyarakat
• Pusat perancangan keluarga

Maklumat lanjut


Bệnh giang mai là gì?

Bệnh giang mai là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra.

Cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có thể mắc bệnh giang mai.


Tôi có thể mắc bệnh giang mai như thế nào?


Quý vị có thể mắc bệnh giang mai thông qua:
• chạm vào vết loét hoặc chỗ phát ban giang mai của người khác ngay cả khi vết loét hoặc chỗ phát ban này khó nhìn thấy
• quan hệ tình dục qua đường miệng, âm đạo hoặc hậu môn mà không dùng bao cao su.
• tiếp xúc với máu bị nhiễm khuẩn
• phụ nữ mang thai có thể truyền bệnh giang mai cho con của mình

Bệnh giang mai và trẻ sơ sinh (giang mai bẩm sinh)


Phụ nữ mang thai có thể truyền bệnh giang mai cho con mình qua đường máu. Đôi khi, em bé khi sinh ra có thể đã chết hoặc bị tổn thương. Đây được gọi là giang mai bẩm sinh và hiếm gặp ở Úc.
Trẻ sơ sinh thường được sinh ra mà không có các triệu chứng của bệnh giang mai, nhưng các bé có thể bị bệnh rất nặng.

Làm thế nào để biết tôi đã mắc bệnh giang mai?


Bệnh giang mai thường không có triệu chứng, vì vậy những người mắc bệnh giang mai có thể cảm thấy khỏe mạnh. Chỉ có xét nghiệm máu mới có thể cho quý vị biết liệu quý vị có bị bệnh giang mai hay không.

Phụ nữ nên làm xét nghiệm giang mai trong 12 tuần đầu của thai kỳ hoặc trong lần thăm khám bác sĩ đầu tiên. Một số phụ nữ có thể được xét nghiệm lại giang mai ở giai đoạn sau của thai kỳ.

Tôi phải làm gì nếu mắc bệnh giang mai?


• Ngừng quan hệ tình dục, ngay cả với bao cao su, cho đến khi quý vị đã điều trị xong bệnh giang mai.
• Nếu quý vị mắc bệnh giang mai, hãy nói với (các) bạn tình của quý vị để họ đi xét nghiệm.
Bác sĩ của quý vị sẽ giúp quý vị quyết định xem cần cho ai biết quý vị bị bệnh giang mai và có thể giúp quý vị nói với họ.

Bệnh giang mai có thể được điều trị hoặc chữa khỏi không?


• Có, bệnh giang mai có thể được điều trị hoặc chữa khỏi bằng một đợt tiêm. Thời gian điều trị phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh giang mai. Hãy chắc chắn rằng quý vị đi đến tất cả các cuộc hẹn của bác sĩ.
• Sau khi điều trị xong bệnh giang mai, quý vị phải làm một xét nghiệm khác để chắc chắn rằng quý vị đã được chữa khỏi.
• Phụ nữ có thể điều trị bệnh giang mai sớm trong thai kỳ để ngăn em bé bị bệnh giang mai.
• Quý vị có thể bị bệnh giang mai trở lại ngay cả khi quý vị đã được chữa khỏi bệnh giang mai trong quá khứ.

Làm thế nào để tôi bảo vệ bản thân khỏi bị bệnh giang mai?


• Xét nghiệm bệnh giang mai cho bản thân và bạn tình. Hãy xét nghiệm thường xuyên nếu quý vị có nhiều hơn một bạn tình hoặc bạn tình của quý vị có quan hệ tình dục với người khác. Quý vị càng có nhiều bạn tình thì nguy cơ mắc bệnh giang mai càng cao.
• Điều trị bệnh của quý vị và bạn tình để không tiếp tục lây bệnh giang mai cho nhau hoặc cho những người khác.
• Sử dụng bao cao su trong khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn và miệng, ngay cả với bạn tình lâu năm của quý vị nếu quý vị cũng có quan hệ tình dục với người khác.
• Nói chuyện với các bạn tình mới về việc sử dụng bao cao su trước khi quý vị quan hệ tình dục với họ
• Không quan hệ tình dục, ngay cả khi sử dụng bao cao su, với người bị giang mai cho đến khi họ điều trị xong.

Làm thế nào để tôi chắc chắn rằng mình không lây bệnh giang mai cho người khác?


• Không quan hệ tình dục với bất kỳ ai, kể cả khi dùng bao cao su, cho đến khi quý vị điều trị xong.
• Xét nghiệm bệnh giang mai thường xuyên nếu quý vị có nhiều hơn một bạn tình hoặc bạn tình của quý vị có quan hệ tình dục với người khác. Quý vị có thể mắc bệnh giang mai trở lại.

Tôi có thể nhận trợ giúp và tư vấn ở đâu?


Quý vị có thể nhận trợ giúp từ:
• bác sĩ
• phòng khám sức khoẻ tình dục
• dịch vụ sức khoẻ cộng đồng
• các trung tâm kế hoạch hoá gia đình

Thêm thông tin


Bệnh lậu là gì?

Bệnh lậu là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra.


Tôi có thể mắc bệnh lậu như thế nào?


Quý vị có thể mắc bệnh lậu thông qua quan hệ tình dục qua âm đạo, hậu môn hoặc miệng với người bị bệnh lậu.
Quý vị có thể bị lây bệnh lậu từ người khác ngay cả khi họ không có bất kỳ triệu chứng nào.
Phụ nữ mang thai có thể truyền bệnh cho con mình trong khi sinh. Trẻ sơ sinh có thể bị nhiễm trùng mắt nghiêm trọng và có thể bị mù.
Quý vị không thể bị lây bệnh lậu từ nhà vệ sinh công cộng, hồ bơi công cộng hoặc tiếp xúc thông thường với người khác.

Bệnh lậu ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?


Bệnh lậu có thể gây nhiễm trùng cổ họng, hậu môn, niệu đạo (đường tiểu), cổ tử cung và mắt.
Nếu không được điều trị, bệnh lậu có thể gây nhiễm trùng da và khớp. Bệnh lậu cũng có thể gây viêm màng não. Viêm màng não là hiện tượng nhiễm trùng lớp vỏ não.
Ở phụ nữ, bệnh lậu có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng và ngăn cản việc có con.
Phụ nữ mang thai có thể truyền bệnh cho con mình trong khi sinh. Trẻ sơ sinh có thể bị nhiễm trùng mắt nghiêm trọng và có thể bị mù.

Làm thế nào để biết tôi đã mắc bệnh lậu?


Nhiều người thường không biết họ mắc bệnh lậu vì họ không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào.

Cách duy nhất để biết liệu quý vị có bệnh lậu hay không là phải làm xét nghiệm. Đây là một xét nghiệm nước tiểu nhanh chóng và dễ dàng.

Một cách khác là lấy một miếng gạc từ vùng bị nhiễm trùng và xét nghiệm bệnh lậu từ miếng gạc này.
Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh lậu

Đối với đàn ông
• đau nhói hoặc rát khi đi tiểu
• dịch tiết từ dương vật. Dịch tiết này thường có màu trắng hoặc vàng
• tinh hoàn sưng và đau
• nổi đỏ quanh lỗ dương vật
• dịch tiết hậu môn hoặc khó chịu
• nhiễm trùng mắt

Đối với phụ nữ
• dịch tiết âm đạo bất thường
• chảy máu âm đạo
• đau khi đi tiểu
• đau vùng chậu, đặc biệt là khi quan hệ tình dục
• dịch tiết hậu môn hoặc khó chịu
• nhiễm trùng mắt

Tôi phải làm gì khi mắc bệnh lậu?


• Bác sĩ của quý vị sẽ cho quý vị dùng thuốc.
• Hãy yêu cầu một hoặc nhiều bạn tình của quý vị làm xét nghiệm. Nếu họ mắc bệnh lậu, họ có thể lây bệnh lậu trở lại cho quý vị hoặc lây bệnh lậu cho người khác.
• Bác sĩ có thể giúp quý vị quyết định xem nên nói cho ai biết mình đã bị bệnh lậu. Bác sĩ có thể giúp quý vị thông báo với họ.
• Không quan hệ tình dục với bất cứ ai, ngay cả khi dùng bao cao su, cho đến khi việc điều trị bệnh lậu của quý vị kết thúc.

Bệnh lậu có thể được điều trị hoặc chữa khỏi không?


Bệnh lậu có thể được điều trị và chữa khỏi bằng một liều tiêm thuốc trụ sinh.
Hãy luôn báo cho bác sĩ của quý vị biết khi quý vị ra nước ngoài. Đó là do một số loại bệnh lậu không phổ biến ở Úc và cần thuốc đặc trị.
Quý vị có thể mắc bệnh lậu trở lại ngay cả khi bệnh đã được chữa khỏi trong quá khứ.

Làm thế nào để tôi bảo vệ bản thân khỏi bị bệnh lậu?


• Xét nghiệm bệnh lậu cho bản thân và bạn tình. Hãy xét nghiệm thường xuyên nếu quý vị có nhiều hơn một bạn tình hoặc bạn tình của quý vị có quan hệ tình dục với người khác. Quý vị càng có nhiều bạn tình thì nguy cơ mắc bệnh lậu càng cao.
• Điều trị bệnh lậu của quý vị và bạn tình để không tiếp tục lây bệnh lậu cho nhau hoặc cho những người khác.
• Dùng bao cao su khi quan hệ tình dục qua âm đạo, hậu môn và miệng. Dùng bao cao su ngay cả với bạn tình lâu năm nếu quý vị có quan hệ tình dục với người khác.
• Đề nghị bạn tình mới dùng bao cao su trước khi đôi bên quan hệ tình dục.

Làm thế nào để tôi chắc chắn rằng mình không lây bệnh lậu cho người khác?


