ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ allgood.org.au


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ allgood.org.au
เว็บไซต์นี้จะให้ความรู้แก่ท่านในเรื่องที่เกี่ยวกับโรคตับอีกเสบชนิดบี ตับอักเสบชนิดซี เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ (เอสทีไอ) ท่านสามารถหาข้อมูลได้โดยการคลิกหัวข้อเนื้อหาที่อยู่ในสารบัญทางซ้ายมือ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคตับอีกเสบชนิดบี ตับอักเสบชนิดซี เอชไอวี หรือเอสทีไอ เพิ่มเติม ก็ให้คลิกไปที่หัวข้อ “แหล่งข้อมูล” หรือ (resources)


‘ค้นหาผู้ให้บริการ’ (find a service tab) โดยท่านยังสามารถหาดูได้ว่ามีแพทย์ที่พูดภาษาไทยได้ด้วยหรือไม่
อนึ่งท่านยังสามารถค้นหาองค์กรชุมชนต่างๆที่เปิดโอกาสให้ท่านได้พูดคุยกับผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอยู่กับโรคเอชไอวี หรือกับโรคตับอักเสบ โดยคลิกที่ปุ่มหัวข้อ “ขอความช่วยเหลือจากชุมชน” หรือ (get support from community)


เว็บไซต์นี้ไม่สามารถบอกท่านได้ว่าท่านเป็นโรคตับอีกเสบชนิดบี  ตับอักเสบชนิดซี  เอชไอวี หรือเอสทีไอหรือไม่  อีกทั้งยังไม่สามารถบอกได้ว่าท่านต้องใช้ยาขนานใดหรือไม่  หากท่านมีกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท่านควรไปปรึกษาแพทย์ หรือไปขอตรวจที่ศูนย์ตรวจโดยตรง


ท่านอยากทำสิ่งใด


หน้าต่อไป

จะขอความช่วยเหลือกับคำแนะนำได้ที่ไหน