• Không quan hệ tình dục với bất kỳ ai, kể cả khi dùng bao cao su, cho đến khi quý vị điều trị xong và không còn triệu chứng gì
• Dùng bao cao su mỗi khi quý vị quan hệ tình dục, đặc biệt với bạn tình mới.
• Xét nghiệm bệnh lậu thường xuyên nếu quý vị có nhiều hơn một bạn tình hoặc bạn tình của quý vị có quan hệ tình dục với người khác.

Tôi có thể nhận trợ giúp và tư vấn ở đâu?


Quý vị có thể nhận trợ giúp từ:
• bác sĩ
• phòng khám sức khoẻ tình dục
• dịch vụ sức khoẻ cộng đồng
• các trung tâm kế hoạch hoá gia đình

Thêm thông tin


Bệnh chlamydia là gì?

Bệnh chlamydia là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra.


Tôi có thể mắc bệnh chlamydia như thế nào?


Quý vị có thể mắc bệnh chlamydia nếu không dùng bao cao su khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn hoặc miệng với người bị nhiễm chlamydia.
Quý vị không thể bị lây bệnh chlamydia từ nhà vệ sinh công cộng, hồ bơi công cộng hoặc tiếp xúc thông thường với người khác.

Bệnh chlamydia ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?


Đối với đàn ông
o Nam giới bị nhiễm chlamydia trong niệu đạo (bên trong dương vật), trực tràng hoặc cổ họng.
o Chlamydia gây đau và sưng ở tinh hoàn của nam giới và có thể lây nhiễm vào ống dẫn tinh trùng.

Đối với phụ nữ
• Phụ nữ bị nhiễm chlamydia ở cổ tử cung, trực tràng hoặc cổ họng. Nếu không được điều trị, chlamydia có thể khiến một người phụ nữ không thể có thai.
• Phụ nữ mắc chlamydia đôi khi có thể truyền bệnh chlamydia cho con trong khi sinh. Điều này có thể gây nhiễm trùng phổi hoặc mắt cho trẻ sơ sinh.

Làm thế nào để biết tôi đã mắc bệnh chlamydia?


Hầu hết mọi người không biết họ bị nhiễm chlamydia vì họ không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào.
Một xét nghiệm nước tiểu nhanh chóng và dễ dàng sẽ cho quý vị biết liệu quý vị có bị nhiễm chlamydia hay không. Quý vị cũng có thể tự mình xét nghiệm chlamydia.

Đối với đàn ông

Các dấu hiệu và triệu chứng của chlamydia ở nam giới bao gồm:
• đỏ hoặc đau tại lỗ dương vật
• đau nhói hoặc rát khi đi tiểu
• dịch tiết trong từ dương vật.

Đối với phụ nữ

Các dấu hiệu và triệu chứng ở nữ giới bao gồm:
• dịch tiết âm đạo bất thường
• chảy máu bất thường (đặc biệt sau khi quan hệ tình dục)
• đau vùng chậu, kể cả khi quan hệ tình dục
• đau nhói hoặc rát khi đi tiểu

Tôi phải làm gì khi bị nhiễm chlamydia?


Xin thuốc từ bác sĩ của quý vị.
Nói với các bạn tình của quý vị rằng quý vị bị nhiễm chlamydia và đề nghị họ làm xét nghiệm. Các bạn tình của quý vị cũng có thể bị nhiễm chlamydia và có thể lây trở lại cho quý vị. Họ cũng có thể lây chlamydia cho người khác.
Nếu bạn tình của quý vị không làm xét nghiệm chlamydia, hãy xin bác sĩ thêm thuốc chlamydia cho họ.
Sau ba tháng, quý vị và bất cứ ai mà quý vị quan hệ tình dục cùng nên được xét nghiệm lại chlamydia.

Bệnh chlamydia có thể được điều trị hoặc chữa khỏi không?


Có. Bệnh chlamydia dễ điều trị và chữa khỏi chỉ với một viên thuốc.

Nếu phát hiện chlamydia muộn hơn, quý vị sẽ mất nhiều thời gian hơn để điều trị và chữa khỏi.

Không quan hệ tình dục trong một tuần sau khi uống thuốc chlamydia.

Quý vị có thể bị nhiễm chlamydia trở lại ngay cả khi quý vị đã mắc bệnh này trước đây.

Làm thế nào để tôi bảo vệ bản thân khỏi bị bệnh chlamydia?


• Xét nghiệm bệnh cho bản thân và bạn tình. Hãy xét nghiệm thường xuyên nếu quý vị có nhiều hơn một bạn tình hoặc nếu bạn tình của quý vị có quan hệ tình dục với người khác. Quý vị càng có nhiều bạn tình thì nguy cơ mắc bệnh chlamydia càng cao.
• Điều trị bệnh: Cũng yêu cầu bạn tình đi xét nghiệm và điều trị để không tiếp tục lây bệnh cho nhau hoặc cho những người khác.
• Dùng bao cao su khi quan hệ tình dục qua âm đạo, hậu môn và miệng.
• Đề nghị bạn tình mới dùng bao cao su trước khi đôi bên quan hệ tình dục.

Làm thế nào để tôi chắc chắn rằng mình không lây bệnh chlamydia cho người khác?


• Dùng bao cao su mỗi khi quý vị quan hệ tình dục, đặc biệt với bạn tình mới.
• Xét nghiệm thường xuyên nếu quý vị có nhiều hơn một bạn tình hoặc bạn tình của quý vị có quan hệ tình dục với người khác. Quý vị có thể mắc bệnh chlamydia trở lại ngay cả khi quý vị đã mắc bệnh này trước đây.

Tôi có thể nhận trợ giúp và tư vấn ở đâu?


Quý vị có thể nhận trợ giúp từ:
• bác sĩ
• phòng khám sức khoẻ tình dục
• dịch vụ sức khoẻ cộng đồng
• các trung tâm kế hoạch hoá gia đình

Thêm thông tin


ພະຍາດຊີຟິລິສ (syphilis) ແມ່ນຫຍັງ?

ຊີຟິລິສແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ເຊິ່ງເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອແບັກທິເຣຍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂທຣໂປເນມາ ປາລີດຳ (Troponema pallidum)


ຂ້ອຍຕິດພະຍາດຊີຟິລິສໄດ້ແນວໃດ?


ທ່ານສາມາດຕິດຊີຟີລິສໄດ້ ຈາກ:
• ສຳຜັດບາດແຜ ຫຼື ຜື່ນ ຂອງຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເຖິງແມ່ນວ່າບາດແຜ ຫຼືຜື່ນນັ້ນຈະເບິ່ງເຫັນຍາກກໍ່ຕາມ
• ມີເພດສຳພັນທາງ ຊ່ອງຄອດ, ທາງຮູທະວານ ຫຼື ທາງປາກ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ ຖົງຢາງອະນາໄມ
• ສຳຜັດກັບເລືອດທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ
• ແມ່ຍິງຖືພາສາມາດສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອຫາລູກໄດ້

ພະຍາດຊີຟິລິສ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (ພະຍາດຊີຟິລິສແຕ່ກຳເນີດ)


ຜູ້ຍິງຖືພາສາມາດສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອຊີຟີລິສ ໄປຫາລູກໄດ້ຜ່ານທາງເລືອດ. ບາງຄັ້ງເດັກນ້ອຍ ເກີດ ມາອາດເສັຍຊີວິດຫຼືພິການ. ນີ້ເອີ້ນວ່າ ພະຍາດຊີຟິລິສແຕ່ກຳເນີດ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນເປັນໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລັຍ.

ເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດມາ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ມີອາການສະແດງຂອງພະຍາດນີ້, ແຕ່ເຂົາສາມາດເຈັບປ່ວຍ ຢ່າງຮຸນແຮງໄດ້.

ອາການສະແດງພະຍາດຊີຟີລິສໃນເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 2 ປີ:
• ນ້ຳມູກຍ້ອຍ
• ເປັນຜື່ນທີ່ຜິວໜັງ
• ກະດູກມີປັນຫາ
• ດວງຕາມີປັນຫາ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດຕາບອດ
• ຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງມີປັນຫາ
ອາການສະແດງພະຍາດຊີຟີລິສໃນ

ເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸສູງກ່ວາ 2 ປີ:
• ກະດູກມີປັນຫາ
• ແຂ້ວມີປັນຫາ
• ດວງຕາມີປັນຫາ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດຕາບອດ
• ຫູມີປັນຫາ ແລະ ບາງຄັ້ງອາດຫູໜວກ

ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້ອຍຕິດພະຍາດຊີຟິລິສຫຼືບໍ່?


ສ່ວນມາກ ຄົນທີ່ຕິດພະຍາດຊິຟີລິສຈະບໍ່ມີອາການສະແດງ, ດັ່ງນັ້ນ ຄົນທີ່ຕິດພະຍາດນີ້ຈຶ່ງຍັງຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງມີສຸຂະພາບດີແລະແຂງແຮງ. ວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າຕິດພະຍາດຊີຟີລິສຫຼືບໍ່ແມ່ນການ ກວດເລືອດ.

ຜູ້ຍິງຖືພາຄວນໄດ້ຮັບການກວດຊອກຫາພະຍາດຊີຟີລິສ ໃນ 12 ອາທິດ ທຳອິດ ຂອງການ ຖືພາ ຫຼື ໃນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄປຝາກທ້ອງນຳທ່ານໝໍ. ໃນຜູ້ຍິງຖືພາບາງຄົນ ອາດຈະໄດ້ ຮັບການ ກວດຫາ ພະຍາດຊີຟິລິສຕື່ມອີກໃນຊ່ວງຕໍ່ໄປຂອງການຖືພາ.

ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້ອຍຕິດພະຍາດຊີຟິລິສ?


• ຢຸດການມີເພດສຳພັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມກໍ່ຕາມ, ຈົນກວ່າການປິ່ນປົວພະຍາດຊີຟິລິສຂອງທ່ານຈະແລ້ວ.
• ບອກຄູ່ນອນ ຫຼື ຄູ່ຊີວິດທ່ານ ຖ້າທ່ານເປັນພະຍາດຊີຟິລິສ ແລະ ບອກໃຫ້ເຂົາໄປກວດ.

ທ່ານໝໍຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕັດສິນໃຈ ວ່າທ່ານຄວນຈະບອກໃຜວ່າທ່ານຕິດພະຍາດຊີຟິລິສ. ທ່ານໝໍຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍບອກພວກເຂົາແທນທ່ານໄດ້.

ພະຍາດຊີຟິລິສສາມາດປິ່ນປົວ ຫຼື ຫາຍຂາດບໍ່?


• ແມ່ນແລ້ວ,ພະຍາດຊີຟິລິສແມ່ນປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ດ້ວຍການສັກຢາ ຊຸດໜຶ່ງ. ໄລຍະເວລາ ຂອງການປິ່ນປົວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າພະຍາດຢູ່ໃນຂັ້ນໃດ. ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານໄປຕາມທ່ານໝໍນັດທຸກຄັ້ງ
• ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຊີຟີລິສແລ້ວ ໃຫ້ໄປກວດຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າເຊື້ອໄດ້ໝົດໄປແລ້ວ.
• ຜູ້ຍິງຖືພາສາມາດຮັບການປິ່ນປົວພະຍາດຊີຟີລິສ ໃນລະຍະຕົ້ນໆຂອງການ ຖືພາ ເພື່ອຢຸດການສົ່ງເຊື້ອຊີຟີລິສໄປຫາລູກ
• ທ່ານສາມາດຕິດພະຍາດຊີຟິລິສໄດ້ອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການ ປິ່ນປົວຈົນຫາຍຂາດມາແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ຂ້ອຍຈະປ້ອງກັນຕົວເອງແນວໃດ ຈາກການຕິດພະຍາດຊີຟີລິສ?


• ພາຕົວເອງແລະຄູ່ນອນໄປກວດ ຫາພະຍາດຊີຟິລິສ. ໃຫ້ກວດເປັນປະຈຳ ຖ້າທ່ານມີຄູ່ນອນຫຼາຍກ່ວາ ໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຖ້າຄູ່ນອນຂອງທ່ານມີເພດສຳພັນນຳ ຄົນອື່ນ. ຍິ່ງມີຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນເທົ່າໃດ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດພະຍາດຊີຟີລິສ ຍິ່ງສູງຂຶ້ນ ເທົ່ານັ້ນ.
• ພາຕົວທ່ານແລະຄູ່ນອນໄປປົວ ພະຍາດຊີຟິລິສ ເພື່ອຈະບໍ່ໄປຕິດໃສ່ກັນ ແລະ ກັນຢ່າງຍືດເຍື້ອ ຫຼື ຕິດໃສ່ຄົນອື່ນ
• ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເວລາມີເພດສຳພັນທາງຊ່ອງຄອດ, ທາງຮູທະວານ ແລະ ທາງປາກ. ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະແມ່ນກັບຄູ່ທີ່ຢູ່ນຳກັນ ມາດົນ ກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກທ່ານໄປມີເພດສຳພັນນຳຄົນອື່ນອີກ.
• ລົມນຳຄູ່ນອນໃໝ່ເລື່ອງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກ່ອນມີເພດສຳພັນກັບເຂົາ.
• ຢ່າມີເພດສຳພັນ ກັບຄົນເປັນພະຍາດຊີຟີລິສ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ຖົງ ອະນາໄມກໍ່ຕາມ, ຈົນກວ່າເຂົາຈະປິ່ນປົວພະຍາດຈົນຫາຍຂາດ.

ຂ້ອຍຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າຕົວເອງບໍ່ໄປຕິດພະຍາດຊີຟິລິສໃສ່ຄົນ ອື່ນ?


• ຢ່າມີເພດສຳພັນ ກັບຄົນອື່ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ຖົງອະນາໄມກໍ່ຕາມ, ຈົນກວ່າ ທ່ານຈະປິ່ນປົວພະຍາດຈົນຫາຍຂາດແລ້ວ.
• ໄປກວດຫາພະຍາດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຖ້າທ່ານມີຄູ່ນອນຫຼາຍກ່ວາ ໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຄູ່ນອນຂອງທ່ານໄປມີເພດສຳພັນນຳຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຕິດພະຍາດຊີຟິລິສ ໄດ້ຄືນອີກ.

ຂ້ອຍຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄຳປຶກສາໄດ້ຢູ່ໃສ?


ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຈາກ:
• ທ່ານໝໍ
• ຄລີນິກສຸຂະພາບເພດສຳພັນ
• ໜ່ວຍບໍລິການສຸຂະພາບຊຸມຊົນ
• ສູນວາງແຜນຄອບຄົວ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ


ໜອງໃນແທ້ (Gonorrhoea) ແມ່ນຫຍັງ?

ໜອງໃນແທ້ແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (STI) ເຊິ່ງເກີດຈາກການ ຕິດເຊື້ອ ແບັກທີເຣັຍທີ່ມີຊື່ວ່າ ໄນເຊີເຣັຍ ໂກໂນເຣັຍ (Neisseria gonorrhoeae)


ຂ້ອຍຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້ໄດ້ແນວໃດ?


ທ່ານສາມາດຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້ໄດ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເວລາມີ ເພດສຳພັນທາງ ຊ່ອງຄອດ, ທາງຮູທະວານ ຫຼື ທາງປາກ ກັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ ໜອງໃນແທ້ຢູ່.

ທ່ານສາມາດຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້ຈາກຄົນອື່ນໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະບໍ່ມີ ອາການ ສະແດງຫຍັງກໍ່ຕາມ.
ຜູ້ຍິງທີ່ຖືພາ ສາມາດສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອໄປຫາລູກໄດ້ໃນເວລາເກີດລູກ.

ເດັກອ່ອນ ສາມາດຕິດ ເຊື້ອຮຸນແຮງຢູ່ດວງຕາ ແລະ ອາດຕາບອດໄດ້.

ທ່ານບໍ່ສາມາດ ຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້ ຈາກການນຳໃຊ້ ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ, ສະລອຍນ້ຳສາທາລະນະ ຫຼື ການສຳຜັດທົ່ວໄປ ກັບຄົນອື່ນ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອເປັນພະຍາດໜອງໃນແທ້?


ພະຍາດໜອງໃນແທ້ ເຮັດໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອຢູ່ຮູຄໍ, ຮູທະວານ, ທໍ່ຍ່ຽວ (ເສັ້ນທາງເດີນ ຍ່ຽວ), ປາກມົດລູກ (ຄໍມົດລູກ) ແລະ ດວງຕາ.
ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ພະຍາດໜອງໃນແທ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອ ຢູ່ ຜິວໜັງ ແລະ ຄໍ່ກະດູກ.
ນອກນີ້ ພະຍາດໜອງໃນແທ້ ຍັງສາມາດພາໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບໄດ້. ເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ ແມ່ນການຕິດເຊື້ອບໍລິເວນເນື້ອເຍື່ອທີ່ຫໍ່ຫຸ້ມສະໝອງ.

ໃນຜູ້ຍິງທີ່ຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້, ມັນສາມາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດມີລູກໄດ້.
ຜູ້ຍິງຖືພາ ສາມາດສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອໄປຫາລູກ ໃນເວລາເກີດລູກ. ເດັກອ່ອນ ສາມາດຕິດເຊື້ອ ຮຸນແຮງຢູ່ດວງຕາ ແລະ ອາດຕາບອດໄດ້.

ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້ອຍຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້ຫຼືບໍ່?


ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້ ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ມີອາການເຕືອນ ຫຼື ບໍ່ມີ ອາການສະແດງຫຍັງ.
ມີວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າທ່ານຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງເຮັດການກວດຊອກ ຫາເຊື້ອ. ການກວດນີ້ແມ່ນກວດປັດສະວະ (ຍ່ຽວ) ທີ່ກວດໄດ້ທັງງ່າຍແລະໄວ.
ອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນການຕ້ວຍເອົາຕົວຢ່າງຈາກບໍລິເວນທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເອົາໄມ້ຕ້ວຍນັ້ນ ໄປກວດຊອກຫາເຊື້ອພະຍາດໜອງໃນແທ້.
ອາການເຕືອນແລະອາການສະແດງຂອງພະຍາດໜອງໃນແທ້

ສຳລັບຜູ້ຊາຍ
• ມີອາການປວດ ຫຼື ແສບ ເວລາຍ່ຽວ
• ມີນ້ຳໄຫຼອອກມາຈາກອະໄວຍະວະເພດ. ສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນນ້ຳສີຂາວ ຫຼື ເຫຼືອງ
• ໄຂ່ຫຳ ບວມໃຄ່ ແລະ ເຈັບ
• ແຖວປາຍອະໄວຍະວະເພດແດງ
• ມີນ້ຳແຫຼວໄຫຼອອກຈາກຮູທະວານ ຫຼື ຮູ້ສຶກຄັດທີ່ຮູທະວານ
• ມີການຕິດເຊື້ອທີ່ດວງຕາ

ສຳລັບຜູ້ຍິງ
• ມີນ້ຳແຫຼວທີ່ຜິດປົກກະຕິໄຫຼອອກທາງຊ່ອງຄອດ
• ມີເລືອດອອກທາງຊ່ອງຄອດ
• ມີອາການເຈັບເວລາຍ່ຽວ
• ເຈັບບໍລິເວນມົດລູກ, ໂດຍສະເພາະເວລາມີເພດສຳພັນ
• ມີນ້ຳແຫຼວໄຫຼອອກຈາກຮູທະວານ ແລະ ຮູ້ສຶກຄັດທີ່ຮູທະວານ
• ມີການຕິດເຊື້ອທີ່ຕາ

ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້ອຍຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້?


• ທ່ານໝໍຂອງທ່ານຈະອອກຢາໃຫ້.
• ບອກຄູ່ນອນ ຫຼື ຄູ່ຊີວິດຂອງທ່ານ ໃຫ້ເຂົາໄປກວດ. ຖ້າເຂົາມີພະຍາດ ໜອງໃນແທ້, ເຂົາສາມາດເອົາມາຕິດໃສ່ທ່ານອີກ ແລະ ຕິດໃສ່ຄົນອື່ນໄດ້
• ທ່ານໝໍຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕັດສິນໃຈ ວ່າທ່ານຄວນຈະບອກໃຜວ່າທ່ານ ຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້. ທ່ານໝໍຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍບອກພວກເຂົາ ແທນທ່ານໄດ້.
• ຢ່າມີເພດສຳພັນກັບໃຜ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມກໍ່ຕາມ, ຈົນກວ່າ ການປິ່ນປົວພະຍາດໜອງໃນແທ້ຂອງທ່ານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.

ພະຍາດໜອງໃນແທ້ສາມາດປິ່ນປົວ ຫຼື ຫາຍຂາດບໍ່?


ພະຍາດໜອງໃນແທ້ແມ່ນປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ດ້ວຍການສັກຢາຕ້ານເຊື້ອຄັ້ງດຽວ.

ໃຫ້ບອກທ່ານໝໍຂອງທ່ານທຸກຄັ້ງຖ້າທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ. ນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ພະຍາດໜອງໃນແທ້ບາງຊະນິດບໍ່ມີຄົນເປັນຫຼາຍຢູ່ປະເທດອອສເຕຣເລັຍ ຈຶ່ງ ຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາພິເສດໃນການປິ່ນປົວ.

ທ່ານສາມາດຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້ໄດ້ອີກ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດມາແລ້ວກໍ່ຕາມ.

ຂ້ອຍຈະປ້ອງກັນຕົວເອງແນວໃດຈາກການຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້?


• ພາຕົວເອງແລະຄູ່ນອນໄປກວດ ຫາພະຍາດໜອງໃນແທ້. ໃຫ້ກວດເປັນປະຈຳ ຖ້າທ່ານມີຄູ່ນອນຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຖ້າຄູ່ນອນຂອງທ່ານມີເພດສຳພັນ ນຳ ຄົນອື່ນ. ຍິ່ງມີຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນເທົ່າໃດ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດພະຍາດໜອງໃນແທ້ ຍິ່ງສູງຂຶ້ນ ເທົ່ານັ້ນ.
• ພາຕົວເອງແລະຄູ່ນອນໄປປົວ ພະຍາດໜອງໃນແທ້ ເພື່ອຈະບໍ່ໄປຕິດໃສ່ກັນ ແລະ ກັນ ຢ່າງຍືດເຍື້ອ ຫຼື ໄປຕິດຄົນອື່ນ
• ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເວລາມີເພດສຳພັນທາງຊ່ອງຄອດ, ທາງຮູທະວານ ແລະ ທາງປາກ. ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເຖິງວ່າຈະແມ່ນກັບຄູ່ທີ່ຢູ່ນຳກັນມາດົນກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ໄປມີເພດສຳພັນນຳຄົນອື່ນມາ.
• ລົມນຳຄູ່ນອນໃໝ່ເລື່ອງການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກ່ອນມີເພດສຳພັນກັບເຂົາ.

ຂ້ອຍຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າຕົວເອງຈະບໍ່ໄປຕິດພະຍາດໜອງໃນ ແທ້ ໃສ່ຄົນອື່ນ?


• ຢ່າມີເພດສຳພັນ ກັບຄົນອື່ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ຖົງອະນາໄມກໍ່ຕາມ, ຈົນກວ່າທ່ານຈະປິ່ນປົວຫາຍຂາດ ແລະ ບໍ່ມີອາການສະແດງຫຍັງແລ້ວ
• ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ທຸກຄັ້ງທີ່ມີເພດສຳພັນ,ໂດຍສະເພາະເວລາມີເພດສຳພັນ ນຳຄູ່ນອນໃໝ່.
• ໄປກວດຫາໜອງໃນແທ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຖ້າທ່ານມີຄູ່ນອນຫຼາຍກ່ວາ ໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຄູ່ນອນຂອງທ່ານໄປມີເພດສຳພັນນຳຄົນອື່ນ.

ຂ້ອຍຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄຳປຶກສາໄດ້ຢູ່ໃສ?


ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຈາກ:
• ທ່ານໝໍ
• ຄລີນິກສຸຂະພາບເພດສຳພັນ
• ໜ່ວຍບໍລິການສຸຂະພາບຊຸມຊົນ
• ສູນວາງແຜນຄອບຄົວ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ


ໜອງໃນທຽມ (chlamydia) ແມ່ນຫຍັງ?

ໜອງໃນທຽມແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ (STI) ທີ່ພົບໄດ້ທົ່ວໄປ ເຊິ່ງເກີດຈາກ ການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ມີຊື່ວ່າ ຄລາມີເດັຍ ທຣາໂຄມາຕິສ (Chlamydia trachomatis)


ຂ້ອຍຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມໄດ້ແນວໃດ?


ທ່ານສາມາດຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມໄດ້ ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເວລາ ມີເພດສຳພັນທາງ ຊ່ອງຄອດ, ທາງຮູທະວານ ຫຼື ທາງປາກ ກັບຄົນທີ່ເປັນພະຍາດ ໜອງໃນທຽມຢູ່.

ທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມຈາກການນຳໃຊ້ຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະ, ສະລອຍນ້ຳສາທາລະນະ ຫຼື ການສຳຜັດທົ່ວໄປ ກັບຄົນອື່ນ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍເມື່ອເປັນພະຍາດໜອງໃນທຽມ?


ສຳລັບຜູ້ຊາຍ
• ຜູ້ຊາຍຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມໃນທໍ່ຍ່ຽວ (ຢູ່ທາງໃນອະໄວຍະວະເພດ), ລຳໄສ້ແກ່ທ່ອນສຸດ ຫຼື ຮູຄໍ.
• ພະຍາດໜອງໃນທຽມເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫຳຜູ້ຊາຍ ມີອາການເຈັບ ແລະ ບວມໃຄ່ ແລະ ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ທໍ່ນຳສົ່ງອະສຸຈິຕິດເຊື້ອໄດ້.

ສຳລັບຜູ້ຍິງ
• ຜູ້ຍິງຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມ ຢູ່ປາກມົດລູກ, ລຳໄສ້ແກ່ທ່ອນສຸດ ຫຼື ຮູຄໍ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ ຮັບການຮັກສາ, ພະຍາດໜອງໃນທຽມສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງບໍ່ມີລູກໄດ້.
• ໃນບາງຄັ້ງ ຜູ້ຍິງທີ່ເປັນພະຍາດໜອງໃນທຽມ ສາມາດສົ່ງຕໍ່ເຊື້ອໄປຫາລູກ ເວລາເກີດລູກ. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເດັກອ່ອນມີການຕິດເຊື້ອຢູ່ປອດແລະ ດວງຕາໄດ້.

ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າຂ້ອຍຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມຫຼືບໍ່?


ຫຼາຍຄົນບໍ່ຮູ້ວ່າຕົນຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ມີອາການເຕືອນຫຼືອາການ ສະແດງຫຍັງ.
ການກວດຍ່ຽວທີ່ທັງງ່າຍແລະໄວນັ້ນຈະສາມາດບອກໄດ້ວ່າທ່ານຕິດພະຍາດໜອງໃນ ທຽມນີ້ບໍ. ນອກນີ້ ທ່ານກໍຍັງສາມາດກວດຫາພະຍາດໜອງໃນທຽມນີ້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.

ສຳລັບຜູ້ຊາຍ
ອາການເຕືອນແລະອາການສະແດງຂອງພະຍາດໜອງໃນທຽມສຳລັບຜູ້ຊາຍແມ່ນ:
• ປາຍອະໄວຍະວະເພດແດງ ຫຼື ເຈັບ
• ມີອາການປວດ ຫຼື ແສບ ເວລາຍ່ຽວ
• ມີນ້ຳໃສໄຫຼອອກມາຈາກອະໄວຍະວະເພດ

ສຳລັບຜູ້ຍິງ
ອາການເຕືອນ ແລະ ອາການສະແດງຂອງພະຍາດໜອງໃນທຽມສຳລັບຜູ້ຍິງແມ່ນ:
• ມີນ້ຳທີ່ຜິດປົກກະຕິໄຫຼອອກທາງຊ່ອງຄອດ
• ມີເລືອດອອກກະປິດກະປອຍ (ໂດຍສະເພາະຫຼັງມີເພດສຳພັນ)
• ເຈັບບໍລິເວນມົດລູກ, ລວມເຖິງເວລາມີເພດສຳພັນ
• ມີອາການປວດ ຫຼື ແສບ ເວລາຍ່ຽວ

ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້ອຍຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມ?


ໃຫ້ໄປຂໍຢາຈາກທ່ານໝໍຂອງທ່ານ.

ໃຫ້ບອກຄູ່ນອນຂອງທ່ານວ່າທ່ານຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມ ແລະ ຂໍໃຫ້ເຂົາໄປກວດ. ຄູ່ນອນຂອງທ່ານອາດມີພະຍາດໜອງໃນທຽມເຊັ່ນກັນ ແລະ ສາມາດຕິດໃສ່ທ່ານອີກໄດ້. ນອກນີ້ ເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດໜອງໃນທຽມໃສ່ຄົນອື່ນ.

ຖ້າຄູ່ນອນຂອງທ່ານບໍ່ຍອມໄປກວດຫາພະຍາດໜອງໃນທຽມ, ໃຫ້ທ່ານຂໍເອົາຢານຳໝໍຂອງທ່ານເພີ່ມ ເພື່ອເອົາໄປໃຫ້ຄູ່ນອນກິນ.

ຫຼັງຈາກສາມເດືອນ, ທ່ານເອງແລະໃຜກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານມີເພດສຳພັນນຳ ຄວນໄດ້ຮັບການ ກວດຫາພະຍາດໜອງໃນທຽມອີກຄັ້ງນຶ່ງ.

ພະຍາດໜອງໃນທຽມສາມາດປິ່ນປົວ ຫຼື ຫາຍຂາດບໍ່?


ແມ່ນແລ້ວ. ພະຍາດໜອງໃນທຽມແມ່ນປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ງ່າຍດ້ວຍຢາພຽງ ເມັດດຽວ. ຖ້າຫຼັງຈາກນັ້ນ ຖ້າຍັງກວດພົບພະຍາດໜອງໃນທຽມອີກ, ການປິ່ນປົວແມ່ນ ຈະໃຊ້ເວລາດົນຂຶ້ນ.
ຫຼັງກິນຢາປົວພະຍາດໜອງໃນທຽມ ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ມີເພດສຳພັນເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ.

ທ່ານສາມາດຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມອີກໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເຄີຍເປັນມາກ່ອນ.

ຂ້ອຍຈະປ້ອງກັນຕົວເອງແນວໃດ ຈາກການຕິດພະຍາດ ໜອງໃນທຽມ?


• ພາຕົວເອງແລະຄູ່ນອນໄປກວດ. ໃຫ້ກວດເປັນປະຈຳ ຖ້າທ່ານມີຄູ່ນອນ ຫຼາຍ ກ່ວາ ໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຖ້າຄູ່ນອນຂອງທ່ານມີເພດສຳພັນນຳຄົນອື່ນ. ຍິ່ງມີຄູ່ນອນ ຫຼາຍຄົນເທົ່າໃດ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມ ຍິ່ງສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
• ຮັບການປິ່ນປົວ: ຂໍໃຫ້ຄູ່ນອນຂອງທ່ານໄປກວດ ແລະ ຮັບການປິ່ນປົວພ້ອມກັນ ເພື່ອຈະບໍ່ໄປຕິດໃສ່ກັນແລະກັນຢ່າງຍືດເຍື້ອ ຫຼື ໄປຕິດໃສ່ຄົນອື່ນ.
• ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເວລາມີເພດສຳພັນທາງຊ່ອງຄອດ, ທາງຮູທະວານ ແລະ ທາງປາກ
• ລົມກັບຄູ່ນອນໃໝ່ເລື່ອງໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກ່ອນຮ່ວມເພດ.

ຂ້ອຍຈະໝັ້ນໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າຕົວເອງຈະບໍ່ໄປຕິດພະຍາດໜອງໃນ ທຽມ ໃສ່ຄົນອື່ນ?


• ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ທຸກຄັ້ງທີ່ມີເພດສຳພັນ,ໂດຍສະເພາະເວລາມີເພດສຳພັນ ນຳຄູ່ນອນໃໝ່.
• ໄປກວດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຖ້າທ່ານມີຄູ່ນອນຫຼາຍກ່ວາ ໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຄູ່ນອນ ຂອງທ່ານໄປມີເພດສຳພັນນຳຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຕິດພະຍາດໜອງໃນທຽມໄດ້ອີກເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ເຄີຍເປັນມາກ່ອນ.

ຂ້ອຍຈະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄຳປຶກສາໄດ້ຢູ່ໃສ?


ທ່ານສາມາດຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຈາກ:
• ທ່ານໝໍ
• ຄລີນິກສຸຂະພາບເພດສຳພັນ
• ໜ່ວຍບໍລິການສຸຂະພາບຊຸມຊົນ
• ສູນວາງແຜນຄອບຄົວ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ


ซิฟิลิสคืออะไร

ซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือกามโรค (STI) ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum

ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถติดเชื้อซิฟิลิสได้


ฉันติดเชื้อซิฟิลิสได้อย่างไร


คุณสามารถติดเชื้อซิฟิลิสได้โดย

• การสัมผัสกับใครคนหนึ่งที่มีแผลหรือผื่นจากโรคซิฟิลิส แม้ว่าแผลหรือผื่นนั้นจะมองเห็นยาก

• การมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นทางปาก ช่องคลอด หรือทวารหนัก โดยที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย

• การสัมผัสกับเลือดที่ติดเชื้อ

• ผู้หญิงมีครรภ์สามารถแพร่เชื้อซิฟิลิสให้กับลูกของเธอได้

โรคซิฟิลิสและเด็กทารก (โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด)


หญิงมีครรภ์สามารถแพร่เชื้อซิฟิลิสให้กับลูกของเธอโดยได้ผ่านทางเลือด บางครั้งเด็กทารกอาจตายหรือพิการตั้งแต่เกิด ซึ่งเรียกว่าโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด และไม่ค่อยพบในออสเตรเลีย

เด็กทารกมักจะเกิดมาโดยไม่มีอาการของโรคซิฟิลิส แต่พวกเขาอาจป่วยหนักมาก

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อซิฟิลิส


โรคซิฟิลิสมักจะไม่แสดงอาการ ดังนั้นคนที่ติดเชื้อซิฟิลิสจึงรู้สึกสุขภาพดีและแข็งแรง มีเพียงการตรวจเลือดเท่านั้นที่จะสามารถบอกคุณได้ว่าคุณติดเชื้อซิฟิลิสหรือไม่

ผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจโรคซิฟิลิสใน 12 สัปดาห์แรกที่ตั้งครรภ์ หรือในครั้งแรกที่พวกเขาไปพบแพทย์ ผู้หญิงบางคนอาจเข้ารับการตรวจโรคซิฟิลิสอีกครั้งภายหลังการตั้งครรภ์

ฉันจะต้องทำอะไรบ้างหากติดเชื้อซิฟิลิส


• อย่ามีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตาม แม้ว่าจะใช้ถุงยางอนามัย จนกว่าคุณจะหายจากการรักษาโรคซิฟิลิส

• หากคุณติดเชื้อซิฟิลิส โปรดบอกให้คู่นอนหรือแฟนของคุณทราบเพื่อให้พวกเขาไปตรวจร่างกาย

แพทย์ของคุณจะช่วยคุณตัดสินใจว่าควรจะบอกใครเรื่องติดเชื้อซิฟิลิสกับใคร โดยแพทย์ของคุณสามารถบอกพวกเขาแทนคุณได้

โรคซิฟิลิสสามารถรักษาหรือเยียวยาได้หรือไม่


• ได้ โรคซิฟิลิสสามารถรักษาหรือเยียวยาได้ด้วยการฉีดยาเป็นชุด ซึ่งระยะเวลาของการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรคซิฟิลิสที่คุณเป็น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไปพบแพทย์ตามการนัดหมายทุกครั้ง

• หลักจากที่การรักษาโรคซิฟิลิสเสร็จสิ้นแล้ว คุณต้องตรวจร่างกายอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณหายดีแล้ว

• ผู้หญิงสามารถเข้ารับการรักษาโรคซิฟิลิสได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการตั้งครรภ์ เพื่อหยุดไม่ให้ทารกติดเชื้อซิฟิลิส

• คุณสามารถติดเชื้อซิฟิลิสได้อีก แม้ว่าคุณจะเคยได้รับการเยียวยาโรคซิฟิลิสในอดีตมาแล้ว

ฉันสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเองติดโรคซิฟิลิสในได้อย่างไร


• คุณและคู่นอนต้องเข้ารับการตรวจโรคซิฟิลิส เข้ารับการตรวจโรคซิฟิลิสเป็นประจำหากคุณมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน หรือหากคู่นอนของคุณร่วมเพศกับคนอื่น ยิ่งคุณมีคู่นอนมากเท่าไร ความเสี่ยงในการติดโรคซิฟิลิสยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

• คุณและคู่นอนต้องเข้ารับการรักษา เพื่อที่คุณจะได้ไม่แพร่เชื้อซิฟิลิสให้กันหรือให้แก่คนอื่นอีก

• ใช้ถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศ ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทวารหนัก และ ทางปาก ใช้ถุงยางอนามัยแม้แต่กับคนที่คุณคบมานานหากคุณยังมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย

• พูดคุยกับคู่นอนคนใหม่ของคุณเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย ก่อนที่คุณจะร่วมเพศกับพวกเขา

• อย่ามีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตาม แม้ว่าจะใช้ถุงยางอนามัย กับคนที่เป็นโรคซิฟิลิส จนกว่าเขาจะหายจากการรักษาโรค

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันจะไม่แพร่เชื้อซิฟิลิสให้กับคนอื่น


• อย่ามีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตาม แม้ว่าจะใช้ถุงยางอนามัย จนกว่าคุณจะหายจากการรักษาโรค

• เข้ารับการตรวจโรคซิฟิลิสเป็นประจำ หากคุณมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนหรือคู่นอนของคุณร่วมเพศกับคนอื่น คุณสามารถติดโรคซิฟิลิสได้อีก

ฉันสามารถขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำได้จากที่ไหนบ้าง


คุณสามารถรับความช่วยเหลือได้จาก

• แพทย์

• คลินิกสุขภาพทางเพศ

• บริการด้านสุขภาพชุมชน

• ศูนย์วางแผนครอบครัว

ข้อมูลเพิ่มเติม


โรคหนองในคืออะไร

หนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือกามโรค (STI) ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae


ฉันติดเชื้อหนองในได้อย่างไร


คุณสามารถติดเชื้อหนองในได้โดยการร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อหนองใน ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก

คุณสามารถติดเชื้อหนองในจากคนอื่นได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีอาการใด ๆ

หญิงมีครรภ์สามารถแพร่เชื้อหนองในไปสู่ลูกของเธอในระหว่างการคลอดบุตรได้ ซึ่งสามารถทำให้เด็กติดเชื้อที่ตาอย่างร้ายแรงและอาจตาบอดได้

คุณไม่สามารถติดเชื้อหนองในได้จากห้องน้ำสาธารณะ สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือการสัมผัสทั่วไปกับคนอื่น

โรคหนองในจะส่งผลอย่างไรบ้างกับร่างกาย


โรคหนองในสามารถแพร่เชื้อไปที่ลำคอ ทวารหนัก ท่อปัสสาวะ (ทางเดินปัสสาวะ) ปากมดลูก (คอมดลูก) และตาได้

หากไม่ได้รับการรักษา โรคหนองในสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังและข้อต่อได้ นอกจากนั้นโรคหนองในยังสามารถทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นการติดเชื้อของเยื้อหุ้มสมอง

ในผู้หญิงนั้น โรคหนองในสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ร้ายแรงและทำให้เธอไม่สามารถมีลูกได้

หญิงมีครรภ์สามารถแพร่เชื้อหนองในไปสู่ลูกของเธอในระหว่างการคลอดบุตรได้ ซึ่งสามารถทำให้เด็กติดเชื้อที่ตาอย่างร้ายแรงและอาจตาบอดได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อหนองใน


คนจำนวนมากไม่รู้ว่าพวกเขาติดเชื้อหนองใน เพราะพวกเขาไม่ได้มีสัญญาณบ่งบอกหรืออาการใด ๆ

วิธีเดียวที่จะทำให้รู้ว่าคุณติดเชื้อหนองในหรือไม่ คือการไปตรวจร่างกาย ซึ่งเป็นการตรวจปัสสาวะ (ฉี่) แบบง่าย ๆ และรวดเร็ว

อีกวิธีหนึ่ง คือการใช้สำลีปาดบริเวณที่ติดเชื้อ และสำลีไปตรวจหาเชื้อหนองใน

สัญญาณ และอาการของโรคหนองใน

สำหรับผู้ชาย

• เจ็บหรือแสบเวลาถ่ายปัสสาวะ
• มีสารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศชาย ซึ่งมักจะเป็นสีขาวหรือเหลือง
• บวมและปวดที่ลูกอัณฑะ
• มีรอยแดงที่บริเวณหัวเปิดของอวัยวะเพศชาย
• มีสารคัดหลั่งหรือรู้สึกผิดปกติที่ทวารหนัก
• มีการติดเชื้อที่ตา

สำหรับผู้หญิง

• มีสารคัดหลั่งผิดปกติจากช่องคลอด
• มีเลือดออกทางช่องคลอด
• เจ็บปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ
• ปวดท้องน้อย โดยเฉพาะเวลาร่วมเพศ
• มีสารคัดหลั่งหรือรู้สึกผิดปกติที่ทวารหนัก
• มีการติดเชื้อที่ตา

ฉันจะต้องทำอะไรบ้างหากติดเชื้อหนองใน


• แพทย์จะให้ยาแก่คุณ

• บอกคู่นอนหรือแฟนของคุณให้ไปตรวจร่างกาย หากพวกเขามีเชื้อหนองใน พวกเขาสามารถแพร่เชื้อให้คุณได้อีก หรือแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้

• แพทย์ของคุณจะช่วยคุณตัดสินใจว่าควรบอกเรื่องติดเชื้อหนองในกับใคร โดยแพทย์ของคุณสามารถบอกกับพวกเขาแทนคุณได้

• อย่ามีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตาม แม้ว่าจะใช้ถุงยางอนามัย จนกว่าคุณจะหายจากการรักษาโรคหนองใน

โรคหนองในสามารถรักษาหรือเยียวยาได้หรือไม่


โรคหนองในสามารถรักษาและเยียวยาได้ด้วยการฉีดยาปฏิชีวนะเข็มเดียว

โปรดบอกแพทย์ของคุณทุกครั้งหากคุณไปต่างประเทศมา เพราะโรคหนองในบางชนิดไม่สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศออสเตรเลีย และจำเป็นต้องใช้ยาแบบพิเศษ

คุณสามารถติดเชื้อหนองในได้อีก แม้แต่หลังจากที่โรคนี้เคยได้รับการเยียวยาในอดีตมาแล้ว

ฉันสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อหนองในได้อย่างไร


• คุณและคู่นอนต้องเข้ารับการตรวจโรคหนองใน เข้ารับการตรวจเป็นประจำหากคุณมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน หรือหากคู่นอนของคุณร่วมเพศกับคนอื่น ยิ่งคุณมีคู่นอนมากเท่าไร ความเสี่ยงในการติดเชื้อหนองในยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

• คุณและคู่นอนต้องเข้ารับการรักษาโรคหนองใน เพื่อที่คุณจะได้ไม่แพร่เชื้อหนองในให้กันหรือให้แก่คนอื่นอีก

• ใช้ถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศ ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทวารหนัก และ ทางปาก ใช้ถุงยางอนามัยแม้แต่กับคนที่คุณคบมานานหากคุณยังมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นอีกด้วย

• พูดคุยกับคู่นอนคนใหม่ของคุณเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย ก่อนที่คุณจะร่วมเพศกับพวกเขา

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันจะไม่แพร่เชื้อหนองในให้กับคนอื่น?


• อย่ามีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตาม แม้ว่าจะใช้ถุงยางอนามัย จนกว่าคุณจะหายจากการรักษาโรคและไม่มีอาการใด ๆ แล้ว

• ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่คุณร่วมเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกับคู่นอนคนใหม่

• เข้ารับการตรวจโรคหนองในเป็นประจำ หากคุณมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนหรือคู่นอนของคุณร่วมเพศกับคนอื่น

ฉันสามารถขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำได้จากที่ไหนบ้าง?


คุณสามารถรับความช่วยเหลือได้จาก

• แพทย์

• คลินิกสุขภาพทางเพศ

• บริการด้านสุขภาพชุมชน

• ศูนย์วางแผนครอบครัว

More information


หนองในเทียมคืออะไร

หนองในเทียม เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือกามโรค (STI) ที่พบได้ทั่วไป ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Chlamydia trachomatis


ฉันติดเชื้อหนองในเทียมได้อย่างไร


คุณสามารถติดเชื้อหนองในเทียมได้ หากคุณไม่ใช้ถุงยางอนามัย ขณะร่วมเพศกับผู้ติดเชื้อหนองในเทียม ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก

คุณไม่สามารถติดเชื้อหนองในเทียมได้จากห้องน้ำสาธารณะ สระว่ายน้ำสาธารณะ หรือการสัมผัสทั่วไปกับคนอื่น

หนองในเทียมจะส่งผลอย่างไรบ้างกับร่างกาย


สำหรับผู้ชาย

 • ผู้ชายติดเชื้อหนองในเทียมทางท่อปัสสาวะ (ข้างในอวัยวะเพศชาย) ช่องทวารหนัก หรือลำคอ
 • หนองในเทียมทำให้เจ็บปวดและบวมที่ลูกอัณฑะของผู้ชาย และสามารถแพร่เชื้อไปที่ท่อส่งน้ำเชื้อได้

สำหรับผู้หญิง

 • ผู้หญิงติดเชื้อหนองในเทียมทางปากมดลูก ช่องทวารหนัก หรือลำคอ หากไม่ได้รับการรักษา เชื้อหนองในเทียมสามารถทำให้ผู้หญิงไม่สามารถมีลูกได้
 • บางครั้งผู้หญิงที่ติดเชื้อหนองในเทียมสามารถแพร่เชื้อหนองในเทียมไปสู่ลูกในระหว่างการคลอดบุตรได้ ซึ่งสามารถทำให้เด็กติดเชื้อที่ปอดและตาได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อหนองในเทียม


คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขาติดเชื้อหนองในเทียม เพราะพวกเขาไม่ได้มีสัญญาณบ่งบอกหรืออาการใด ๆ

การตรวจปัสสาวะของคุณแบบง่าย ๆ และรวดเร็วจะบ่งบอกว่าคุณติดเชื้อหนองในเทียมหรือไม่ นอกจากนั้นคุณยังสามารถตรวจหาเชื้อหนองในเทียมได้ด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ชาย

สัญญาณ และอาการของหนองในเทียมสำหรับผู้ชาย ได้แก่

• มีรอยแดงหรือรู้สึกปวดที่บริเวณหัวที่เปิดของอวัยวะเพศชาย
• เจ็บหรือแสบเวลาถ่ายปัสสาวะ
• มีสารคัดหลั่งใส ๆ จากอวัยวะเพศชาย

สำหรับผู้หญิง

สัญญาณและอาการของหนองในเทียมสำหรับผู้หญิง ได้แก่

• มีสารคัดหลั่งผิดปกติจากช่องคลอด
• มีเลือดออกผิดปกติ (โดยเฉพาะหลังการร่วมเพศ)
• ปวดท้องน้อย รวมถึงเวลาที่ร่วมเพศ
• เจ็บหรือแสบเวลาถ่ายปัสสาวะ

ฉันจะต้องทำอะไรบ้างหากติดเชื้อหนองในเทียม


รับยาจากแพทย์ของคุณ

บอกคู่นอนของคุณว่าคุณติดเชื้อหนองในเทียมและขอให้พวกเขาไปตรวจร่างกาย คู่นอนของคุณอาจติดเชื้อหนองในเทียมแล้วและสามารถแพร่เชื้อกลับให้คุณได้อีก และพวกเขายังสามารถแพร่เชื้อหนองในเทียมให้กับคนอื่นได้อีกด้วย

หากคู่นอนของคุณจะไม่เข้ารับการตรวจเชื้อหนองในเทียม โปรดขอยารักษาเชื้อหนองในเทียมแบบพิเศษจากแพทย์ให้แก่พวกเขา

หลังจากสามเดือนแล้ว คุณและใครก็ตามที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วย ควรเข้ารับการตรวจเชื้อหนองในเทียมอีกครั้ง

หนองในเทียมสามารถรักษาหรือเยียวยาได้หรือไม่


ได้ หนองในเทียมสามารถรักษาและเยียวยาได้ง่ายด้วยยารับประทานหนึ่งเม็ด แต่หากติดเชื้อหนองในเทียมไปยิ่งนาน การรักษาและเยียวยาจะใช้เวลานานขึ้น

อย่ามีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่คุณรับประทานยารักษาหนองในเทียม

คุณสามารถติดเชื้อหนองในเทียมได้อีก แม้ว่าคุณจะเคยติดเชื้อนี้มาก่อน

ฉันสามารถป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อหนองในเทียมได้อย่างไร


• คุณและคู่นอนต้องเข้ารับการตรวจ เข้ารับการตรวจเป็นประจำหากคุณมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน หรือหากคู่นอนของคุณร่วมเพศกับคนอื่น ยิ่งคุณมีคู่นอนมากเท่าไร ความเสี่ยงในการติดเชื้อหนองในเทียมยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

• เข้ารับการรักษา ขอให้คู่นอนของคุณเข้ารับการตรวจและรักษาด้วย เพื่อที่คุณจะได้ไม่แพร่เชื้อให้กันหรือให้แก่คนอื่นอีก

• ใช้ถุงยางอนามัยขณะร่วมเพศ ไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือ ทางปาก

• พูดคุยกับคู่นอนคนใหม่ของคุณเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย ก่อนที่คุณจะร่วมเพศกัน

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันจะไม่แพร่เชื้อหนองในเทียมให้กับคนอื่น


• ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่คุณร่วมเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณร่วมเพศกับคู่นอนคนใหม่

• เข้ารับการตรวจเป็นประจำหากคุณมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนหรือคู่นอนของคุณร่วมเพศกับคนอื่น คุณสามารถติดเชื้อหนองในเทียมได้อีก แม้ว่าคุณจะเคยติดเชื้อนี้มาก่อน

ฉันสามารถขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำได้จากที่ไหนบ้าง


คุณสามารถรับความช่วยเหลือได้จาก

• แพทย์
• คลินิกสุขภาพทางเพศ
• บริการด้านสุขภาพชุมชน
• ศูนย์วางแผนครอบครัว

More information


什么是梅毒?

梅毒是一种由叫做梅毒螺旋体(Treponema pallidum)的细菌引起的性传播感染。

男性和女性都可能感染梅毒。


梅毒如何传播?


你可能通过以下途径感染梅毒:
• 接触被感染者的梅毒溃疡或皮疹,即使这些溃疡或皮疹等症状还不明显
• 在口交、阴交或肛交过程中未使用避孕套
• 接触感染梅毒的血液
• 孕妇可能将梅毒传给胎儿

梅毒与婴儿(先天性梅毒)


孕妇可能通过血液把梅毒传给胎儿。

有时候,胎儿可能会死亡或者出现健康问题。这称为先天性梅毒,在澳大利亚很罕见。

婴儿出生时通常没有梅毒症状,但他们可能会病得很重。

我怎么知道自己是否感染了梅毒?


梅毒通常没有症状,因此梅毒感染者可能感觉自己是健康的。

只有通过验血才能确定是否感染梅毒。

女性应该在怀孕的前12周内或者第一次看医生时进行梅毒检测。

有些女性可在怀孕后期再次接受梅毒检测。

如果感染了梅毒,我该怎么办?


• 在完成梅毒疗程之前,即使使用避孕套也应停止性行为。
• 如果你感染了梅毒,请告诉你的性伴侣,以便他们接受检测。
你的医生能帮你确定需要告诉哪些人你感染了梅毒,还可以帮你告诉他们。

梅毒是否可以治疗或者治愈?


• 是的,通过一系列的注射能够治疗或治愈梅毒。疗程长短取决于梅毒感染的阶段。请确保按时看医生完成每次治疗。
• 在完成梅毒治疗之后,你必须再进行一次检测,确保已成功治愈梅毒。
• 女性可以在怀孕初期接受梅毒治疗,以阻止胎儿感染梅毒。
• 即使过去已经成功治愈梅毒,你仍有可能再次感染。

我该怎样保护自己,避免感染梅毒?


• 自己和性伴侣去进行梅毒检测。如果你有多个性伴侣或者你的性伴侣与他人发生性关系,请定期进行梅毒检测。你的性伴侣越多,感染梅毒的风险就越高。
• 你和你的伴侣都应该接受治疗,这样就不会相互传染梅毒或者把梅毒传染给他人。
• 在阴交、肛交和口交时使用避孕套,如果你还与他人发生性关系,与长期性伴侣性交时也应使用避孕套。
• 在和新伴侣发生性关系之前,和新伴侣沟通,使用避孕套。
• 在梅毒感染者完成治疗之前,即使使用避孕套也不要与他们发生性关系。

怎样保证不把梅毒传染给他人?


• 在完成治疗之前,即使使用避孕套,也不要与任何人发生性关系。
• 如果你有多个性伴侣,或者你的伴侣与其他人发生性关系,请定期进行梅毒检测。你有可能再次感染梅毒。

如何获得更多帮助和信息?


你可以从以下渠道获得帮助:
• 医生
• 性健康诊所
• 社区卫生服务
• 家庭生育计划中心

更多信息


什么是衣原体病?

衣原体是一种常见的性传播感染,由叫做沙眼衣原体(Chlamydia trachomatis)的细菌引起。


衣原体病如何传播?


如果与衣原体病感染者进行阴交、肛交或口交时不使用避孕套,你可能会感染衣原体病。
你不会因使用公共厕所、公共泳池或者和他人的一般接触中感染衣原体病。

衣原体病对身体有什么影响?


男性感染者
• 男性可能在尿道(阴茎内)、直肠或咽喉部感染衣原体病。
• 衣原体病导致男性睾丸疼痛和肿胀,可能感染输精管。
女性感染者
• 女性可能在宫颈、直肠或咽喉部感染衣原体病。如果不治疗,衣原体病可能导致女性不育。
• 感染衣原体病的孕妇有时可能在分娩时将衣原体病传染给胎儿。婴儿可能出现肺部或眼部感染。

我怎么知道自己是否感染了衣原体病?


大多数人不知道自己患有衣原体疾病,因为他们没有任何体征和症状。
快速简便的尿检会告诉你是否感染了衣原体病。你也可以自己进行衣原体病检测。

男性

男性衣原体病感染者的体征和症状包括:
• 阴茎口发红或疼痛
• 小便时有刺痛或灼烧感
• 阴茎出现透明分泌物

女性

女性衣原体病感染者的体征和症状包括:
• 阴道出现异常分泌物
• 不规律出血(尤其是在性交后)
• 盆腔疼痛,包括性交时
• 小便时有刺痛或灼烧感

如果感染了衣原体病,我该怎么办?


从医生那里获得药物。
告诉你的性伴侣你感染了衣原体病,让他们接受检测。你的性伴侣可能也感染了衣原体病,会把衣原体病再次传染给你。他们也可能把衣原体病传染给其他人。
如果你的性伴侣不去做衣原体病检测,请让你的医生多开一份衣原体病药物来给他们。
三个月后,你以及和你发生过性关系的任何人都应该再次接受衣原体病检测。

衣原体病是否可以治疗或者治愈?


是的。只需要一粒药片就能够治疗并治愈衣原体病。

如果较晚发现衣原体病感染,治疗和治愈的时间会更长。
在服用衣原体病药物后的一周内不要发生性行为。

即使曾经感染衣原体病,你仍有可能再次感染。

我该怎样保护自己,避免感染衣原体病?


• 自己和性伴侣都去进行检测。如果你有多个性伴侣或者你的性伴侣与他人发生性关系,请定期进行检测。你的性伴侣越多,感染衣原体病的风险就越高。
• 进行治疗:请你的性伴侣也接受检测和治疗,这样就不会相互传染或者传染给他人。
• 在阴交、肛交和口交时使用避孕套。
• 在发生性关系之前,和新伴侣沟通,使用避孕套。

怎样保证不把衣原体病传染给他人?


• 每次发生性行为时,特别是与新伴侣发生性行为时,都要使用避孕套。
• 如果你有多个性伴侣,或者你的伴侣与其他人发生性关系,请定期进行衣原体病检测。即使曾经感染衣原体病,你仍有可能再次感染。

如何获得更多帮助和信息?


你可以从以下渠道获得帮助:
• 医生
• 性健康诊所
• 社区卫生服务
• 家庭生育计划中心

更多信息


什么是淋病?

淋病是一种由叫做淋病奈瑟菌(Neisseria gonorrhoeae)的细菌引起的性传播感染。


淋病如何传播?


你可能通过与患有淋病的人进行阴交、肛交或口交感染淋病。

你可能从一个没有任何症状的人那里感染淋病。

孕妇可能在分娩时将淋病传染给胎儿。婴儿会出现严重的眼部感染,甚至可能失明。

你不会因使用公共厕所、公共泳池或者和他人的一般接触中感染淋病。

淋病对身体有什么影响?


淋病会感染咽喉、肛门、尿道、宫颈和眼睛。

如果不进行治疗,淋病可能导致皮肤和关节感染。

淋病还可能引起脑膜炎。脑膜炎是包裹大脑的保护膜出现炎症。

对于女性患者,淋病可能引起严重感染,导致女性不育。

孕妇可能在分娩时将淋病传染给胎儿。婴儿会出现严重的眼部感染,甚至可能失明。

我怎么知道自己是否感染了淋病?


很多人通常不知道自己患有淋病,因为他们没有任何体征和症状。
确定是否感染淋病的唯一方法是进行检查。一种方法是快速简便的尿检。
另一种方法是用棉签从受感染的部位采样,然后对样本进行检测,确定是否感染淋病。

体征和症状
男性感染者
• 小便时有刺痛或灼烧感
• 阴茎出现分泌物,分泌物多为白色或黄色
• 睾丸肿胀和疼痛
• 阴茎口周围发红
• 肛门出现分泌物或感觉不适
• 眼睛感染

女性感染者
• 阴道出现异常分泌物
• 阴道出血
• 小便时感觉疼痛
• 盆腔疼痛,尤其是在性交时
• 肛门出现分泌物或感觉不适
• 眼睛感染

如果感染淋病,我该怎么办?


• 你的医生会给你药物。
• 请让你的性伴侣也进行检测。如果他们感染淋病,会把淋病再次传染给你,或者传染他人。
• 你的医生能帮你确定需要告诉哪些人你感染了淋病,还可以帮你告诉他们。
• 在你完成淋病治疗之前,即使使用避孕套也应停止一切性行为。

淋病是否可以治疗或者治愈?


注射一次抗生素就能够治疗和治愈淋病。

如果你曾去过海外,请务必告诉你的医生,因为某些淋病在澳大利亚并不常见,需要特殊药物。

即使过去曾成功治愈淋病,你仍有可能再次感染。

我该怎样保护自己,避免感染淋病?


• 自己和性伴侣都去进行淋病检测。如果你有多个性伴侣或者你的性伴侣与他人发生性关系,请定期进行淋病检测。你的性伴侣越多,感染淋病的风险就越高。
• 你和你的伴侣都应该进行淋病治疗,这样就不会相互传染淋病或者把淋病传染给他人。
• 在阴交、肛交和口交中使用避孕套,如果你还与他人发生性关系,即使与长期性伴侣性交时也应使用避孕套。
• 在和新伴侣发生性关系之前,和新伴侣沟通,使用避孕套

怎样保证不把淋病传染给他人?


• 在完成治疗并且全部症状消失之前,即使使用避孕套,也不要与任何人发生性关系。
• 每次发生性行为时,特别是与新伴侣发生性行为时,都要使用避孕套。
• 如果你有多个性伴侣,或者你的伴侣与其他人发生性关系,请定期进行淋病检测。

如何获得更多帮助和信息?


你可以从以下渠道获得帮助:
• 医生
• 性健康诊所
• 社区卫生服务
• 家庭生育计划中心

更多信息


Wanem syphilis?

Syphilis e sexually transmitted infection (STI) prom ol bacteria e callem
Treponema pallidum.

Man an woman can gedder syphilis.


Wiskine I kesser syphilis?


You can kesser syphilis prom:
• when you touch tha sore or rash blor somebody utha gad syphilis even ip you can’t look tha sore or rash pruppa.
• when you gad oral sex, lor nunu, or lor din when you nor user condom
• when you gad contact lor infected blood
• Ol pregnant woman can passer syphilis por baby blor em.

Syphilis ah babies (congenital syphilis)


Ol pregnant woman can passer syphilis por baby through blood blor em. Sometimes, tha baby gor be born dead or damaged one. This one e called congenital syphilis ah e rare ya lor Australia.

Ol Babies e can born nor gad them symptoms blor syphilis, but ol can get mina sick.

How I sabe ip I gad syphilis?


E cant pruppa look ol symptoms blor syphilis, so ol pipol gad syphilis ol feel good ah healthy. Only a blood test gor spik por you ip you gad syphilis.

Ol woman should gedder syphilis test lor first 12 weeks blor pregnancy blor thempla or lor thempla first visit gor por thempla doctor. Some woman might gedder nutha test por syphilis later on when thempla still pregnant.

Wanem I have to mekem ip I gad syphilis?


• Nor gad sex lor anybody, even if you gor user condom, wait till apta you treatment por syphilis gor pinis.
• Ip you gad syphilis, spik tha sex partner or partners blor you so ol can gedder tested.

You doctor gor helper you decide utha you gor spik you gad syphilis ah all can help you spik por thempla.

Can e treater or cure syphilis?


• Wah, e can treater or cure syphilis lor injections. E might teker long time or short time, e depend on how long you be gad syphilis.
• Make sure you gor por ebri doctor appointment blor you
• Apta you pinis you syphilis treatment you gor have to gad nutha test to make sure ol be cure you.
• Ol woman can gad treatment por syphilis when ol first pregnant por stap tha baby prom gedder syphilis.
• You can kesser syphilis again even ip ol be cure you prom syphilis bepor

How I gor protect myself prom gedder syphilis?


• Gedder youself ah sex partners blor you tested por syphilis. Always tester youself ip you gad more than one sex partner or ip you partner e have sex lor nutha pipol. Tha chance blor you por gedder syphilis e more high ip you gor gad thumus sex partner.
• You are partner blor you gor get treatment por syphilis so you nor keep gibem por you partner or por ol nutha pipol.
• User condoms when you have sex lor nunu, lor din or oral sex. Use condom lor tha partner you be gad por long time, ah ip you gad sex lor ol nutha pipol.
• Tok por ol new partner blor you about user condoms before you gor have sex lor thempla.
• Nor have sex, even if you user condom, with somebody utha gad syphilis until thempla treatment pinis.

How I gor make sure I nor gibber syphilis por someone else?


• Nor have sex lor anybody, even if you gor user condom, wait till you treatment gor pinis.
• Always gedder test por syphilis ip you gad more than one sex partner or ip you partner e gad sex lor nutha pipol. You can gedder syphilis gen.

Where can I get help and advice?


You can get help from:

 • a doctor
 • a sexual health clinic
 • community health service
 • family planning centres

More information


Wanem gonorrhoea?

Gonorrhoea e sexually transmitted infection (STI) prom ol bacteria e callem Neisseria gonorrhoeae.


Wiskine I kesser gonorrhoea?


You can kesser gonorrhoea when you have sex lor nunu, lor din, or oral sex where somebody utha gad gonorrhoea.
You can gedder gonorrhoea prom nutha man even ip ol nor gad any symptoms.

Ol pregnant woman can passem por baby blor em when em born. Tha baby can gedder mina bad eye infection or can end up blind.
You can’t gedder gonorrhoea prom ol public toilet, public pools or kasa prom hang round lor ol pipol.

Wanem gonorrhoea mekem por you body?


Gonorrhoea can infecter tha throat, din, the passage where pipi e comeout, the cervix (the inside side blor womb), and eyes.

Ip e nor treatem, gonorrhoea can meker infection lor skin ah joints.

Ah gonorrhoea can starter meningitis. Meningitis e infection that e sidown lor tha untap side blor brain.

Lor ol woman gonorrhoea can meker mina noogood infection where e gor staper woman prom have baby.

Ol pregnant woman can passem por em baby when em born. That baby can gedder mina noogood eye infection or can end up blind.

How I saber ip I gad gonorrhoea?


Thumus pipol nor saber ol gad gonorrhoea because ol can’t look ol signs or symptoms.
Tha only way por saber if you gad gonorrhoea e por gedder test.
That test e quick ah easy pipi test.
Nutha way por test e when doctor e smol wipe tha infected area blor you then testem for gonorrhoea.
Ol Signs ah symptoms blor gonorrhoea

Por man

• stinging or burning feeling when you pipi
• clear bagur e come out prom thapis. Tha bagur e white or yellow colour
• You ball gor nuthakin sore ah swellup
• Red colour lor tha opening blor tha thapis
• You din gor sore or you look bagur e comeout
• Eye infections

Por woman

• nuthakin bagur comeout prom nunu
• bleeding prom nunu
• feel sore when you pipi
• sore lor pelvic area, when you have sex
• You din gor sore or you look bagur e comeout
• Eye infections

Wanem I have to mekem ip I gad gonorrhoea?


• Doctor blor you gor gibber you merisin.
• Spik that person utha you gad sex lor, por gedder test. Ip ol gad gonorrhoea, ol might gor passer that gonorrhoea gor por nutha pipol too.
• You doctor gor helper you decide utha you gor spik you gad gonorrhoea. You doctor gor help you spik por thempla.
• Nor have sex lor anybody, even if you gor user condom, wait till you treatment por Gonorrhoea gor pinis.

Can e treater or cure gonorrhoea?


E can treatergonorrhoea ah curem prom kasa one needle gad antibiotics.
Always spik por you doctor ip you be gor overseas. This one because e gad some type of gonorrhoea that e nor much gad lor Australia so ol need por gedder special merisin.

You can gedder gonorrhoea gen even ip you be already gad before.

How can I protect myself prom gedder gonorrhoea?


• Gedder youself ah sex partners blor you tested por gonorrhoea. Always tester youself ip you gad more than one sex partner or ip you partner e gad sex lor nutha pipol. Tha chance blor you por gedder gonorrhoea e more high ip you gad thumus sex partner.

• You are partner blor you gor get treatment por gonorrhoea so you nor keep gibem por you partner or por ol nutha pipol.

• User condoms when you gad sex lor nunu, lor din or oral sex. Use condom lor tha partner you be gad por long time, ah ip you gad sex lor ol nutha pipol.

• Tok por ol new partner blor you about user condoms before you gor have sex lor thempla.

How I gor make sure I nor gibber gonorrhoea por someone else?


• Nor have sex lor anybody, even if you gor user condom, wait till you treatment por Gonorrhoea gor pinis.
• User condoms ebri time you have sex, especially ip you gor gad sex lor new partner.
• Always gedder test por Gonorrhoea ip you gad more than one sex partner or ip you partner e has sex lor nutha pipol.

Where can I get help and advice?


You can get help from:

 • a doctor
 • a sexual health clinic
 • community health service
 • family planning centres

More information